Найдено 100+ «Z»

ZAP

Англо-український словник технічних термінів

стирати (команда повного стирання робочої області пам'яті)

ZAPPING

Англо-український словник технічних термінів

розрив (згоряння) перемичок (у пам'яті)

ZERO

Англо-український словник технічних термінів

встановлювати (установити) на нульобнулити встановлювати (встановити) нуль обнуляти нульовий (pl zeroes, zeros) нульова точка початок координат початок ві

ZERO ACCESS

Англо-український словник технічних термінів

доступ відразунегайний доступ доступ зразу

ZERO BIT

Англо-український словник технічних термінів

зеровий розряднульовий біт нульовий розряд

ZERO COMPRESSION

Англо-український словник технічних термінів

стискання за рахунок нулів (під час пакування даних)

ZERO CROSSING

Англо-український словник технічних термінів

перехід через нульперетин нульового рівня

ZERO DATA

Англо-український словник технічних термінів

нульові данінульові значення даних

ZERO ERROR CAPACITY

Англо-український словник технічних термінів

поки ще не з'являються помилкипропускна здатність

ZERO FILL

Англо-український словник технічних термінів

занулuтизаповнювати нулями обнулuти занyлювати розм. обнyлювати

ZERO KILL

Англо-український словник технічних термінів

заміна нулями (попереднього запису)

ZERO LEVEL

Англо-український словник технічних термінів

нульовий рівеньрівень логічного нуля

ZEROACCESS STORAGE

Англо-український словник технічних термінів

пам'ятовий пристрій з миттєвим доступомнадшвидкодійний (надшвидкісний) пам'ятовий пристрій

ZEROFILLING

Англо-український словник технічних термінів

заповнювання нулями (напр., області пам'яті)

ZEROING

Англо-український словник технічних термінів

встановлювання на нульзанулення встановлювання нуля зануляння занулювання обнулювання

ZEROIZE

Англо-український словник технічних термінів

обнулятизануляти занулити встановлювати (встановити) на нуль занулювати

ZEROLEVEL ADDRESSING

Англо-український словник технічних термінів

безпосереднє адресуваннябезрівневе адресування адресування, що не має різних рівнів

ZEROSUPPRESS

Англо-український словник технічних термінів

відкидати (придушувати) незначущі нулі

ZIF CONNECTOR

Англо-український словник технічних термінів

самофіксовний рознімрознім з нульовим зусиллям зчеплення

ZIP

Англо-український словник технічних термінів

миттєво переміщуватиперекидати (напр., курсор з одної точки екрана в іншу)

ZODIACAL

Англо-український словник технічних термінів

зодіакальнийзодіаковий, що в зодіаку

ZOOM

Англо-український словник технічних термінів

трансфокаціязміна масштабу зображення

ZOOM COMMAND

Англо-український словник технічних термінів

команда змінювання величини зображення

ZOOM FEATURE

Англо-український словник технічних термінів

властивість (дисплея) до зміни масштабу зображення

ZOOM IN

Англо-український словник технічних термінів

зменшування (зменшення) поля зорунаближення (до зображення)

ZOOM OUT

Англо-український словник технічних термінів

віддалення (від зображення)збільшування (збільшення) поля зору

DIFFERENT FROM ZERO

Англо-український словник технічних термінів

що не дорівнює (нулеві)відмінний від нуля

HOT ZONE

Англо-український словник технічних термінів

гаряча зоназона перенесення (певної кількості рядків, безпосередньо прилеглих до правого краю сторінки тексту)

INTEGER ZOOM

Англо-український словник технічних термінів

зміна масштабу зображення в ціле число разів

LANDING ZONE

Англо-український словник технічних термінів

зона паркування (головки дuсковода)зона паркування (головок дисковода)

LEADING ZERO

Англо-український словник технічних термінів

нульові старші розряди (числа)нульові головні цифри

MARCHING ONES AND ZEROS TEST

Англо-український словник технічних термінів

тест біжать нулі і одиниці (для перевірки пам'яті)

NEGATIVE COMPUTER ZERO

Англо-український словник технічних термінів

негативний (мінусовий, від'ємний) машинний нуль

NEUTRAL ZONE

Англо-український словник технічних термінів

нейтральна зоназона байдужої рівноваги діапазон нейтральних значень даних

TIME ZERO

Англо-український словник технічних термінів

нуль осі часупочаток відліку часу

TO SUPPRESS ZEROS

Англо-український словник технічних термінів

опускати (незначущі) нулі (при друкуванні)

TRAILING ZERO

Англо-український словник технічних термінів

нульові молодші розряди (числа)нульові молодші цифри хвостові нулі

Z

Англо-русский дополнительный словарь

последняя, двадцать шестая буква англ. алфавита что-л., напоминающее по форме букву Z math. зет, неизвестная величина

Z

Англо-русский словарь общей лексики

I сокр. от zero нуль II сокр. от zone зона III сокр. от Zenith зенит

Z

Англо-русский словарь нефтегазовой промышленности

[zone] — зонаАнгло-русский словарь нефтегазовой промышленности.2011.

Z

Большой немецко-русский и русско-немецкий словарь

n =, =1) двадцать шестая буква немецкого алфавита2) мат. зет (неизвестная величина)Большой немецко-русский и русско-немецкий словарь.2003.

Z

Норвежско-русский словарь

|set:|-'en, -'erдвадцать шестая буква норвежского алфавитаНорвежско-русский словарь.2013.

Z

Большой итальяно-русский и русско-итальянский словарь

I m, f; = z 1) дзета (последняя буква) z come zara — "дзета", как в слове Зара (при произнесении слова по буквам в телефонном разговоре) 2) мат. зет (неизвест

Z

Англо-русский дорожно-транспортный словарь

(zone) зона, район, регион1. Англо-русский дорожно-транспортный словарь. – М.: «М.И.П. – Москоу Интернэшнл Паблишерз», 1996; 2. «Живой язык» № 5. Русак Д.А. Англ

Z

Англо-русский словарь общей лексики

I [Єў¬] сущ.; мн. - Zs, Z's [Єў¬Є] 1) двадцать шестая буква англ. алфавита 2) что-л., чья форма напоминает букву Z 3) мат. обозначение неизвестной величины II со

Z

Польско-русский словарь

(ze) предлог. I c Р. 1. из(о); budować z drzewa строить из дерева; list z domu письмо из дома; wyciągnąć z kieszeni достать из кармана; strzelać z łuku стрелять

Z

Англо-русский технический словарь

зетАнгло-русский технический словарь.

Z

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

з, із, зі; вщ z domu з дому z Kijowa із Києва z rana зранку z bliska зблизька z dala, z daleka здалека, здалеку ze mną зі мною ze stycznia від січня

Z

Новый большой англо-русский словарь

[zed] n (pl Zs, z's [zedz])1. 26-я буква английского алфавита2. мат. зет, неизвестная величина3. в грам. знач. прил. (тж. как компонент сложных слов) имеющий фор

Z

Новый большой англо-русский словарь

Z [zed] n (pl Zs, z‘s [zedz]) 1. 26-я буква английского алфавита 2. мат. зет, неизвестная величина 3. в грам. знач. прил. (тж. как компонент сложных слов) имею

Z

Англо-русский толковый словарь терминов и сокращений по ВТ, Интернету и программированию

координата Z координата точки в 3D-графике; глубина, расстояние от наблюдателя см. тж. X, Y

Z

Португальско-русский словарь

m = Zзэ (двадцать третья буква португальского алфавита)Portuguese-russian dictionary.2013.

Z

Португальско-русский словарь

m = zPortuguese-russian dictionary.2013.

Z

Норвежско-русский словарь

|set:|-'en, -'erдвадцать шестая буква норвежского алфавитаНорвежско-русский словарь.2013.

Z

Англо-русский словарь страховых терминов

Zenith distanceEnglish-Russian insurance dictionary.2014.

Z

Англо-русский словарь биологических терминов

I сокр. от glutamic acidглутаминовая кислотаII сокр. от glutamineглутамин* * *• glutamic acid• glutamineEnglish-russian biological dictionary.2013.

Z

Англо-русский словарь редакция bed

n. зет; неизвестная величина; что-либо в форме буквы z

Z

Англо-русский большой универсальный переводческий словарь

[zed]зоназенитнульАнгло-русский большой универсальный переводческий словарь.ramix.2012.

Z

Англо-русский словарь Мюллера

Z, z [zed] n (pl Zs, Z's [zedz])1) последняя, 26-я буква англ. алфавита2) что-л., напомина́ющее по фо́рме бу́кву Z3) мат. зет, неизве́стная величина́Англо-русски

Z

Новый большой англо-русский словарь

[zed] n (pl Zs, z's [zedz])1. 26-я буква английского алфавита2. мат. зет, неизвестная величина3. в грам. знач. прил. (тж. как компонент сложных слов) имеющий фор

Z

Англо-русский большой универсальный переводческий словарь

[zed]нульзоназенитАнгло-русский большой универсальный переводческий словарь.ramix.2012.

Z

Чешско-русский словарь

• з• из• на• от• по• с

Z

Латинско-русский словарь

zдвадцать пятая буква латинского алфавита (употр. преим. в словах греч. происхождения)Латинско-русский словарь.2003.

Z

Большой немецко-русский и русско-немецкий словарь

I n =, =1) двадцать шестая буква немецкого алфавита 2) мат. зет (неизвестная величина) II = Zentner(немецкий) центнер (50 кг)Большой немецко-русский и русско-нем

Z

Англо-русский словарь Мюллера

Z, z [zed] n (pl Zs, Z's [zedz]) 1) последняя, 26-я буква англ. алфавита 2) что-л., напомина́ющее по фо́рме бу́кву Z 3) мат. зет, неизве́стная величина́Англо-р

Z

Немецко-русский политехнический словарь

I сокр. от Scheinwiderstandполное сопротивление, кажущееся сопротивлениеII сокр. от Zahl1) число; кол-во, количество2) ц., цифраIII сокр. от ZählerсчётчикIV сокр

Z

Немецко-русский политехнический словарь

сокр. от Zentner(немецкий) центнер (50 кг)Deutsch-Russische Wörterbuch polytechnischen.2013.

Z

Большой французско-русский и русско-французский словарь

I m; = z26-я буква французского алфавитаII m школ. арго; см. zèdБольшой французско-русский и русско-французский словарь.2003.

Z

Большой французско-русский и русско-французский словарь

m; = ZБольшой французско-русский и русско-французский словарь.2003.

Z

Большой испанско-русский словарь

I f28-я буква испанского алфавита седа, сетаII сокр. от zonaзона, участок, район

Z

Политехнический французско-русский словарь

I сокр. от azimutазимутII сокр. от zoneзона; поясDictionnaire polytechnique Français-Russe.2013.

Z

Религиозные термины

     26-я буква английского алфавита. Как число, она обозначает 2000, а с чертой, Z, равняется 2 000 000. Это седьмая буква в еврейском алфавите - зайин, символо

Z

Англо-русский словарь технических аббревиатур

1. atomic number - атомный номер;2. azimuth - азимут;3. azimuth angle - азимутальный угол; угол пеленга;4. compressibility factor - коэффициент сжимаемости;5. fu

Z

Азербайджанcко-русский словарь

Тридцать вторая буква азербайджанского алфавита.

Z

Венгерско-русский словарь

{hang v. betű) зMagyar-orosz szótár.2013.

Z

Англо-русский толковый словарь генетических терминов

Z1. Символ для обозначения зиготического числа хромосом (см. g, r);2. Суммарное число протонов и электронов в ядре нейтрального атома.Англо-русский толковый слов

Z

Немецко-русский автосервисный словарь

I(Zahn) зубII(Zahnrad) зубчатое колесо, шестерняDeutsch-russische wörterbuch der automobil-und automotive service.2013.

Z$

Англо-русский экономический словарь

/currency/ доллар ЗимбабвеАнгло-русский экономический словарь.

Z.

Политехнический французско-русский словарь

сокр. от zoneзона; поясDictionnaire polytechnique Français-Russe.2013.

Z.

Большой немецко-русский и русско-немецкий словарь

= zur Verfügungв распоряжение (такого-то)Большой немецко-русский и русско-немецкий словарь.2003.

Z.

Немецко-русский автосервисный словарь

(Zahl) числоDeutsch-russische wörterbuch der automobil-und automotive service.2013.

Z.

Большой немецко-русский и русско-немецкий словарь

I = Zahl1) ч. = число, кол-во = количество2) ц. = цифраII = Zeileстр. = строкаIII = Zeitсм. Zt.IV = Zeitschriftсм. ZsV = ZeitungгазетаVI = ZollдюймБольшой немецк

Z.

Энциклопедия культурологии

Z. Zurich Культурология. XX век. Энциклопедия.1998. .

Z.

Немецко-русский политехнический словарь

сокр. от Zähigkeitskoeffizientкоэффициент вязкостиDeutsch-Russische Wörterbuch polytechnischen.2013.

Z. A.

Большой немецко-русский и русско-немецкий словарь

= zu den Akten см. z. d. A. Большой немецко-русский и русско-немецкий словарь.2003.

Z.A.

Политехнический французско-русский словарь

I сокр. от zéro absoluабсолютный нульII сокр. от zone d'actionзона действияDictionnaire polytechnique Français-Russe.2013.

Z/A

Англо-русский словарь нефтегазовой промышленности

отношение атомного номера к атомной массеАнгло-русский словарь нефтегазовой промышленности.2011.

Z0 SEXDETERMINING MECHANISM

Молекулярная биология и генетика. Толковый словарь

Z0 sex-determining mechanism.См. механизм определения пола Z0.(Источник: «Англо-русский толковый словарь генетических терминов». Арефьев В.А., Лисовенко Л.А., Мо

Z0TYPE

Молекулярная биология и генетика. Толковый словарь

Z0-type.См. механизм определения пола Z0.(Источник: «Англо-русский толковый словарь генетических терминов». Арефьев В.А., Лисовенко Л.А., Москва: Изд-во ВНИРО, 1

Z0TYPE OF SEXDETERMINING MECHANISM

Англо-русский толковый словарь генетических терминов

механизм определения пола Z0Механизм определения пола при женской гетерогаметности, при котором у самцов имеется 1, а у самок - 2 Z-хромосомы; является производн

Z39.50

Англо-русский толковый словарь терминов и сокращений по ВТ, Интернету и программированию

спецификация Z39.50 определение NISO (подразделение ANSI), базирующегося на SQL языка запросов для информационно-поисковых служб, и спецификация протокола для би

ZA

Немецко-русский политехнический словарь

сокр. от Zwillingsarbeitskontaktдвойной замыкающий контактDeutsch-Russische Wörterbuch polytechnischen.2013.

ZA

Энциклопедический словарь

Za — старинное французское название тона b, или си-бемоль.

ZA

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

за; через za życia за життя za domem за домом za dzień через день uznać ~ króla признати королем ~ przeproszeniem пробачте на слові ~ duży завеликий, надто

ZA

Большой немецко-русский и русско-немецкий словарь

= zirka см. ca. Большой немецко-русский и русско-немецкий словарь.2003.

ZA

Англо-русский новый словарь современного неформального английского языка

za n AmE infml Would you care to have some of this za? Ты не хочешь попробовать этой пиццы?

ZA

Новый англо-русский словарь современной разговорной лексики

n AmE infml Would you care to have some of this za? — Ты не хочешь попробовать этой пиццы?

ZA

Чешско-русский словарь

• взамен• вместо• вслед• для• за• на• позади• после• при• сзади• через• ягодицы

ZA

Польско-русский словарь

%1 предлог. l c Р. при, во время; za dnia при дневном свете, засветло; za moich czasów в моё время; za panowania... во время правления..., в царствование...;II c

ZA

Большой немецко-русский и русско-немецкий словарь

I = Zahlungsabkommenплатёжное соглашениеII = Zinsabkommenсоглашение о процентах по кредитуIII = ZollamtтаможняБольшой немецко-русский и русско-немецкий словарь.2

ZA

Англо-русский словарь технических аббревиатур

zero adjuster - устройство установки прибора на нуль; корректор нуляАнгло-русский словарь технических аббревиатур.2011.

ZA

Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

старинное французское название тона b, или си бемоль.Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона. — С.-Пб.: Брокгауз-Ефрон.1890—1907

ZA

Суахили-русский словарь

см. а;nywele za mvi — седы́е во́лосы

ZA

Немецко-русский политехнический словарь

I связь; сокр. от Zentralamtцентральная станцияII сокр. от Ziffernanzeigeцифровое показание; цифровая индикацияIII сокр. от ZollamtтаможняDeutsch-Russische Wörte

ZA AKCII PODNIKU

Чешско-русский словарь

• за акции предприятия

ZAA

Суахили-русский словарь

1) рожа́ть, рожда́ть, дава́ть пото́мство2) тели́ться (о корове)3) нести́сь (о домашней птице)4) нерести́ться (о рыбе)5) плодоно́сить; цвести́6) перен. производи́

ZAABONOWAĆ

Польско-русский словарь

~ny сов. со подписаться на что, выписать что+ zaprenumerować

ZAABSORBOWAĆ

Польско-русский словарь

~ny сов. поглотить, увлечь, заинтересовать+ pochłonąć, zająć

ZAABSORBOWAĆ SIĘ

Польско-русский словарь

сов. czym увлечься чем, погрузиться во что, заинтересоваться чем+ zająć się

ZAADAPTOWAĆ

Польско-русский словарь

~nycoe. 1. приспособить, переоборудовать;2. переделать, обработать+ dostosować, przystosować

ZAADOPTOWAĆ

Польско-русский словарь

~ny сов. усыновить, удочерить+ przysposobić, usynowić

ZAADRESOWAĆ

Польско-русский словарь

~ny сов. со написать адрес на чём; заадресовать что; ~ paczkę написать адрес на посылке

ZAAF

Турецко-русский словарь

1) сла́бость, бесси́лие, не́мощность zaaf saymak — счита́ть сла́бостью / бесси́лием2) слабоу́мие Türkçe-rusça sözlük.2013.

ZAAFEROWANY

Польско-русский словарь

занятый, поглощённый; озабоченный; ~а mina озабоченный вид+ pochłonięty

ZAAKCENTOWAĆ

Польско-русский словарь

~ny сов. акцентировать, подчеркнуть+ podkreślić

ZAAKCEPTOWAĆ

Польско-русский словарь

~ny сов. одобрить; ~ny przez kogoś одобренный кем-л.+ uznać, zaaprobować, zatwierdzić

Время запроса ( 0.628502386 сек)
T: 0.633146574 M: 1 D: 0