Найдено 100+ «Q»

Q.E.D.

Англо-український словник технічних термінів

quod erat demonstrandum (Q.E.D.)що й треба було довести

QISAM

Англо-український словник технічних термінів

queued indexed sequential access method (QISAM)індексно-послідовний метод доступу за чергою

QSAM

Англо-український словник технічних термінів

queued sequential access method (QSAM)послідовний метод доступу за чергою

QTAM

Англо-український словник технічних термінів

queued telecommunication access method (QTAM)телекомунікаційний метод доступу за чергою

QUADRATIC

Англо-український словник технічних термінів

другого степеняквадратний квадратичний

QUADREDUNDANT

Англо-український словник технічних термінів

чотирикратно резервованийз чотирикратним резервуванням

QUADRILATERAL

Англо-український словник технічних термінів

чотирикутникчотиристоронник чотирибічний чотиристоронній

QUADRIPARTITE

Англо-український словник технічних термінів

чотиричастиннийякий складається з чотирьох частин

QUADRUPLE

Англо-український словник технічних термінів

четвірка (множина з чотирьох елемeнтів)тетрада почетверити множити (помножити) на чотири четверити почетверяти збільшувати (збільшити) вчетверо помножений

QUALIFICATION

Англо-український словник технічних термінів

обмеженняпрефікс (складеного імені) професіоналізм визначання уточнення фаховість підготовленість характеристика кваліфікація класифікація застереження

QUALIFIED

Англо-український словник технічних термінів

обмеженого користування (про дані)

QUALIFIED CALL

Англо-український словник технічних термінів

обмежене звернення (звертання)уточнений виклик

QUALIFIER

Англо-український словник технічних термінів

визначникспецифікатор класифікатор описувач уточнювач

QUALIFY

Англо-український словник технічних термінів

кваліфікувативизначити визначати застерігати обмежити обмежувати застерегти

QUALITATIVE

Англо-український словник технічних термінів

виражений у якісній форміякісний квалітативний визначальний

QUANTIFIED

Англо-український словник технічних термінів

що стоїть під знаком кванторатой виражений у кількісній формі кількісний зв'язаний квантором

QUANTIFIED VARIABLE

Англо-український словник технічних термінів

(про)квантована змінназмінна під знаком квантора

QUANTITY

Англо-український словник технічних термінів

розміркількість кількісний параметр величина

QUANTUM

Англо-український словник технічних термінів

(pl quanta)кількість частина мінімальна частка квант крок квантування

QUARTIC

Англо-український словник технічних термінів

четвертого степенячетвертого порядку

QUASIINSTRUCTION

Англо-український словник технічних термінів

квазікомандакоманда-константа псевдокоманда

QUERY BY EXAMPLE

Англо-український словник технічних термінів

запит за взірцем (засіб взаємодії з реляційною базою дaних)

QUERY COMPLETION

Англо-український словник технічних термінів

розширення запиту (при неповній інформації)

QUERY COMPOSER

Англо-український словник технічних термінів

формувальник запитів (засіб розподіленої бази даних)

QUERY FACILITIES

Англо-український словник технічних термінів

засоби організації режиму запитузасоби забезпечування запитів засоби пошуку

QUERY UNIT

Англо-український словник технічних термінів

елементарний запит (у розподіленій системі)елемент запиту

QUESTION

Англо-український словник технічних термінів

запитанняпроблема квестія запит питання запитати запитувати піддавати (піддати) сумніву питати спитати

QUESTION/ANSWER DIALOG(UE)

Англо-український словник технічних термінів

діалог (людини з машиною) у вигляді запитів і відповідей

QUEU(E)ING

Англо-український словник технічних термінів

організовування чергиутворювання (утворення) черги

QUEU(E)ING THEORY

Англо-український словник технічних термінів

теорія масового обслуговуваннятеорія черг

QUEUE

Англо-український словник технічних термінів

черговість (напр., зaпитів)список черговості черга організувати чергу утворити чергу

QUEUE DISCIPLINE

Англо-український словник технічних термінів

алгоритм плануванняпорядок черги організація черги

QUEUE OPERATION

Англо-український словник технічних термінів

операція ставлення на чергуробота з чергами

QUEUED ACCESS

Англо-український словник технічних термінів

доступ за чергоюдоступ з організуванням черги

QUEUED ACCESS METHOD

Англо-український словник технічних термінів

метод доступу з чергамиметод доступу за чергою

QUEUING DISCIPLINE

Англо-український словник технічних термінів

порядок творення чергиорганізування черги

QUEUING OVERHEAD(S)

Англо-український словник технічних термінів

витрати (обчислювальних) ресурсів на організацію черг

QUEUING TECHNIQUE

Англо-український словник технічних термінів

техніка організовування чергметоди теорії масового обслуговування

QUICK KEY

Англо-український словник технічних термінів

швидка клавіша (замінює послідовність натискань кількох клавіш)

QUICKANDDIRTY WALKTHROUGH

Англо-український словник технічних термінів

поверхове розбиранняповерховий критичний аналіз

QUIESCE

Англо-український словник технічних термінів

припинятизаморожувати переводити до пасивного стану

QUIESCENT

Англо-український словник технічних термінів

непорушнийспокійний постійний статичний

Q

Португальско-русский словарь

I m = Qкэ (шестнадцатая буква португальского алфавита)II скр от queкоторый; какой; чтоPortuguese-russian dictionary.2013.

Q

Большой итальяно-русский и русско-итальянский словарь

I f, m; = q ку (буква; всегда сопровождается буквой) (u ) Q come quarto — ку как в слове кварто (при произнесении слова по буквам в телефонном разговоре) II с

Q

Англо-русский новый словарь современного неформального английского языка

transcription, транскрипция: [ qkju: ]Q n AmE 1. infml She can knock off a Q a day Она за день может выпить целый флакон 2. sl A handful of Qs would sure make my

Q

Новый англо-русский словарь современной разговорной лексики

n AmE 1) infml She can knock off a Q a day — Она за день может выпить целый флакон 2) sl A handful of Qs would sure make my life easier — Пригоршня таблеток

Q

Англо-русский словарь общей лексики

I сокр. от question II сокр. от quantity количество, величина III полигр.; сокр. от quarto IV сокр. от quart кварта (единица измерения объёма жидкости) V сокр. о

Q

Англо-русский толковый словарь генетических терминов

Колифаг, содержит однонитевую кольцевую молекулу РНК, которая является (+)-цепью viral strand, т.е. способна служить матрицей для синтеза вирусных белков, а такж

Q

Англо-русский большой универсальный переводческий словарь

[kjuː]что-либо в форме буквы QквартовопросквинталквартаАнгло-русский большой универсальный переводческий словарь.ramix.2012.

Q

Португальско-русский словарь

m = qPortuguese-russian dictionary.2013.

Q

Норвежско-русский словарь

-'en, -'erсемнадцатая буква норвежского алфавитаНорвежско-русский словарь.2013.

Q

Англо-русский словарь технических аббревиатур

1. batch size - размер партии деталей;2. luminous energy - световая энергия;3. quadrupole moment - квадрупольный момент;4. quality - добротность; качество; факто

Q

Политехнический французско-русский словарь

I сокр. от qualité1) качество2) сортII сокр. от quantitéколичество; величинаIII сокр. от effortусилие натягаIV m; = Q-facteur; сокр. от facteur de qualitéдобротн

Q

Англо-русский машиностроительный словарь

1) сокр. от query запрос 2) сокр. от quotient частное; отношение

Q

Немецко-русский автосервисный словарь

шины легковых автомобилей для движения со скоростью до 160 км/чDeutsch-russische wörterbuch der automobil-und automotive service.2013.

Q

Англо-русский дорожно-транспортный словарь

• (quality) качество• (quantity) количество1. Англо-русский дорожно-транспортный словарь. – М.: «М.И.П. – Москоу Интернэшнл Паблишерз», 1996; 2. «Живой язык» № 5

Q

Словарь медицинских терминов

Q- (febris Q, сокращ. англ. query неопределенный, неясный) — см. Ку-лихорадка.

Q

Англо-русский экономический словарь

сокр. от quantitative фин. q (в некоторых финансовых рейтингах используется для указания на то, что рейтинговая оценка производилась на основе анализа только оф

Q

Англо-русский словарь нефтегазовой промышленности

часть объёма пор, заполненных рассеянными глинистыми частицами (см. producibility-index log)Англо-русский словарь нефтегазовой промышленности.2011.

Q

Англо-русский словарь биологических терминов

I сокр. от glutamineглутаминII сокр. от quantity; = qколичество* * *glutamineEnglish-russian biological dictionary.2013.

Q

Норвежско-русский словарь

-'en, -'erсемнадцатая буква норвежского алфавитаНорвежско-русский словарь.2013.

Q

Политехнический французско-русский словарь

сокр. от quantum1) квант2) квантовое числоDictionnaire polytechnique Français-Russe.2013.

Q

Азербайджанcко-русский словарь

Семнадцатая буква азербайджанского алфавита.

Q

Англо-русский словарь общей лексики

I [°іѓ] мн. - Qs, Q's [°іѓЄ] 1) семнадцатая буква англ. алфавита; Q - прописная, q - строчная - Q-tip •• - Q and reverse Q 2) разг.; акр. (сокращение от "thank y

Q

Англо-русский словарь по машиностроению и автоматизации производства

1) сокр. от query запрос 2) сокр. от quotient частное; отношение

Q

Латинско-русский словарь

M. Fabius Quintilianusок. 35-100 н. э.Латинско-русский словарь.2003.

Q

Новый большой англо-русский словарь

Q [kju:] n (pl Qs, q‘s [kju:z]) 17-я буква английского алфавита ♢ to be /to stand/ on one‘s P‘s and Q‘s - а) стоять на своём; б) взвешивать свои слова Q (and)

Q

Новый большой англо-русский словарь

[kju:] n (pl Qs, q's [kju:z])17-я буква английского алфавита ♢ to be /to stand/ on one's P's and Q's - а) стоять на своём; б) взвешивать свои словаQ (and) revers

Q

Венгерско-русский словарь

1. (betű) кв;16-ая буква латинского алфавита;2. г öv, ld. mázsa, métermázsaMagyar-orosz szótár.2013.

Q

Большой французско-русский и русско-французский словарь

m; = q17-я буква французского алфавитаБольшой французско-русский и русско-французский словарь.2003.

Q

Большой французско-русский и русско-французский словарь

m; = QБольшой французско-русский и русско-французский словарь.2003.

Q

Англо-русский технический словарь

нижняя граньАнгло-русский технический словарь.

Q

Латинско-русский словарь

qсемнадцатая буква латинского алфавита; в сокращенияхQ. — praenomen Quintus или -que (S.P.Q.R. = senatus populusque Romanus), тж. quaestor и QuiritesQ. (B). F. F

Q

Немецко-русский политехнический словарь

сокр. от Quer-поперечныйDeutsch-Russische Wörterbuch polytechnischen.2013.

Q

Новый большой англо-русский словарь

[kju:] n (pl Qs, q's [kju:z])17-я буква английского алфавита♢ to be /to stand/ on one's P's and Q's - а) стоять на своём; б) взвешивать свои словаQ (and) reverse

Q

Англо-русский словарь по компьютерам

сокр. от quantity количество; величина

Q

Большой немецко-русский и русско-немецкий словарь

I n =, =семнадцатая буква немецкого алфавитаII n = (сокр. от höchste Qualität)(высшее) качествоder Kampf um das "Q" — борьба за (отличное) качествоIII = Gütezeic

Q

Большой медицинский словарь

(febris Q, сокращ. англ. query неопределенный, неясный) см. Ку-лихорадка.

Q

Религиозные термины

     Семнадцатая буква английского алфавита. Это устаревшее эолийское Qoppa и еврейское Koph. Как число она есть 100, и ее символом является задняя часть головы

Q

Большой испанско-русский словарь

f20-я буква испанского алфавита ку

Q

Немецко-русский политехнический словарь

I сокр. от kaltstauchbarпригодный для холодной высадки (маркировка стали)II сокр. от Qualität(высшее) качество (знак качества на изделиях ГДР)Deutsch-Russische W

Q

Англо-русский словарь нефтегазовой промышленности

соотношение Кенигсберга (отношение остаточной намагниченности к произведению магнитной восприимчивости и напряжённости геомагнитного поля)Англо-русский словарь н

Q

Англо-русский словарь Мюллера

Q, q [kju:] n (pl Qs, Q's [kju:z]) 17-я буква англ. алфавита ◊ Q and reverse Q «восьмёрка» (элемент фигурного катания) Англо-русский словарь. — М.: Советская эн

Q

Англо-русский словарь по телекоммуникациям

1) добротность; фактор качества 2) коэффициент добротности, показатель качества

Q

Большой немецко-русский и русско-немецкий словарь

I n =, =семнадцатая буква немецкого алфавитаII = австр. Doppelzentnerц = центнерIII = Quintalквинтал (мера веса в Латинской Америке)Большой немецко-русский и рус

Q

Англо-русский словарь биологических терминов

= Q* * *glutamineEnglish-russian biological dictionary.2013.

Q 1

Большой немецко-русский и русско-немецкий словарь

= höchstes Gütezeichenзнак качества (ГДР)Большой немецко-русский и русско-немецкий словарь.2003.

Q&A

Англо-русский словарь по компьютерам

сокр. от question-and-answer запросно-ответный

Q&A

Англо-русский словарь технических аббревиатур

question-and-answer - вопрос(ы) и ответ(ы) (рубрика в прессе; на радио и телевидении); запросно-ответныйАнгло-русский словарь технических аббревиатур.2011.

Q.

Англо-русский словарь Мюллера

q.pl. quantum placet noun lat. сколько найдете нужным или полезнымАнгло-русский словарь. — М.: Советская энциклопедия.В.К. Мюллер.1969.

Q.

Португальско-русский словарь

скр от quanta физ квант(а)Portuguese-russian dictionary.2013.

Q.

Политехнический французско-русский словарь

I сокр. от charge électriqueэлектрический зарядII сокр. от quaiнабережнаяIII сокр. от quantitéколичество; величинаIV сокр. от quotientчастное; коэффициентDiction

Q.

Большой испанско-русский словарь

топ.; сокр. от quebrada; = Qda.; = Qbda.ущелье, овраг, лощина

Q.

Политехнический французско-русский словарь

I = QII сокр. от quintalцентнерDictionnaire polytechnique Français-Russe.2013.

Q.

Англо-русский юридический словарь

сокр. от quasi квазиАнгло-русский юридический словарь.Академик.ру.2011.

Q1

Англо-русский универсальный дополнительный практический словарь И. Мостицкого

сокр. quarter 11-й кварталАнгло-русский универсальный дополнительный практический переводческий словарь И. Мостицкого.И. Мостицкий.2002-2012.

Q10

Англо-русский толковый словарь генетических терминов

Q 10 — - температурный коэффициент, указывающий на интенсификацию (увеличение первоначальной скорости) реакций или др. процессов, вызываемую увеличением температ

Q2

Англо-русский универсальный дополнительный практический словарь И. Мостицкого

сокр. quarter 22-й кварталАнгло-русский универсальный дополнительный практический переводческий словарь И. Мостицкого.И. Мостицкий.2002-2012.

Q3

Англо-русский универсальный дополнительный практический словарь И. Мостицкого

сокр. quarter 33-й кварталАнгло-русский универсальный дополнительный практический переводческий словарь И. Мостицкого.И. Мостицкий.2002-2012.

Q3

Англо-русский лингвострановедческий словарь Великобритания

"Кью-3" (рабочее название спроектированного, но не построенного пассажирского лайнера серии "Куин" [Queen I] компании "Кьюнард" [Cunard])

Q3 INTERFACE

Англо-русский словарь компьютерных терминов

интерфейс сетевого управления ( через стандартную TTT Ethernet )

Q3 INTERFACE

Англо-русский словарь терминов GSM

Q3-интерфейс. 1. Интерфейс между сетевым элементом SSS и OMC или между OMC и OS . 2. В сети GPRS PLMN: интерфейс между сетевым элементом GSS и SC через LAN (TC

Q3 INTERFACE

Англо-русский словарь по компьютерам

интерфейс сетевого управления (через стандартную ЛВС Ethernet )

Q3 REQUEST

Англо-русский словарь терминов GSM

Q3-запрос. Одна из форм представления задачи в системе O&M для GPRS . Представляет собой одну Q3-команду, характеризуемую фиксированными значениями класса управл

Q3 SCENARIO

Англо-русский словарь терминов GSM

Q3-сценарий. Одна из форм представления задачи в системе O&M для GPRS . Представляет собой поток задач и/или исполняемых программ WindowsNT.

Q3 SCRIPT

Англо-русский словарь терминов GSM

Q3-скрипт. Одна из форм представления задачи в системе O&M для GPRS . Представляет собой последовательность (поток с решениями) Q3-команд, записываемых в командн

Q3.INTERFACE

Англо-русский словарь по телекоммуникациям

интерфейс для взаимодействия ЦУО с сетями высших уровней

Q4

Англо-русский универсальный дополнительный практический словарь И. Мостицкого

сокр. quarter 44-й кварталАнгло-русский универсальный дополнительный практический переводческий словарь И. Мостицкого.И. Мостицкий.2002-2012.

Q4

Англо-русский лингвострановедческий словарь Великобритания

"Кью-4" (рабочее название пассажирского лайнера, впоследствии получившего название "Куин Элизабет-2" [Queen Elizabeth 2])

QA

Англо-русский экономический словарь

упр. сокр. от quality assurance* * *гарантия качестваАнгло-русский экономический словарь.

QA

Англо-русский словарь терминов GSM

Q (interface) adapter Q-адаптер. Устройство для соединения устройств обслуживания и поддержки (ME и SE) с сетью управления связью (TMN) (GSM 12.00) (см. также Q

QA

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

забезпечення якості

QA

Англо-русский машиностроительный словарь

сокр. от quality assurance обеспечение качества

QA

Англо-русский универсальный дополнительный практический словарь И. Мостицкого

геофиз. сокр.(quality assurance)обеспечение качестваАнгло-русский универсальный дополнительный практический переводческий словарь И. Мостицкого.И. Мостицкий.2002

QA

Англо-русский словарь компьютерных терминов

quality assurance контроль качества, обеспечение качества

QA

Крымскотатарско-русский словарь

диал. степн.ну, ну-ка, где

QA

Англо-русский словарь по компьютерам

сокр. от quality assurance контроль качества, обеспечение качества

QA

Англо-русский словарь редакция bed

ОТК, отдел технического контроля

QA

Англо-русский словарь технических аббревиатур

1. quality analysis - анализ качества;2. quality assurance - гарантия качества; контроль качества; обеспечение качества;3. quick-acting - быстродействующий;4. qu

QA

Англо-русский словарь технических аббревиатур

quenched again - вторично закалённыйАнгло-русский словарь технических аббревиатур.2011.

QA

Англо-русский толковый словарь генетических терминов

Q a — у мышей серия локусов, локализованных очень близко к главному комплексу гистосовместимости H2, продукты которого экспрессируются на поверхности лимфоцитов

QAA

Англо-русский словарь технических аббревиатур

quality assurance audit - аудит обеспечения качестваАнгло-русский словарь технических аббревиатур.2011.

QAAR

Крымскотатарско-русский словарь

(qaari)горе, скорбь, печальср. qasevet

QAARLENMEK

Крымскотатарско-русский словарь

Расстраиваться, сокрушаться, тосковать

QAB

Англо-русский словарь технических аббревиатур

quick-acting button - быстродействующая кнопкаАнгло-русский словарь технических аббревиатур.2011.

QAB

Азербайджанcко-русский словарь

1) посуда; сосуд; 2) футляр; 3) посудный. Qab suyu помои

QABA

Крымскотатарско-русский словарь

1) грубыйqaba söz — грубое слово2) вульгарныйqaba (adam) — грубиян

QABA

Азербайджанcко-русский словарь

1) грубый, неотесанный; 2) грубо.

Время запроса ( 0.440433334 сек)
T: 0.445915449 M: 1 D: 0