Найдено 50+ «N»

NAMING

Англо-український словник технічних термінів

присвоювання іменприсвоювання назв

NATIVE MODE

Англо-український словник технічних термінів

режим роботи у власній системі командрежим роботи за власною системою команд

NATURAL INTERFACE

Англо-український словник технічних термінів

реальний інтерфейс (на відміну від віртуального)природний (для користувача) інтерфейс

NAVIGATION

Англо-український словник технічних термінів

переміщення (між об'єктами в базах дaних)навігація переміщування

NEAR JUMP

Англо-український словник технічних термінів

ближній (внутрішній) перехід (у межах одного сегмента пам'яті)ближній перехід (у межах одного сегмента пам'яті)

NEAR SEGMENTRELATIVE REFERENCE

Англо-український словник технічних термінів

ближнє посилання по відношенню до заданого сегментного регістра

NEAR SELFRELATIVE REFERENCE

Англо-український словник технічних термінів

ближнє посилання у межах даного сегмента або групи

NEARLETTER QUALITY TEXT

Англо-український словник технічних термінів

(віддрукований) текст майже типографської якості

NEAT

Англо-український словник технічних термінів

лаконічнийясний чіткий акуратний

NEGATE

Англо-український словник технічних термінів

інвертуватизаперечити виконати (логічну) операцію Ні виконувати заперечувати зінвертувати відкинути виконувати (виконати) операцію відкидання відкидати

NEGATIVE COMPUTER ZERO

Англо-український словник технічних термінів

негативний (мінусовий, від'ємний) машинний нуль

NEGATIVE FILE

Англо-український словник технічних термінів

негативний файл (що вміщує дані, не дозволені з тих чи інших причин до дальшої обробки)

NESTED

Англо-український словник технічних термінів

вкладенийрозміщений гніздами гніздовий

NESTED ALGORITHM

Англо-український словник технічних термінів

гніздовий алгоритмвкладений алгоритм

ABRIDGED NOTATION

Англо-український словник технічних термінів

скорочене позначенняскорочене позначення

BACKBONE NETWORK

Англо-український словник технічних термінів

базова сіткаосновна мережа базова мережа

BROADBAND NETWORK

Англо-український словник технічних термінів

широкочастотна мережамережа з модульованим передаванням (інформації)

DOT NOTATION

Англо-український словник технічних термінів

уточнювальне записування (після крапки)

FATHER NODE

Англо-український словник технічних термінів

батьківський вузолвузол-предок батьківська вершина

FEEDFORWARD NETWORK

Англо-український словник технічних термінів

мережа з механізмом прогнозування подій

FIXEDPOINT NOTATION

Англо-український словник технічних термінів

представлення (чисел) із нерухомою крапкою (комою)представлення (чисел) з нерухомою точкою (комою)

LEAF NODE

Англо-український словник технічних термінів

вершина-листок (дерева)кінцева вершина листок граничний вузол (мережі) зависла (кінцева) вершина дерева

MULTITERMINAL NETWORK

Англо-український словник технічних термінів

багатополюсникмультитермінальна мережа

NAGYHERCEGSÉG

Венгерско-русский словарь

великое княжествоMagyar-orosz szótár.2013.

NEGYEDÉVI

Венгерско-русский словарь

трёхмесячный, квартальный; isk. триместровый;\negyedévi bér — трёхмесячная зарплата;\negyedévi beszámoló/jelentés — квартальный отчёт;isk. \negyedévi beszámolók

NEGYEDÍV

Венгерско-русский словарь

biz. (papír, könyv.) четверть листа/ бумаги; четвёрткаMagyar-orosz szótár.2013.

NEGYEDÍVES

Венгерско-русский словарь

nyomd. ин-кварто;\negyedíves könyv. ( — книга) ин-квартоMagyar-orosz szótár.2013.

NEGYVENES

Венгерско-русский словарь

I mn. [\negyveneset] сороковой;a \negyvenes évek — сороковое годы;a \negyvenes évek elején — в начале сороковых годов;a \negyvenes évek emberei {vmely században)

NEGYVENEZREDIK

Венгерско-русский словарь

сорокатысячныйMagyar-orosz szótár.2013.

NEGYVENEZRES

Венгерско-русский словарь

сорокатысячныйMagyar-orosz szótár.2013.

NEGYVENFOKOS

Венгерско-русский словарь

сорокаградусный;\negyvenfokos hideg — сорокаградусный мороз;\negyvenfokos vodka — сорокаградусная водкаMagyar-orosz szótár.2013.

NEGYVENKOPEKES

Венгерско-русский словарь

сорокакопеечныйMagyar-orosz szótár.2013.

NEGYVENNAPI

Венгерско-русский словарь

сорокадневный;\negyvennapi böjt — сорокадневный постMagyar-orosz szótár.2013.

NEGYVENPERCES

Венгерско-русский словарь

сорокаминутный;\negyvenperces megszakítás — сорокаминутный перерывMagyar-orosz szótár.2013.

NEGÉDES

Венгерско-русский словарь

• манерный книжн. • слащавый книжн. * * *[\negédeset, \negédesebb] rég., ir., pejor. слащавый, манерный, rég. цирлих-манирлихMagyar-orosz szótár.2013.

NEGÉDESEN

Венгерско-русский словарь

rég., ir., pejor. слащаво, rég. цирлих-манирлих;\negédesen mosolyog — слащаво улыбатьсяMagyar-orosz szótár.2013.

NEMZETKÖZILEG

Венгерско-русский словарь

в международном порядке;\nemzetközileg szigorúan ellenőrzött, általános és teljes leszerelés — всеобщее и полное разоружение под строгим международным контролемM

NEMZETSÉGFŐ

Венгерско-русский словарь

tört. старейшина h., патриархMagyar-orosz szótár.2013.

NEMZETSÉGI

Венгерско-русский словарь

tört. родовой;a \nemzetségi szervezeten alapuló társadalom — родовое обществоMagyar-orosz szótár.2013.

NEMZETSÉGKÖNYV

Венгерско-русский словарь

tört. родословная книга; родословецMagyar-orosz szótár.2013.

NEMZETSÉGKÖZÖSSÉG

Венгерско-русский словарь

родовая общинаMagyar-orosz szótár.2013.

NEMZETSÉGSZERVEZET

Венгерско-русский словарь

tört. родовой стройMagyar-orosz szótár.2013.

NEMZETSÉGTÁBLA

Венгерско-русский словарь

родословная таблицаMagyar-orosz szótár.2013.

NEMZETVÉDELEM

Венгерско-русский словарь

ld. honvédelem Magyar-orosz szótár.2013.

NEMZETVÉDELMI

Венгерско-русский словарь

ld. honvédelmi Magyar-orosz szótár.2013.

NEMZETÍESSÉG

Венгерско-русский словарь

[\nemzetíességet, \nemzetíessége] национальный характерMagyar-orosz szótár.2013.

NEMZŐSZERVEK

Венгерско-русский словарь

мужские половые органыMagyar-orosz szótár.2013.

NEOHEGELLÁNUS

Венгерско-русский словарь

fil. неогегельянецMagyar-orosz szótár.2013.

NEOLITIKUS

Венгерско-русский словарь

[\neolitikusat] geol. неолитическийMagyar-orosz szótár.2013.

NEOLÓGIA

Венгерско-русский словарь

[\neológiat, \neológia`ja] nyelv. языковое новаторство; новаторство в языкеMagyar-orosz szótár.2013.

NEOLÓGUS

Венгерско-русский словарь

[\neológust, \neológusa, \neológusok] писатель-новатор, языковед-новаторMagyar-orosz szótár.2013.

NEOPLAZMA

Венгерско-русский словарь

orv. неоплазмаMagyar-orosz szótár.2013.

NESZ

Венгерско-русский словарь

шорох* * * [\neszt, \nesze, \neszek] шорох, легкий шум;titokzatos \nesz — таинственный шорох;átv. \neszét veszi vminek — разузнать о чём-л. тайном/ скрытомMagyar

NESZEI

Венгерско-русский словарь

[\neszeit, \neszeijen, \neszeine] {fülel} прислушиваться; ловить ухомMagyar-orosz szótár.2013.

NESZTEK!

Венгерско-русский словарь

вот возьмите !Magyar-orosz szótár.2013.

NESZTELEN

Венгерско-русский словарь

бесшумный* * *бесшумный, беззвучный;\nesztelen léptekkel — бесшумными шагамиMagyar-orosz szótár.2013.

NESZTORIANIZMUS

Венгерско-русский словарь

[\nesztorianizmust, \nesztorianizmusa] vall. несторианствоMagyar-orosz szótár.2013.

NETALÁNTÁN

Венгерско-русский словарь

ld. netalán Magyar-orosz szótár.2013.

NETOVÁBB

Венгерско-русский словарь

vminek a \netovábbja — верх/предел/ рекорд чего-л.;a bölcsesség \netovábbja — бездна премудрости; у него ума палатаMagyar-orosz szótár.2013.

NETÁN

Венгерско-русский словарь

ld. netalán Magyar-orosz szótár.2013.

NEUMA

Венгерско-русский словарь

[\neuma`t, \neuma`ja, \neuma`k] zene. невмаMagyar-orosz szótár.2013.

NEUMAÍRÁSOS

Венгерско-русский словарь

zene.:\neumaírásos kódex — невменный сборникMagyar-orosz szótár.2013.

NEURASZTÉNIA

Венгерско-русский словарь

[\neuraszténia`t, \neuraszténia`ja, \neuraszténia`k] orv. неврастения, неврастеничностьMagyar-orosz szótár.2013.

NEURITIS

Венгерско-русский словарь

[\neuritist, \neuritise] orv. невритMagyar-orosz szótár.2013.

NEUROLÓGIAI

Венгерско-русский словарь

orv. неврологическийMagyar-orosz szótár.2013.

NEUROPATOLÓGIAI

Венгерско-русский словарь

orv. невропатологическийMagyar-orosz szótár.2013.

NEUROPÁTIA

Венгерско-русский словарь

[\neuropátiat, \neuropátiaja] orv. невропатияMagyar-orosz szótár.2013.

NEUROTIKUS

Венгерско-русский словарь

[\neurotikusat] orv. невротическийMagyar-orosz szótár.2013.

NEUROTÓMIA

Венгерско-русский словарь

[\neurotómia`t, \neurotómia`ja] orv. невротомияMagyar-orosz szótár.2013.

NEURÓMA

Венгерско-русский словарь

[\neuróma`t, \neuróma`ja, \neuróma`k] orv. невромаMagyar-orosz szótár.2013.

NEUTRALITÁS

Венгерско-русский словарь

[\neutralitást, \neutralitása] нейтральность, индиферентностьMagyar-orosz szótár.2013.

NEUTRALIZÁL

Венгерско-русский словарь

[\neutralizált, \neutralizáljon, \neutralizálna] нейтрализоватьMagyar-orosz szótár.2013.

NEUTRON

Венгерско-русский словарь

[\neutront, \neutronja, \neutronok] fiz. нейтронMagyar-orosz szótár.2013.

Время запроса ( 0.231733894 сек)
T: 0.235188064 M: 1 D: 0