Найдено 200+ «R»

RAM

Англо-український словник технічних термінів

random acces memory (RAM)пам'ятовий пристрій з довільним доступом оперативна пам'ять пам'ять з довільним доступом

RDF

Англо-український словник технічних термінів

Resource Description Framework (RDF)структура опису ресурсів (P )

REMOTE DESKTOP PROTOCOL

Англо-український словник технічних термінів

протокол віддалених стільниць (P )протокол RDP (P )

RIEMANNIAN MANIFOLD

Англо-український словник технічних термінів

ріманова многостатністьріманів многовид

ROM

Англо-український словник технічних термінів

read-only memory (ROM)постійна пам'ять постійний пам'ятовий пристрій внутрішня незмінна пам'ять

ROM-BASED SOFTWARE

Англо-український словник технічних термінів

програмні засоби, які зберігаються в ПЗП

RS-232 BASED SYSTEM

Англо-український словник технічних термінів

система передавання даних згідно з стандартом RS-232

A SCIENTIST OF WORLD REPUTE

Англо-український словник технічних термінів

науковець зі світовим ім'ямвідомий усьому світові науковець

ADDRESS RESOLUTION PROTOCOL

Англо-український словник технічних термінів

мережевий протокол ARPпротокол розв'язання адрес (P )

AMBIGUOUS REFERENCE

Англо-український словник технічних термінів

неоднозначне посиланняневизначене посилання

AMENDMENT RECORD

Англо-український словник технічних термінів

коректурний запис (який входить до файлу змін і виправлень)запис (файлу) змін

ANALOG REPRESENTATION

Англо-український словник технічних термінів

аналогове представляння (або задавання, подавання)

ARRAY REPRESENTATION

Англо-український словник технічних термінів

табличне (матричне) представлення (подання)представлення (подання) у вигляді (двовимірного) масиву

AS A MATTER OF RECORD

Англо-український словник технічних термінів

на підставі записузгідно одержаних даних

AS A RESULT

Англо-український словник технічних термінів

із чого виходитьвнаслідок у результаті

ASPECT RATIO

Англо-український словник технічних термінів

співвідношення (розмірів)формат (зображення, екрана) (P ) коефіцієнт стиснення (R )

AT RANDOM

Англо-український словник технічних термінів

навманнянавдалу навздогад довільно наздогад

BACKWARD REFERENCE

Англо-український словник технічних термінів

звертання до пройденогопосилання назад

BADGE READER

Англо-український словник технічних термінів

пристрій для читання (зчитування) ідентифікаційних карток

BASE-LIMIT REGISTER

Англо-український словник технічних термінів

регістр захисту пам'ятірегістр захисту пам'яті

BAUD RATE

Англо-український словник технічних термінів

швидкість двійкового передавання (в бодах)швидкість передавання інформації (у бодах)

BE RESPONSIBLE FOR

Англо-український словник технічних термінів

зумовитизумовлювати відповідати складати скласти

BENCHMARK ROUTINE

Англо-український словник технічних термінів

програма для оцінювання параметрів (процесу або обладнання)

BENCHMARK RUN

Англо-український словник технічних термінів

контрольний прогін (для визначення робочих характеристик машини або програми)

BIT RATE

Англо-український словник технічних термінів

швидкість передавання інформації (в біт/сек)бітова швидкість (P )

BLOOD RED

Англо-український словник технічних термінів

багровийкриваво-червоний багряний кривавий

BOOT RECORD

Англо-український словник технічних термінів

запис ладування (на системному диску)

BOOTSTRAP ROUTINE

Англо-український словник технічних термінів

програма розкручуванняпрограма самозавантажування

BOTTOM-UP REASONING

Англо-український словник технічних термінів

індуктивне (логічне) доведеннядоведення знизу вгору індуктивне доведення

BOUND REGISTER

Англо-український словник технічних термінів

обмежувальний регістр (у системі захисту пам'яті)

BOUNDING RECTANGLE

Англо-український словник технічних термінів

робочий прямокутник (у машинній графіці)

CARD READER

Англо-український словник технічних термінів

пристрій читання карток (P )пристрій читання перфокарт (P )

CARRIAGE RESTORATION

Англо-український словник технічних термінів

переведення каретки (у початкове положення)

CAUSAL RELATION

Англо-український словник технічних термінів

каузальний (причинно-наслідковий) зв'язок

CAUSE-(AND-)EFFECT RELATION

Англо-український словник технічних термінів

причинно-наслідковий зв'язокпричинно-наслідкове відношення

CHARACTER RECOGNITION

Англо-український словник технічних термінів

розпізнавання знаків (символів)упізнавання (розрізняння) символів

CHECKOUT ROUTINE

Англо-український словник технічних термінів

налагоджувальна програма (як правило, видає роздрук)

CHERRY RED

Англо-український словник технічних термінів

черешневийсиняво-червоний вишневий (помірний) червоний

CIRCULAR REFERENCE

Англо-український словник технічних термінів

циклічне звертанняциклічне посилання

CIRCULATING REGISTER

Англо-український словник технічних термінів

коловий регістрзсувний регістр у якого при зсуві останній розряд переходить у перший (по колу)

CLOSED ROUTINE

Англо-український словник технічних термінів

закрита програмазачинена програма замкнена програма

COME OUT RIGHT

Англо-український словник технічних термінів

бути правильнимбути вірним (правильним) (див. right)

COMPUTATIONAL REAL

Англо-український словник технічних термінів

comp (computational real)тип даних "дійсне число з заокругленням"

COMPUTER RECOGNITION

Англо-український словник технічних термінів

машинне упізнавання (розрізнення) (символів чи образів)

COMPUTER RENTAL PRICE

Англо-український словник технічних термінів

орендна плата за користування машиною

COMPUTER RUN

Англо-український словник технічних термінів

машинний прогінрахування лічба прогін (програми) на машині

COMPUTER RUNNING MS-DOS

Англо-український словник технічних термінів

машина, яка працює під керуванням операційної системи МС-ДОС

CONTEXTUAL REFERENCE

Англо-український словник технічних термінів

контекстне посиланняпосилання за контекстом

CONTRADICTION RESOLUTION

Англо-український словник технічних термінів

розв'язування неузгодженості (у схемі чи програмі)

COST/PERFORMANCE RATIO

Англо-український словник технічних термінів

відношення вартість-продуктивністьвідношення вартість-технічні характеристики

CRASH RECOVERY

Англо-український словник технічних термінів

відновлювання (напр., системи) після аварії

CURRENT INSTRUCTION REGISTER

Англо-український словник технічних термінів

регістр виконуваної команди (що виконується)

DANGLING REFERENCE

Англо-український словник технічних термінів

зависле посилання (на неіснуюче джерело)зависле посилання (звертання)

DATA RATE

Англо-український словник технічних термінів

швидкість даних (обробляння або передавання)швидкість передавання даних

DATA RECOVERY

Англо-український словник технічних термінів

відновлювання данихвідновлювання (відновлення) даних

DATA REDUCTION

Англо-український словник технічних термінів

попереднє перетворювання данихпопереднє обробляння даних

DATA RETRIEVAL

Англо-український словник технічних термінів

вибір данихзвертання до даних пошук даних добирання даних добування даних вибирання даних

DEAD RECORD

Англо-український словник технічних термінів

невикористаний записмертвий запис

DIFFERENTIAL ROOT

Англо-український словник технічних термінів

отже ц. к. цього числа дорівнює 2)цифровий корінь (утворюється шляхом послідовного підсумовування розрядів числа і розрядів одержаних сум аж до одержання одної ц

DIGITAL REPRESENTATION

Англо-український словник технічних термінів

представлення (подання) у цифровій форміцифрове представлення (подання)

DISPLAY RATIO

Англо-український словник технічних термінів

коефіціент дисплейного стиску (відношення висоти пікселя до його ширини)

DOCUMENT READER

Англо-український словник технічних термінів

читальний автоматпристрій читання документів

DOWNWARD REFERENCE

Англо-український словник технічних термінів

посилання вниз (до інформації, розміщеної нижче)

DRAFT REPORT

Англо-український словник технічних термінів

чорновий звітпопереднє повідомлення

DRY RUN

Англо-український словник технічних термінів

пробний (формальний) прогін DTP настільна видавнича система

DUBIOUS RESULT

Англо-український словник технічних термінів

сумнівний наслідоксумнівний вислід сумнівний результат досліду

DUMP ROUTINE

Англо-український словник технічних термінів

(стандартна) програма розвантажування

DYNAMIC(AL) RELOCATION

Англо-український словник технічних термінів

динамічне настроювання (адреси пам'яті)

EFFECTIVE SYMBOL SIGNALING RATE

Англо-український словник технічних термінів

ефективна швидкість передавання символів

ELECTRICALLY ALTERABLE READ-ONLY MEMORY

Англо-український словник технічних термінів

електрично програмовний постійний пам'ятовий пристрій

END-TO-END RELIABILITY

Англо-український словник технічних термінів

надійність у крізному передаванні даних (мережею)

ENTRY RECOGNITION

Англо-український словник технічних термінів

розпізнавання вводу (ідентифікація цільового призначення і структури вхідного повідомлення для вибору способів розпакувати його)

ENUMERATIVE REASONING

Англо-український словник технічних термінів

доведення методом перебирання варіантів

FALLBACK RECOVERY

Англо-український словник технічних термінів

аварійне відновлювання (напр., системи)

FRAME OF REFERENCE

Англо-український словник технічних термінів

система відлікусистема координат основа відліку

GIVE RISE TO

Англо-український словник технічних термінів

видаватиспричинити (див. rise ) видати спричиняти

GRAPHICAL REPRESENTATION

Англо-український словник технічних термінів

графічне зображенняграфічне представлення

INDIAN RED

Англо-український словник технічних термінів

темний червонаво-оранжевийіндіансько-червоний брудно-червоний червонаво-брунатний

OPTICAL CHARACTER RECOGNITION

Англо-український словник технічних термінів

оптичне розпізнавання знаків (P )оптичне розпізнавання символів (P )

POMPEIAN RED

Англо-український словник технічних термінів

ясний червонаво-брунатнийсірий червоно-оранжевий червоний (помірний або сірявий)

VENETIAN RED

Англо-український словник технічних термінів

венеціанський червонийчервонаво-брунатний (густий або сильний)

R LATTICE

Англо-русский металлургический словарь

• ромбоэдрическая решетка• тригональная решеткаАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

R.

Англо-русский металлургический словарь

rolledАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

R.C.

Англо-русский металлургический словарь

• reinforced concrete• remote controlАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

R.R.

Англо-русский металлургический словарь

rust-resistingАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

R.S.

Англо-русский металлургический словарь

rolled steelАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

R.T.

Англо-русский металлургический словарь

room temperatureАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

R.V.

Англо-русский металлургический словарь

resisting voltageАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

R.W.M.A.

Англо-русский металлургический словарь

Resistance Welders Manufacturers AssociationАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

R/C

Англо-русский металлургический словарь

reinforced concreteАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

RA

Англо-русский металлургический словарь

reduction of areaАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

RADIANITE

Англо-русский металлургический словарь

"рэйдианайт"Англо-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

RAFT

Англо-русский металлургический словарь

raceway adiabatic flame temperatureАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

RANSLEY APPARATUS

Англо-русский металлургический словарь

прибор РэнслеяАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

RAYLEIGH WAVE

Англо-русский металлургический словарь

релеевская волнаАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

RB

Англо-русский металлургический словарь

resistance brazingАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

RE

Англо-русский металлургический словарь

rare-earthАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

REFRACTALOY

Англо-русский металлургический словарь

"рэфрэкталой"Англо-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

REICHARDT DIAGRAM

Англо-русский металлургический словарь

диаграмма РейхардаАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

REICHARDT'S GAS LINE

Англо-русский металлургический словарь

кривая баланса газа на диаграмме РейхардаАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

REISERT PROCESS

Англо-русский металлургический словарь

процесс производства биметаллических сталебронзовых отливокАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

REMALLOY

Англо-русский металлургический словарь

"ремаллой"Англо-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

REPUBLIC STEELNATIONAL LEAD PROCESS

Англо-русский металлургический словарь

процесс р-НАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

RESISTANCE WELDERS MANUFACTURERS ASSOCIATION

Англо-русский металлургический словарь

Объединение изготовителей оборудования для контактной сваркиАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

RESISTO

Англо-русский металлургический словарь

"резисто"Англо-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

REVERSE 188

Англо-русский металлургический словарь

"Реверс 18-8"Англо-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

REZISTAL

Англо-русский металлургический словарь

"резистал"Англо-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

RICHARDSON EQUATION

Англо-русский металлургический словарь

формула ричардсонаАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

RIEMER PROCESS

Англо-русский металлургический словарь

процесс РимераАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

RN DIRECT REDUCTION PROCESS

Англо-русский металлургический словарь

процесс р-НАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

ROBIETTE PROCESS

Англо-русский металлургический словарь

процесс "робитт"Англо-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

ROCKWELL

Англо-русский металлургический словарь

С hardness твердость по шкале С роквеллаАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

ROCKWELL A HARDNESS

Англо-русский металлургический словарь

твердость по шкале А РоквеллаАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

ROCKWELL B HARDNESS

Англо-русский металлургический словарь

твердость по шкале В РоквеллаАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

ROCKWELL C HARDNESS

Англо-русский металлургический словарь

твердость по шкале С РоквеллаАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

ROCKWELL F HARDNESS

Англо-русский металлургический словарь

твердость по шкале F РоквеллаАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

ROCKWELL HARDNESS

Англо-русский металлургический словарь

твердость по РоквеллуАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

ROCKWELL HARDNESS FIGURE

Англо-русский металлургический словарь

число твердости по РоквеллуАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

ROCKWELL HARDNESS NUMBER

Англо-русский металлургический словарь

Число твердости по Роквеллу.Число, определяемое увеличением глубины отпечатка при увеличении нагрузки на индентор, от постоянной предварительной до основной, и з

ROCKWELL HARDNESS TEST

Англо-русский металлургический словарь

Определение твердости по Роквеллу.Испытания, при которых используется калиброванный прибор, мерой твердости является глубина инденторного воздействия на материал

ROCKWELL SUPERFICIAL HARDNESS NUMBER

Англо-русский металлургический словарь

Число поверхностной твердости по Роквеллу.Как и число твердости по Роквеллу, число поверхностной твердости по Роквеллу выражено символом HR и сопровождается указ

ROCKWELL SUPERFICIAL HARDNESS TEST

Англо-русский металлургический словарь

Определение твердости поверхности по Роквеллу.Те же испытания, что и для определения твердости по Роквеллу, но используются меньшие предварительные и основные на

ROCKWELL TEST

Англо-русский металлургический словарь

определение твердости по РоквеллуАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

ROENTGEN LUMINESCENCE

Англо-русский металлургический словарь

рентгенолюминесценцияАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

ROHN FURNACE

Англо-русский металлургический словарь

электропечь РонаАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

ROOTS BLOWER

Англо-русский металлургический словарь

воздуходувка рутсаАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

ROSE DAM

Англо-русский металлургический словарь

шлаковый перевал РоузаАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

ROSE MOVABLE GAS PORT

Англо-русский металлургический словарь

газовая головка системы розеАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

ROSE'S ALLOY

Англо-русский металлургический словарь

(легкоплавкий) сплав розеАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

ROSS FILTER

Англо-русский металлургический словарь

фильтр РоссаАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

ROSSI PROCESS

Англо-русский металлургический словарь

процесс Юнганса-РоссиАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

ROWLAND CONCAVE GRATING

Англо-русский металлургический словарь

вогнутая решетка роуландаАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

RP

Англо-русский металлургический словарь

reverse (d) polarityАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

RPDC

Англо-русский металлургический словарь

reverse (d) polarity direct currentАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

RX (GENERATOR) GAS

Англо-русский металлургический словарь

• эндогаз• эндотермический генераторный газАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

RX ATMOSPHERE

Англо-русский металлургический словарь

эндотермическая атмосфераАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

RYDBERG NUMBER

Англо-русский металлургический словарь

постоянная ридбергаАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

RYDBERG WAVE NUMBER

Англо-русский металлургический словарь

постоянная РидбергаАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

RZ ATOMIZING PROCESS

Англо-русский металлургический словарь

способ "роайзенцундер" грануляции жидкого чугуна струей сжатого воздухаАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

"EXTRA" SLAG REMOVAL

Англо-русский металлургический словарь

дополнительный слив шлакаАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

"NORMAL OREING" RANGE

Англо-русский металлургический словарь

нормальный диапазон температур добавки рудыАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

ABCSCALE ROCKWELL MACHINE

Англо-русский металлургический словарь

прибор роквелла (для определения твердости) со шкалами А, В, САнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

ABEL'S REAGENT

Англо-русский металлургический словарь

реактив АбеляАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

ABSORBED RADIATION DOSE

Англо-русский металлургический словарь

поглощенная доза излученияАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

ABSORPTION OF RADIATION ENERGY

Англо-русский металлургический словарь

поглощение энергии излученияАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

ABSORPTION RATE

Англо-русский металлургический словарь

• интенсивность поглощения • скорость поглощения Англо-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

ACHROMATISM OF RADIATION

Англо-русский металлургический словарь

монохроматичность излученияАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

ACID REACTION

Англо-русский металлургический словарь

кислая реакцияАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

ACID RECOVERY SECTION

Англо-русский металлургический словарь

участок регенерации кислотыАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

ACID REFRACTORY

Англо-русский металлургический словарь

Кислотный огнеупор.Кремнесодержащие керамические материалы с высокой температурой плавления типа кирпича на основе кремнезема, используемые в металлургическом пр

ACID RESISTANT METAL

Англо-русский металлургический словарь

кислотоупорный металлАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

ACID RINSING

Англо-русский металлургический словарь

промывание подкисленной водойАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

ACOUSTIC RESISTANCE

Англо-русский металлургический словарь

(активное) акустическое сопротивлениеАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

ACTION OF RUST

Англо-русский металлургический словарь

ржавлениеАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

ACTIVE ROLLS GAP

Англо-русский металлургический словарь

• активный раствор валков • рабочий раствор валков Англо-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

AGEHARDENING RANGE

Англо-русский металлургический словарь

(температурный) интервал дисперсионного тверденияАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

AGEHARDENING REGION

Англо-русский металлургический словарь

область (температур) дисперсионного тверденияАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

AIR REACTION

Англо-русский металлургический словарь

реакция воздухаАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

AIR REGISTER

Англо-русский металлургический словарь

воздушная заслонкаАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

AIR REGULATOR

Англо-русский металлургический словарь

• воздушный регулятор • регулятор дутья Англо-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

AIR RESERVOIR

Англо-русский металлургический словарь

резервуар сжатого воздухаАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

AIR REVERSING VALVE

Англо-русский металлургический словарь

перекидной воздушный клапанАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

AIR/FUEL RATIO CONTROL

Англо-русский металлургический словарь

регулирование соотношения воздух-топливоАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

AIRFLOW RATE

Англо-русский металлургический словарь

расход воздухаАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

AIROPERATED RAM

Англо-русский металлургический словарь

баба пневматического молотаАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

AIRPRESSURE RELEASE VALVE

Англо-русский металлургический словарь

выпускной вентиль, регулирующий давление воздухаАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

ALFA RAYS

Англо-русский металлургический словарь

• альфа-излучение • альфа-лучи Англо-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

ALIGNMENT OF SPECIMEN WITH RESPECT TO FILM AXIS

Англо-русский металлургический словарь

установка образца по оси пленкиАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

ALKALI RESISTANCE

Англо-русский металлургический словарь

щелочеупорностьАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

ALKALINE REACTION

Англо-русский металлургический словарь

щелочная реакцияАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

ALLOY IRON ROLL

Англо-русский металлургический словарь

валок из легированного чугунаАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

ALLOYED GRAIN ROLL

Англо-русский металлургический словарь

валок из легированного мелкозернистого чугунаАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

ALLOYED RECTIFIER

Англо-русский металлургический словарь

сплавной вентильАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

ALPHA RANGE

Англо-русский металлургический словарь

альфа-областьАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

ALUMINA REFRACTORY

Англо-русский металлургический словарь

глиноземистый огнеупорАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

ALUMINOSILICATE REFRACTORY

Англо-русский металлургический словарь

алюмосиликатный огнеупорАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

ALUMINOTHERMIC METHOD OF REDUCING

Англо-русский металлургический словарь

алюминотермический способ восстановленияАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

ALUMINOTHERMIC REDUCTION

Англо-русский металлургический словарь

алюминотермическое восстановлениеАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

ALUMINUM CABLE STEEL REINFORCED

Англо-русский металлургический словарь

сталеалюминиевый кабельАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

AMERICAN REFRACTORIES INSTITUTE

Англо-русский металлургический словарь

Американский институт огнеупоровАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

AMOUNT OF REDUCTION

Англо-русский металлургический словарь

степень деформацииАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

AMPLITUDE FREQUENCY RESPONSE

Англо-русский металлургический словарь

амплитудночастотная характеристикаАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

ANALYTICAL REAGENT QUALITY

Англо-русский металлургический словарь

химически чистый реагентАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

ANNEALING (TEMPERATURE) REGION

Англо-русский металлургический словарь

область (температур) отжигаАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

ANNEALING RACK

Англо-русский металлургический словарь

стеллаж в тележке для отжигаАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

ANODE REACTION

Англо-русский металлургический словарь

реакция на анодеАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

ANODE REMNANTS

Англо-русский металлургический словарь

анодные остаткиАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

ANODE RISER

Англо-русский металлургический словарь

анодный стоякАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

ANODE RODDING SHOP

Англо-русский металлургический словарь

анодно-монтажное отделениеАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

ANODEBEND RECTIFICATION

Англо-русский металлургический словарь

анодное детектированиеАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

ANTIFERROMAGNETIC RESONANCE

Англо-русский металлургический словарь

электронный спиновый резонанс в антиферромагнетикахАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

APPARATUS FOR TURNING ROUNDS

Англо-русский металлургический словарь

кантователь круглых профилейАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

APPROXIMATE READING

Англо-русский металлургический словарь

приближенный отсчетАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

APRON ROLLS

Англо-русский металлургический словарь

• несущие ленту конвейера • ролики Англо-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

APTITUDE TO ROLLING

Англо-русский металлургический словарь

способность прокатыватьсяАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

ARCH ROOF

Англо-русский металлургический словарь

арочный сводАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

ARCHSHAPED ROOF

Англо-русский металлургический словарь

арочный сводАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

ARMATURE REACTION WELDING GENERATOR

Англо-русский металлургический словарь

сварочный генератор поперечного поляАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

ARRANGEMENTS FOR SYNCHRONIZING ROLL POSITIONS

Англо-русский металлургический словарь

устройство для синхронизации положения валковАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

ARREST OF RUNNING CRACK

Англо-русский металлургический словарь

остановка распространения трещиныАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

ARSENICAL RED SILVER

Англо-русский металлургический словарь

• красная серебряная руда • прустит Англо-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

AS ROLLED

Англо-русский металлургический словарь

в прокатанном состоянииАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

ASBESTOS ROOT

Англо-русский металлургический словарь

асбестовый шнурАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

ASSOCIATION INTERNATIONALE POUR LES RECHERCHES DE BASE AU HAUT FOURNEAU

Англо-русский металлургический словарь

Международная ассоциация фундаментальных исследований доменного процессаАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

ASSORTING ROOM

Англо-русский металлургический словарь

сортировочное оотделениеАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

ASTERN RUNNING

Англо-русский металлургический словарь

обратный ходАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

ATMOSPHERIC RISER

Англо-русский металлургический словарь

Атмосферная литейная прибыль.Стояк, использующий атмосферное давление для питания отливки. По существу представляет собой закрытую прибыль с находящимся там небо

AUSTENITE REGION

Англо-русский металлургический словарь

• аустенитная область • аустенитный участок Англо-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

BALLAST RESISTOR

Англо-русский металлургический словарь

• (электросварочный) балластный реостат • нагрузочное сопротивление Англо-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

BAR (STORAGE) RACK

Англо-русский металлургический словарь

(складской) стеллаж для прутковАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

BARREN ROCK

Англо-русский металлургический словарь

пустая породаАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

BASETOACID RATIO

Англо-русский металлургический словарь

• основность • степень основности Англо-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

BEAM OF RADIATION

Англо-русский металлургический словарь

пучок лучейАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

BESSEMER REFINING PROCESS

Англо-русский металлургический словарь

бессемеровский процессАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

BRAGG REFLECTION

Англо-русский металлургический словарь

отражение БрэггаАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

BRAGG REFLECTION FORMULA

Англо-русский металлургический словарь

• условие брэгговского отражения• формула Вульфа-БрэггаАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

BRAGG RELATION

Англо-русский металлургический словарь

• брэгговское условие• формула Вульфа-БрэггаАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

BRAVAISDONNEYHARKER RULE

Англо-русский металлургический словарь

правило Браве-Доннея-ХаркераАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

BRITISH CAST IRON RESEARCH ASSOCIATION

Англо-русский металлургический словарь

Британская исследовательская ассоциация по чугунному литьюАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

BRITISH CERAMIC RESEARCH ASSOCIATION

Англо-русский металлургический словарь

Британская научно-исследовательская ассоциация керамической промышленностиАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

BRITISH COKE RESEARCH ASSOCIATION

Англо-русский металлургический словарь

Британская научно-исследовательская ассоциация коксовой промышленностиАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

BRITISH IRON AND STEEL RESEARCH ASSOCIATION

Англо-русский металлургический словарь

Британская научно-исследовательская ассоциация черной металлургииАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

BRITISH NONFERROUS METALS RESEARCH ASSOCIATION

Англо-русский металлургический словарь

Британская научно-исследовательская ассоциация цветной металлургииАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

BRITISH REFRACTORIES RESEARCH ASSOCIATION

Англо-русский металлургический словарь

Британская научно-исследовательская ассоциация по огнеупорамАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

BRITISH WELDING RESEARCH ASSOCIATION

Англо-русский металлургический словарь

Британская ассоциация по исследованиям в области сваркиАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

CO 2 CONTENT RECORDER

Англо-русский металлургический словарь

• двуокись углерода• углекислота• углекислый газ• угольный ангидридАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

CULLLOAD RUN

Англо-русский металлургический словарь

работа при полной на грузкеАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

DAEVES REAGENT

Англо-русский металлургический словарь

реагент ДэвисаАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

DEBYESCHERRER REFLECTIONS

Англо-русский металлургический словарь

рефлексы дебаеграммыАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

DIE CASTING RESEARCH FOUNDATION

Англо-русский металлургический словарь

исследовательская организация литья под давлениемАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

E. R. W. PROCESS

Англо-русский металлургический словарь

процесс контактной сваркиАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

F.R.A. DROP FORGING RESEARCH ASSOCIATION

Англо-русский металлургический словарь

научно-исследовательская ассоциация по ковке и штамповкеАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

FRAUNHOFER REGION

Англо-русский металлургический словарь

дальняя зонаАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

FRESNEL REGION

Англо-русский металлургический словарь

ближняя зонаАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

GIBBS' PHASE RULE

Англо-русский металлургический словарь

правило фаз ГиббсаАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

GRUNEISEN RELATION

Англо-русский металлургический словарь

закон ГрюнайзенаАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

GUINIERTYPE REFLECTOR

Англо-русский металлургический словарь

кристалл-монохроматор типа ГиньеАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

HUMEROTHERY'S RULE

Англо-русский металлургический словарь

правило Юма-РозериАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

INTERNATIONAL COPPER RESEARCH ASSOCIATION

Англо-русский металлургический словарь

Международная ассоциация по изучению меди и медных сплавовАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

INTERNATIONAL DEEPDRAWING RESEARCH GROUP

Англо-русский металлургический словарь

Международная группа по исследованию процессов глубокой вытяжкиАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

INTERNATIONAL LEADZINC RESEARCH ORGANIZATION

Англо-русский металлургический словарь

Международная исследовательская организация по свинцу и цинкуАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

JOHANNTYPE REFLECTOR

Англо-русский металлургический словарь

кристалл-монохроматор типа иоганнаАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

JOHANSSONTYPE REFLECTOR

Англо-русский металлургический словарь

кристалл-монохроматор типа иогансонаАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

KLEMM'S REAGENT

Англо-русский металлургический словарь

реактив КлеммаАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

KRUPP RENN STEEL

Англо-русский металлургический словарь

сталь процесса Крупп-РеннАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

KURDJUMOWSACHS RELATIONSHIP

Англо-русский металлургический словарь

зависимость Курдюмова-ЗаксаАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

LAUE REFLECTIONS

Англо-русский металлургический словарь

лауэвские рефлексыАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

MATTIESSEN'S RULE

Англо-русский металлургический словарь

правило МатиссенаАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

MCKEE REVOLVING DISTRIBUTOR

Англо-русский металлургический словарь

засыпной аппарат МаккиАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

NEUMANNKOPP RULE

Англо-русский металлургический словарь

правило Нейманна-КоппаАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

NISHIYAMI RELATIONSHIP

Англо-русский металлургический словарь

зависимость НисиямаАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

PILLINGBEDWORTH RATIO

Англо-русский металлургический словарь

отношение Пиллинга-БэдвортаАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

POISSON'S RATIO

Англо-русский металлургический словарь

Коэффициент Пуассона.Абсолютная величина отношения поперечной деформации к соответствующей продольной деформации, в условиях равномерно распределенного осевого н

SIEMENS REGENERATOR

Англо-русский металлургический словарь

регенератор с насадкой СименсаАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

SIEMENS REVERSING GAS VALVE

Англо-русский металлургический словарь

газовый реверсивный клапан СименсаАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

SL DIRECT REDUCTION PROCESS

Англо-русский металлургический словарь

процесс СЛ получения губчатого железа во вращающейся печиАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

SLRN REDUCTION PROCESS

Англо-русский металлургический словарь

процесс СЛ-pHАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

STUERZELBERG ROTARY FURNACE

Англо-русский металлургический словарь

вращающаяся печь ШтюрцельбергаАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

VILLARD RECTIFYING CIRCUIT

Англо-русский металлургический словарь

модифицированная схема ВиллардаАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

W/S RATIO

Англо-русский металлургический словарь

• отношение Т/Ж• отношение твердого к жидкомуАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

WASHBURN RISER

Англо-русский металлургический словарь

легкоотделяемая прибыльАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

WIEDEMANNFRANZ RULE

Англо-русский металлургический словарь

правило Видемана-ФранцаАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

XRAY RADIOGRAPHIC EXAMINATION

Англо-русский металлургический словарь

рентгенографическое исследованиеАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

XRAY REFLECTION

Англо-русский металлургический словарь

• отражение рентгеновских лучей• рефлекс рентгенограммыАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

XRAY REFLECTION FROM LATTICE PLANE

Англо-русский металлургический словарь

отражение рентгеновских лучей от кристаллографической плоскостиАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

XRAY REFRACTION

Англо-русский металлургический словарь

преломление рентгеновских лучейАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

XRAY RESEARCH

Англо-русский металлургический словарь

рентгеновское исследованиеАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

XRAY ROTATION METHOD

Англо-русский металлургический словарь

метод вращающегося кристаллаАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

XRAY SPECTROGRAM OF TUNGSTEN RADIATION

Англо-русский металлургический словарь

спектрограмма рентгеновского излучения вольфрамаАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

XRAY STRESS RESEARCH

Англо-русский металлургический словарь

исследование напряжений рентгеновским методомАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

АКТ О НЕИСПРАВНОСТЯХ ПРИ ПЕРЕВОЗКЕ БАГАЖА (PIR PROPERTY IRREGULARITY REPORT), ГРУЗА (CIR CARGO IRREGULARITY REPORT)

Официальная терминология

"...Акт о неисправностях при перевозке багажа (PIR - Property IrreguLarity Report), груза (CIR - Cargo IrreguLarity Report) - документ, оформленный перевозчиком

ДИСПЕТЧЕРСКОЕ РЕШЕНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПОЛЕТА (DISPATCH RELEASE)

Официальная терминология

"...Диспетчерское решение на выполнение полета (Dispatch Release) - полетный документ установленной формы, подготовленный диспетчером по обеспечению полетов и ут

ЗОНАЛЬНАЯ НАВИГАЦИЯ RNAV

Официальная терминология

"...Зональная навигация RNAV - метод навигации, который позволяет воздушному судну выполнять полет по любой желаемой линии пути в пределах зоны действия радионав

ЗОНАЛЬНАЯ НАВИГАЦИЯ RNP1 RNAV

Официальная терминология

"...Зональная навигация RNP1 RNAV - навигация с применением основных средств зональной навигации в соответствии с требованием RNP 1, т.е. не менее 95% полетного

КОЭФФИЦИЕНТ RКВАДРАТ

Большой экономический словарь

коэффициент, который характеризует долю риска вклада в данную ценную бумагу, вносимую неопределенностью фондового рынка в целом. Чем ближе R-квадрат к нулю, тем

МЕРСЬЕ ДЕ ЛЯ РИВЬЕР (LEMERCIER DE LA RIVIERE), ПОЛЬ ПЬЕР (17291793)

Большой экономический словарь

французский экономист, теоретик школы физиократов. В середине 60-х годов XVIII века вошел в круг экономистов, сгруппировавшихся вокруг Ф.Кенэ. В 1767 г. вышла кн

ОБОРУДОВАНИЕ RNAV

Официальная терминология

"...Оборудование RNAV - комплекс навигационного оборудования, используемого для обеспечения полетов в системе зональной навигации..." Источник: РАСПОРЯЖЕНИЕ Мин

РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА ЧИСТАЯ (RETURN OF EQUITY, ROE)

Официальная терминология

"...- чистая рентабельность собственного капитала (return of equity, ROE) - отношение чистой прибыли к средней за период стоимости собственного капитала..."Источ

СИСТЕМА RAID

Финансовый словарь

Система RAID Система RAID - набор (матрица) жестких дисков: - воспринимаемых компьютером как единое целое; - соединенных короткими скоростными каналами; и -

ТИП RNP

Официальная терминология

"...тип RNP - величина удерживания, выраженная через расстояние в морских милях от планируемого местоположения, в пределах которого воздушные суда будут находить

ФАРЫ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА ТИПА R, C, CR

Официальная терминология

"..."фары типа R, C, CR" - фары дальнего R-света и ближнего C-света и 2-режимные (ближнего и дальнего) CR-света с лампами накаливания;..."Источник: Постановление

Время запроса ( 0.783663031 сек)
T: 0.792040378 M: 1 D: 0