Найдено 50+ «Q»

Q.E.D.

Англо-український словник технічних термінів

quod erat demonstrandum (Q.E.D.)що й треба було довести

QISAM

Англо-український словник технічних термінів

queued indexed sequential access method (QISAM)індексно-послідовний метод доступу за чергою

QSAM

Англо-український словник технічних термінів

queued sequential access method (QSAM)послідовний метод доступу за чергою

QTAM

Англо-український словник технічних термінів

queued telecommunication access method (QTAM)телекомунікаційний метод доступу за чергою

QUADRUPLE

Англо-український словник технічних термінів

четвірка (множина з чотирьох елемeнтів)тетрада почетверити множити (помножити) на чотири четверити почетверяти збільшувати (збільшити) вчетверо помножений

QUINTUPLE

Англо-український словник технічних термінів

п'ятіркапоп'ятерити(ся) уп'ятерити(ся) збільшитися уп'ятеро

QUINTUPLEREDUNDANT

Англо-український словник технічних термінів

п'ятикратно резервованийз п'ятикратним резервуванням

QUIT COMMAND

Англо-український словник технічних термінів

команда закінчення (сеансу)команда звільнити (зайнятий ресурс)

QWERTY KEYBOARD

Англо-український словник технічних термінів

стандартна клавіатура (на якій букви q,w,e,r,t,y розміщено у верхньому ряду)

AD HOC QUERY

Англо-український словник технічних термінів

непрограмовний запит (незаплановний, непередбачний заздалегідь)незапланований (незапрограмований) запит (не передбачений структурою програми, а такий, що його фо

ARTS QUALITY GRAPHIC

Англо-український словник технічних термінів

(машинна) графіка високомайстерної (мистецької, художньої) якості

CALL IN QUESTION

Англо-український словник технічних термінів

оспорюватипіддавати (піддати) сумніву

COMPLETE QUERY

Англо-український словник технічних термінів

повний запит (якuй містить усю потрібну для виконання його інформацію про наміри користувача)

CONJUNCTIVE QUERY

Англо-український словник технічних термінів

кон'юнктивний запитзапит у кон'юнктивній формі

CUBIC BINARY QUANTIC

Англо-український словник технічних термінів

кубічна форма від двох зміннихбінарна кубічна форма

CUERESPONSE QUERY

Англо-український словник технічних термінів

запит з ініційованою відповіддю (яка породжує наступний зaпит)

DATA QUALIFICATION

Англо-український словник технічних термінів

класифікація даних (за степенем конфіденційності)присвоювання (присвоєння) грифів (конфіденційній інформації) уточнювання (уточнення) даних

DRAFT QUALITY

Англо-український словник технічних термінів

чорновий вигляд (машинного роздруку)низька якість

EXISTENTIAL QUANTIFIER

Англо-український словник технічних термінів

квантор існуванняекзистенційний квантор

MONODATABASE QUERY

Англо-український словник технічних термінів

монобазовий запит (якuй охоплює одну базу дaних розподіленої систeми)

NEARLETTER QUALITY TEXT

Англо-український словник технічних термінів

(віддрукований) текст майже типографської якості

ONEVARIABLE QUERY

Англо-український словник технічних термінів

одноаспектний запит (у розподілених базах дaних)

QUANTITATIVE

Англо-русский научно-технический словарь

количественный - quantitative analysis - quantitative assay - quantitative assessment - quantitative attribute - quantitative change - quantitative characteristi

QUANTITY

Англо-русский научно-технический словарь

1) величина 2) количество 3) численность 4) число • ancillary [auxiliary] quantity — вспомогательная величина balanced periodic quantity — уравновешенная периоди

QUANTUM

Англо-русский научно-технический словарь

1) доля 2) квант 3) квантильный 4) квантовый 5) количество 6) фотон 7) часть • first quantum number — главное квантовое число give up a quantum — отдавать квант

QUANTUM NUMBER

Англо-русский научно-технический словарь

квантовое число, физ. число квантовое

QUARTERBINDING

Англо-русский научно-технический словарь

полигр. составной переплёт с кожаным корешком и сторонками, покрытыми тканью или бумагой

QUARTERBRICK

Англо-русский научно-технический словарь

четвертной кирпич; кирп. четвертка

QUARTERCUT

Англо-русский научно-технический словарь

распиленный разрезанный на четыре части

QUARTERPERIOD

Англо-русский научно-технический словарь

матем. четверть периода - imaginary quarter-period - real quarter-period

QUARTERWAVE STUB

Англо-русский научно-технический словарь

четвертьволновый шлейф, штырь четвертьволновой

QUARTIC

Англо-русский научно-технический словарь

уравнение четвертой степени, поверхность четвертого порядка - bicircular quartic - binary quartic - nodal quartic - nonsingular quartic - pear-shaped quartic - p

QUARTILE

Англо-русский научно-технический словарь

квартиль, четверичный - first quartile - higher quartile - lower quartile - quartile deviation - quartile distance - quartile magnitude - quartile measure - quar

QUARTUM NON DATUR

Англо-русский научно-технический словарь

лат. четвертого не дано, закон исключенного четвертого (в трехзначной логике)

QUARTZ

Англо-русский научно-технический словарь

кварц, кварцевый quartz helix balance — машиностр. весы спиральные кварцевые rutile crystals in quartz — минер. волосы венерины - fused quartz - ground quartz -

SELF QUESTIONING

Англо-русский словарь Лингвистика-98

(n) критическая оценка своих побуждений; самоанализ

SPACE QUALIFIED

Англо-русский словарь Лингвистика-98

(a) пригодный для использования в космических условиях

Время запроса ( 0.119858898 сек)
T: 0.12354272 M: 1 D: 0