Найдено 50+ «R»

R/O FILE

Англо-український словник технічних термінів

файл доступний тільки для читання

R/W MEMORY

Англо-український словник технічних термінів

read/write (r/w) memoryробочий пам'ятовий пристрій оперативна пам'ять зчитувально-записувальний пам'ятувач робоча пам'ять

READY/NOT READY DEVICE

Англо-український словник технічних термінів

пристрій для сигналізації про готовність (напр., апаратури вводіння-виводіння) до роботи

COST/PERFORMANCE RATIO

Англо-український словник технічних термінів

відношення вартість-продуктивністьвідношення вартість-технічні характеристики

LONGHAUL REMOTE INPUT/OUTPUT

Англо-український словник технічних термінів

дистанційне вводіння-виводіння з використанням глобальної мережі або лінії далекого зв'язку

MAKE/BREAKE RATIO

Англо-український словник технічних термінів

співвідношення довжини сигналів відповідь абонента/відбій

UNIT RECORD

Англо-український словник технічних термінів

елементарний записпоодинокий запис

UNRESOLVED REFERENCE

Англо-український словник технічних термінів

нерозв'язне посиланнянеможливе посилання

UPWARD REFERENCE

Англо-український словник технічних термінів

посилання угору (на попереднє місце)посилання вгору (до інформації, розміщеної вище)

USER TARGET REQUIREMENTS

Англо-український словник технічних термінів

кінцеві потреби користувачацільові користувацькі вимоги

USERSUPPLIED ROUTINE

Англо-український словник технічних термінів

програма, яку ввів користувач (до складу діючої системи)

VARIABLE RANGING CHECK

Англо-український словник технічних термінів

змінний діапазонобласть значень змінної

VENETIAN RED

Англо-український словник технічних термінів

венеціанський червонийчервонаво-брунатний (густий або сильний)

VERTICAL REDUNDANCY CHECK

Англо-український словник технічних термінів

поздовжній (вертикальний) надлишковий контрольвертикальний контроль

VISUAL RECOGNITION

Англо-український словник технічних термінів

візуальне розпізнаваннярозпізнавання зорових образів (зображень)

VISUAL REPRESENTATION

Англо-український словник технічних термінів

наочне представленняграфічне зображення

VOTED REDUNDANCY

Англо-український словник технічних термінів

резервування за схемою голосуваннярезервування з голосуванням

WARM RESTART

Англо-український словник технічних термінів

гарячий перезапуск (за увімкненого живлення)гарячий рестарт (перезапуск) (без вимикання живлення)

WINE RED

Англо-український словник технічних термінів

темно-червонийчервонаво-брунатний синяво-червоний вишневий колір червоного вина

WIRE FRAME REPRESENTATION

Англо-український словник технічних термінів

каркасне представленняконтурне задавання

WITH RESPECT TO

Англо-український словник технічних термінів

щодостосовно що стосується відносно

R

Новый большой англо-русский словарь

I[ɑ:] n (pl Rs, r's [ɑ:z])18-я буква английского алфавита ♢ the three Rs - чтение, письмо, арифметика (reading, 'riting, 'rithmetic)II[ɑ:] кино (сокр. от restric

R MONTHS

Новый большой англо-русский словарь

[ʹɑ:mʌnθs] (the R months)месяцы с буквой R, устричный сезон (сентябрь - апрель)Новый большой англо-русский словарь.2001.

RABATO

Новый большой англо-русский словарь

[rə|ʹbeıtəʋ,-{rə}ʹbætəʋ] n ист.большой отложной воротникНовый большой англо-русский словарь.2001.

RABBI

Новый большой англо-русский словарь

[ʹræb|aı] n (pl -is [-{ʹræb}aız], -ies [-{ʹræb}aız])1) раввин2) рабби (обращение к раввину)3) библ. равви, учитель4) талмудистНовый большой англо-русский словарь

RABBINATE

Новый большой англо-русский словарь

[ʹræbınıt] n1. раввинство; сан раввина2. (the rabbinate) собир. раввиныНовый большой англо-русский словарь.2001.

RABBINIC

Новый большой англо-русский словарь

[rəʹbınık] n лингв.средневековый вариант древнееврейского языка (тж. Rabbinic Hebrew)Новый большой англо-русский словарь.2001.

RABBINIST

Новый большой англо-русский словарь

[ʹræbınıst] nталмудистНовый большой англо-русский словарь.2001.

RABBIT

Новый большой англо-русский словарь

I 1. [ʹræbıt] n 1. 1) зоол. кролик (Oryctolagus cuniculus)2) кроличий мех2. 1) разг. заяц, зайчик2) трус; ≅ труслив как заяцto run like a rabbit - удирать как за

ACCESS RIGHTS

Англо-русский толковый словарь терминов и сокращений по ВТ, Интернету и программированию

права доступа список прав, определяющий, что разрешено данному пользователю при работе с системой (ОС, сетью или сложным приложением типа корпоративной БД) см. т

KARAKORAM RANGE

Новый большой англо-русский словарь

[͵kɑ:rəʹkɔ:rəmʹreındʒ] геогр.Каракорум (горная система)Новый большой англо-русский словарь.2001.

KARAKORUM RANGE

Новый большой англо-русский словарь

[͵kɑ:rəʹkɔ:rəmʹreındʒ] геогр.Каракорум (горная система)Новый большой англо-русский словарь.2001.

LABOUR RELATIONS

Новый большой англо-русский словарь

[ʹleıbərıʹleıʃ(ə)nz] = labour-management relationsНовый большой англо-русский словарь.2001.

LAP ROBE

Новый большой англо-русский словарь

[ʹlæprəʋb]меховая пол(о)сть; автомобильный пледНовый большой англо-русский словарь.2001.

LIBRARY READER

Новый большой англо-русский словарь

[ʹlaıbr(ə)rıʹri:də]1) читатель библиотеки2) аппарат для чтения микрофильмовНовый большой англо-русский словарь.2001.

LIVING ROOM

Новый большой англо-русский словарь

[ʹlıvıŋru(:)m]столовая, гостиная, общая комнатаНовый большой англо-русский словарь.2001.

MADDER ROOT

Новый большой англо-русский словарь

[ʹmædəru:t]сушёный корень мареныНовый большой англо-русский словарь.2001.

MAGAZINE RIFLE

Новый большой англо-русский словарь

[͵mægəʹzi:n͵raıf(ə)l]магазинная винтовкаНовый большой англо-русский словарь.2001.

MALAGA RAISIN

Новый большой англо-русский словарь

[ʹmæləgə͵reız(ə)n]малага (сорт изюма)Новый большой англо-русский словарь.2001.

MARRIAGE RATE

Новый большой англо-русский словарь

[ʹmærıdʒreıt]брачность, коэффициент брачности (в статистике)marriage rate per mille - количество браков на каждую тысячу (человек)Новый большой англо-русский сло

MATRIMONY RATE

Новый большой англо-русский словарь

[ʹmætrımənı͵reıt] = marriage rateНовый большой англо-русский словарь.2001.

MICROCARD READER

Новый большой англо-русский словарь

[ʹmaıkrə(ʋ)kɑ:d͵ri:də]аппарат для чтения микрокартНовый большой англо-русский словарь.2001.

MICROFILM READER

Новый большой англо-русский словарь

[ʹmaıkrə(ʋ)fılm͵ri:də]аппарат для чтения микрофильмовНовый большой англо-русский словарь.2001.

MILK RUN

Новый большой англо-русский словарь

[ʹmılkrʌn] амер. ав. жарг.1) рейсовый перелёт; рейс2) обычное задание (лётчика); небоевой вылет; вылет с небольшим риском3) повторный полётНовый большой англо-ру

MOSS ROSE

Новый большой англо-русский словарь

[ʹmɒs͵rəʋz] бот.мускусная роза (Rosa muscosa)Новый большой англо-русский словарь.2001.

MOTORPACED RACE

Новый большой англо-русский словарь

[ʹməʋtəpeıstʹreıs]гонка за лидером (велоспорт)Новый большой англо-русский словарь.2001.

MOTORPACED RACE

Новый большой англо-русский словарь

motor-paced race1> гонка за лидером (велоспорт)Новый большой англо-русский словарь.2001.

MUNIMENT ROOM

Новый большой англо-русский словарь

[ʹmju:nımənt͵ru(:)m](несгораемая) комната для хранения документовНовый большой англо-русский словарь.2001.

MUSIC ROLL

Новый большой англо-русский словарь

[ʹmju:zıkrəʋl]1. перфорированная лента для механического пианино2. шутл. рулон туалетной бумагиНовый большой англо-русский словарь.2001.

MUSK ROSE

Новый большой англо-русский словарь

[ʹmʌskrəʋz] бот.мускусная роза (Rosa moschata)Новый большой англо-русский словарь.2001.

NURSERY RHYMES

Новый большой англо-русский словарь

[ʹnɜ:s(ə)rıraımz]детские стишки; побасёнки, прибауткиНовый большой англо-русский словарь.2001.

OIL RECOVERY

Новый большой англо-русский словарь

[ʹɔılrıʹkʌv(ə)rı] тех.регенерация маслаНовый большой англо-русский словарь.2001.

ONCE REMOVED

Новый большой англо-русский словарь

[͵wʌnsrıʹmu:vd]двоюродныйfirst cousin once removed - а) двоюродный племянник; двоюродная племянница; б) внучатый племянник; внучатая племянница; в) двоюродный дя

PAN ROLLS

Новый большой англо-русский словарь

[ʹpænrəʋlz] тех.бегуныНовый большой англо-русский словарь.2001.

PANIC RACK

Новый большой англо-русский словарь

[ʹpænık͵ræk] ав. жарг.катапультируемое сиденьеНовый большой англо-русский словарь.2001.

PARCEL RECEIPT

Новый большой англо-русский словарь

[͵pɑ:s(ə)l|rıʹsi:t,-{͵pɑ:s(ə)l}ʹtıkıt]квитанция на мелкую партию грузаНовый большой англо-русский словарь.2001.

PARÇ RUBBER TREE

Новый большой англо-русский словарь

[pəʹrɑ:ʹrʌbətri:] бот.гевея бразильская (Hevea brasiliensis)Новый большой англо-русский словарь.2001.

PASS ROUND

Новый большой англо-русский словарь

[ʹpɑ:sʹraʋnd] phr vпередавать друг другу, пустить по кругуto pass round the hat - пустить шапку по кругу, устроить сбор пожертвованийНовый большой англо-русский

PEASANTS REVOLT

Новый большой англо-русский словарь

Peasants' Revolt1> восстание под предводительством Уота Тайлера (1381 год)Новый большой англо-русский словарь.2001.

PERFORMANCE REPORT

Новый большой англо-русский словарь

[pəʹfɔ:mənsrıʹpɔ:t] воен.служебная характеристикаНовый большой англо-русский словарь.2001.

PIECE DE RESISTANCE

Новый большой англо-русский словарь

[͵pjesdərəzısʹtɑ:ns] фр.1. основное, главное блюдо2. самое лучшее, главная достопримечательность (коллекции и т. п.)Новый большой англо-русский словарь.2001.

PIT RETTING

Новый большой англо-русский словарь

[͵pıtʹretıŋ] с.-х.мочило, яма для мочки (льна или конопли)Новый большой англо-русский словарь.2001.

PIT ROAD

Новый большой англо-русский словарь

[ʹpıtrəʋd]дорога с ремонтно-заправочными пунктами у трассы автомобильных гонокНовый большой англо-русский словарь.2001.

PLATE RACK

Новый большой англо-русский словарь

[ʹpleıtræk]1) сушилка для посуды2) стойка для сушки фотопластинокНовый большой англо-русский словарь.2001.

PLATE RAIL

Новый большой англо-русский словарь

[ʹpleıtreıl]1. узкая полочка для декоративных тарелок2. тех. плоский рельс (для мостовых или козловых кранов)Новый большой англо-русский словарь.2001.

PUBLIC RELATIONS

Новый большой англо-русский словарь

[͵pʌblıkrıʹleıʃ(ə)nz]1. связь (лица, организации) с общественностью, представительские функции; информация о (чьей-л.) деятельности; реклама; пропагандаto do goo

PULL ROUND

Новый большой англо-русский словарь

[ʹpʋlʹraʋnd] phr v разг.1. 1) поправляться (после болезни); оправляться (от потрясения)after two days of high fever he began to pull round - после двух дней высо

QUALITY REQUIREMENTS

Новый большой англо-русский словарь

[ʹkwɒlıtırı͵kwaıəmənts] ком.кондиции (условия качества и упаковки товаров)Новый большой англо-русский словарь.2001.

USERDEFINED REPORTS

Англо-русский словарь терминов GSM

отчеты, определяемые пользователем (в системе PPS)

Время запроса ( 0.205360306 сек)
T: 0.209494064 M: 1 D: 0