Найдено 200+ «L»

L-VALUE

Англо-український словник технічних термінів

ліва частина оператора присвоювання (в мові Сі) M М (одиниця місткості пам'яті, що дорівнює 1024 байтам, словам або бітам) M мега- (приставка в одиницях вимірюва

LAN

Англо-український словник технічних термінів

local area network (LAN)локальна (обчислювальна, місцева) мережа

LCB

Англо-український словник технічних термінів

line control block (LCB)блок керування каналом зв'язку

LIFO

Англо-український словник технічних термінів

first-out (LIFO)в магазинному порядку (останнім прийшов, першим обслуговується)

LIGHTWEIGHT DIRECTORY ACCESS PROTOCOL

Англо-український словник технічних термінів

Полегшений протокол доступу до каталогів (P )Полегшений протокол роботи з каталогами (P )

LISP-LIKE

Англо-український словник технічних термінів

ліспоподібна (про мову програмування)

LSI CIRCUIT

Англо-український словник технічних термінів

large-scale integration (LSI) circuitвелика інтегральна схема

ABSOLUTE LOADER

Англо-український словник технічних термінів

абсолютний ладувальник (завантажувач)

ACCESS LIST

Англо-український словник технічних термінів

таблиця доступусписок доступу список користувачів

ALONG THE LINE

Англо-український словник технічних термінів

у напряміуздовж лінії відповідно до

ANGLE OF LEAD

Англо-український словник технічних термінів

випередження (фази)кут випереджання

APPLICATION LAYER

Англо-український словник технічних термінів

прикладний рівеньрівень (конкретного) застосування

AS LONG AS

Англо-український словник технічних термінів

покитакої самої довжини допоки доти доки

ASSIGNMENT-FREE LANGUAGE

Англо-український словник технічних термінів

мова програмування без присвоєньмова програмування без присвоювання

ASSOCIATIVELY LOCATED WORD

Англо-український словник технічних термінів

словознайдене асоціативним пошуком асоціативно розміщене слово

AUTOMATIC LETTER WRITING

Англо-український словник технічних термінів

автоматичне складання (стандартних ділових) листів

BOOTSTRAP LOADER

Англо-український словник технічних термінів

початковий завантажувачзавантажувач програми розгортання

BRING TO LIGHT

Англо-український словник технічних термінів

вивести на світловиявити висвітити (висвітлити) виявляти

BUSINESS LETTER STYLE

Англо-український словник технічних термінів

стиль ділового листа (характеристика редагованого тексту)діловий стиль

BY AND LARGE

Англо-український словник технічних термінів

взагалі кажучивзагалі кажучи (див. large)

CABLE LAYOUT

Англо-український словник технічних термінів

кабель-плансхема розміщення кабелів

CAPS LOCK

Англо-український словник технічних термінів

фіксування регістру заголовних (великих) букв (на клавіатурі)

CAST LOTS

Англо-український словник технічних термінів

кидати (кинути) жеребоккидати жеребок

CAUSTIC LINE

Англо-український словник технічних термінів

(роз'їдена, порубана, посічена, поржавіла) лініякаустична лінія

CHAINED LIST

Англо-український словник технічних термінів

суцільний (зв'язаний) список (без розриву)

CODE LAYOUT

Англо-український словник технічних термінів

розміщення тексту програми (на лістингу)

COMMENT LINE

Англо-український словник технічних термінів

рядок коментарів (у тексті програми)

COMMERCIAL DISTRIBUTION LICENSE

Англо-український словник технічних термінів

ліцензія на комерційне поширення (напр., програми)

COMMODITY LOGIC

Англо-український словник технічних термінів

стандартні логічні інтегральні схеми

COMMON LOGARITHM

Англо-український словник технічних термінів

десятковий (звичайний) логарифм (див. logarithm)

COMPILED LANGUAGE

Англо-український словник технічних термінів

трансльована мова (на відміну від інтерпретованої)

COMPUTATION LOAD

Англо-український словник технічних термінів

computation (computing) loadобчислювальна навантага

COMPUTER LANGUAGE

Англо-український словник технічних термінів

комп'ютерна мовамашинна мова комп'ютерна мова мова програмування мова обчислювальної машини

COMPUTER LORE

Англо-український словник технічних термінів

відомості про використання машинних ресурсів

COMPUTER-ASSISTED LEARNING

Англо-український словник технічних термінів

computer-aided (computer-assisted, computerized) learningмашинне навчання навчання з використанням ЕOМ

CONFIDENCE LEVEL

Англо-український словник технічних термінів

рівень довірирівень довірчої ймовірності довірчий рівень (див. level) рівень вірогідності

CONSTRAINT LANGUAGE

Англо-український словник технічних термінів

мова обмежень (властивих конкретній проблемній галузі)декларативна мова

CONTEXT-FREE LANGUAGE

Англо-український словник технічних термінів

контекстонезалежна моваконтекстовільна мова

CONTROL LAG

Англо-український словник технічних термінів

запізнення (загаювання) регулювання

CONTROL LOGIC

Англо-український словник технічних термінів

логічні схеми (пристроїв) керуваннялогічна схема керування керівна (управнича) логіка

CORE LIBRARY

Англо-український словник технічних термінів

коренева бібліотекаосновний фонд (ядро) бібліотеки

CORE LOGIC

Англо-український словник технічних термінів

логічне ядро ЕOМосновні логічні схеми

CURRENT DRIVE LETTER

Англо-український словник технічних термінів

символ активного дисковода (у вигляді букви)

CURRENT PRIVILEGE LEVEL

Англо-український словник технічних термінів

теперішній рівень привілеїв (виконуваної прогрaми)

DASH-DOTTED LINE

Англо-український словник технічних термінів

штрихпунктирна лініякрапково-рискова лінія

DASHED LINE

Англо-український словник технічних термінів

штрихова лініярискова(на) лінія (пунктир)

DATA LANGUAGE

Англо-український словник технічних термінів

мова описування данихмова керування даними

DATA LAYOUT

Англо-український словник технічних термінів

виклад данихмакет даних формат даних

DATA LINE

Англо-український словник технічних термінів

рядок данихінформаційна лінія лінія (передавання) даних

DATA LINK CHANNEL

Англо-український словник технічних термінів

інформаційний канал зв'язкуканал передавання даних

DATA MANIPULATION LANGUAGE

Англо-український словник технічних термінів

мова маніпулювання данимимова маніпулювання з даними

DATABASE LANGUAGE

Англо-український словник технічних термінів

зорієнтована на роботу з базами данихмова мова бази даних

DECIMAL LOCATION

Англо-український словник технічних термінів

місцеперебування розряду десяткового числа

DEFAULT LIBRARY

Англо-український словник технічних термінів

бібліотека (програм), що їх використовують за замовчуванням (без змін)

DELAY LOOP

Англо-український словник технічних термінів

цикл затримкицикл для затримування часу цикл затримки в часі

DELAYED LOAD

Англо-український словник технічних термінів

відкладене (затримане) завантажування (принцип прискорювання конвеєрного обробляння)

DESIGN LIFE

Англо-український словник технічних термінів

розрахований ресурсзапроектований ресурс

DEVELOPMENT SUPPORT LIBRARY

Англо-український словник технічних термінів

бібліотека підтримування (забезпечення) розробки

DYNAMIC(AL) LINKING

Англо-український словник технічних термінів

динамічне компонуваннядинамічне сполучування динамічне зв'язування (напр., модулів програми)

EJECT DISK LATCH

Англо-український словник технічних термінів

кнопка виводіння (виштовхування) дискети

EXTENSIBLE LANGUAGE

Англо-український словник технічних термінів

розширна мовамова, яку можна розширювати

EXTERNAL LABEL

Англо-український словник технічних термінів

зовнішня мітка (відносно даного блоку програми)

FUNCTIONAL LANGUAGE

Англо-український словник технічних термінів

функційна мовамова функційного програмування

OS LEVEL SOFTWARE

Англо-український словник технічних термінів

програмний засіб класу операційних системпрограмні засоби операційної системи

ACETYLENE LIME

Англо-русский металлургический словарь

известковый илАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

ACHROMAT LENS

Англо-русский металлургический словарь

• ахромат • ахроматическая линза Англо-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

ACID LEACHING

Англо-русский металлургический словарь

кислотное выщелачиваниеАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

ACIDPROOF LINING

Англо-русский металлургический словарь

кислотоупорная футеровкаАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

ADAMANTINE LUSTER

Англо-русский металлургический словарь

алмазный блескАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

ADMISSION LINE

Англо-русский металлургический словарь

линия впускаАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

AGITATION LEVEL

Англо-русский металлургический словарь

интенсивность перемешиванияАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

ALLOY OF LOW ELECTRICAL RESISTANCE

Англо-русский металлургический словарь

сплав с низким электрическим сопротивлениемАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

ANGLE OF LEAD

Англо-русский металлургический словарь

угол сдвига щеток генератора в направлении вращенияАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

ANODIZED LAYER

Англо-русский металлургический словарь

анодированный слойАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

APPROACH LAP

Англо-русский металлургический словарь

притир для шлифовки входной зоны волокиАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

ARC LENGTH CONTROL

Англо-русский металлургический словарь

регулирование длины дугиАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

ARC LINE DISTORTION

Англо-русский металлургический словарь

искажение (профиля) линииАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

ARM LENGTH

Англо-русский металлургический словарь

вылетАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

ASSOCIATION LINKAGE

Англо-русский металлургический словарь

ассоциационная связьАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

ATOMIC LINKAGE

Англо-русский металлургический словарь

гомеополярная связьАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

ATOMS OF LOW SCATTERING POWER

Англо-русский металлургический словарь

атомы с низкой рассеивающей способностьюАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

AUXILIARY LABOR

Англо-русский металлургический словарь

вспомогательная работаАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

AUXILIARY LIFT

Англо-русский металлургический словарь

перемещение верхней консоли (контактной сварочной машины) без включения токаАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

AVERAGE XRAY LATTICE PARAMETER

Англо-русский металлургический словарь

средний параметр решетки, определенный рентгеновским методомАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

AXIAL TRANSVERSE LAMINOGRAPHY

Англо-русский металлургический словарь

томография при синхронном вращении исследуемого образца и пленкиАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

BACK LINING

Англо-русский металлургический словарь

футеровка задней стенкиАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

BACK LIVE TABLE

Англо-русский металлургический словарь

рабочий рольганг за станомАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

BACK RELIEF LAP

Англо-русский металлургический словарь

притир для шлифовки выходной зоны волокиАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

BACKEDUP PRESSURE REGULATING ROLLER LEVELLER

Англо-русский металлургический словарь

• многовалковая листоправильная машина с регулированием прогиба роликов • многовалковая правильная машина с регулированием прогиба роликов Англо-русский словарь

BACKEDUP ROLLER LEVELER

Англо-русский металлургический словарь

многовалковая правильная машина с опорными роликамиАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

BACKEDUP ROLLER LEVELLER

Англо-русский металлургический словарь

• многовалковая листоправильная машина с опорными роликами • многовалковая правильная машина с опорными роликами Англо-русский словарь терминов металлургии и сва

BACKEDUP ROLLER LEVELLER WITHOUT PRESSURE REGULATION

Англо-русский металлургический словарь

• многовалковая листоправильная машина без регулирования прогиба роликов • многовалковая правильная машина без регулирования прогиба роликов Англо-русский словар

BACKREFLECTION LINE

Англо-русский металлургический словарь

(дифракционная) линия в области обратных отраженийАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

BACKUP LINING

Англо-русский металлургический словарь

арматурный слой футеровкиАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

BAIL LADLE CRANE

Англо-русский металлургический словарь

ковшовый литейный кранАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

BALL LOAD

Англо-русский металлургический словарь

шаровая загрузкаАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

BAND LANCING

Англо-русский металлургический словарь

подача кислорода вручную через стальные трубкиАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

BARANDSCRAP LOCK SYSTEM

Англо-русский металлургический словарь

шлюз для подачи заготовок и отходовАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

BARREL LENGTH

Англо-русский металлургический словарь

длина бочкиАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

BARREN LIQUOR

Англо-русский металлургический словарь

отработанный растворАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

BASE LEAD BULLION

Англо-русский металлургический словарь

слиток нерафинированного свинцаАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

BATH LANCING

Англо-русский металлургический словарь

продувка ванны кислородомАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

BATH LEVEL

Англо-русский металлургический словарь

уровень электролита в ваннеАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

BATH LIFE

Англо-русский металлургический словарь

срок службы ванныАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

BATH LUBRICATION

Англо-русский металлургический словарь

смазка погружением в масляную ваннуАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

BEARING LAP

Англо-русский металлургический словарь

притир для шлифовки калибрующей зоны волокиАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

BEARING LENGTH OF DIE

Англо-русский металлургический словарь

• длина калибрующей зоны волоки • длина рабочего пояска матрицы Англо-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

BEAT INTO LEAF

Англо-русский металлургический словарь

• ковать на пластину • расплющивать в лист Англо-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

BEILBY LAYER

Англо-русский металлургический словарь

Бейлби слой.Слой металла, нарушенный механической обработкой, износом или механическим полированием, в предположении, что металл не имеет правильной кристалличес

BILLET LOADING UNIT

Англо-русский металлургический словарь

устройство для подачи слиткаАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

BILLETFED LEAD CABLE PRESS

Англо-русский металлургический словарь

пресс для прессования свинцовой кабельной оболочки из слиткаАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

BIN LEVEL CONTROL

Англо-русский металлургический словарь

регулирование уровня в бункереАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

BLACK LEAD

Англо-русский металлургический словарь

черновой свинецАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

BLACK LEAD CRUCIBLE

Англо-русский металлургический словарь

графитовый тигельАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

BLACK LEAD ORE

Англо-русский металлургический словарь

церусситАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

BLACK LIGNITE

Англо-русский металлургический словарь

черный лигнитАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

BLACK LINE

Англо-русский металлургический словарь

черное вытянутое пятноАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

BLACKGLASS ULTRAVIOLET LAMP

Англо-русский металлургический словарь

лампа черного светаАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

BLACKLEAD LUBRICATION

Англо-русский металлургический словарь

графитовая смазкаАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

BLASTFURNACE BOTTOM LINING

Англо-русский металлургический словарь

кладка лещади доменной печиАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

BLASTFURNACE LIFT

Англо-русский металлургический словарь

лифт доменной печиАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

BLASTFURNACE LINE

Англо-русский металлургический словарь

профиль доменной печиАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

BLASTFURNACE LINTEL PLATE

Англо-русский металлургический словарь

• маратор • мараторное кольцо Англо-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

BLEED LINE

Англо-русский металлургический словарь

линия отбораАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

BLOWING OF LINES

Англо-русский металлургический словарь

разгар профиля доменной печиАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

BLOWINGOUT OF LINES

Англо-русский металлургический словарь

разгар профиля доменной печиАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

BODYCENTERED LATTICE

Англо-русский металлургический словарь

объемно-центрированныйАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

BOILING LOOP

Англо-русский металлургический словарь

испарительный контурАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

BOSH LINING

Англо-русский металлургический словарь

кладка заплечиковАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

BOTTOM LINE

Англо-русский металлургический словарь

донная линияАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

BOTTOM LINING TEMPERATURE RECORDER

Англо-русский металлургический словарь

термометр, регистрирующий температуру кладки лещадиАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

BOTTOMPOUR LADLE

Англо-русский металлургический словарь

стопорный ковшАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

BOTTOMPOURING LADLE

Англо-русский металлургический словарь

• ковш с разливкой • ковш с разливкой через днище • через днище Англо-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

BOTTOMTAP LADDLE

Англо-русский металлургический словарь

стопорный разливочный ковшАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

BOTTOMTAP LADLE

Англо-русский металлургический словарь

стопорный разливочный ковшАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

BOUNDARY LUBRICATION

Англо-русский металлургический словарь

смазка тонким слоемАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

BOUNDARYFILM LUBRICATION

Англо-русский металлургический словарь

смазка тонким слоемАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

BRANCH LINE

Англо-русский металлургический словарь

ответвлениеАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

BREAKAWAY OF OXIDE LAYER

Англо-русский металлургический словарь

открашивание слоя окисловАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

BREAKINGDOWN LINE

Англо-русский металлургический словарь

разбивочная линияАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

BRICKWORKING LINING

Англо-русский металлургический словарь

рабочая кирпичная футеровкаАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

BROADENED LINE

Англо-русский металлургический словарь

• размытая линия • расширенная линия Англо-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

BROKEN LINE

Англо-русский металлургический словарь

разорванная (электрическая) линияАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

BUBBLE BOUNDARY LAYER

Англо-русский металлургический словарь

пузырьковый пограничный слойАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

BUCKLING LOAD

Англо-русский металлургический словарь

критическая продольная нагрузкаАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

BUGGY LADLE

Англо-русский металлургический словарь

ковш на тележкеАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

BULL LADLE

Англо-русский металлургический словарь

раздаточный ковшАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

BUNDLING LINE

Англо-русский металлургический словарь

линия механизированной упаковки и увязкиАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

BURDEN LEVEL

Англо-русский металлургический словарь

уровень засыпиАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

BURDEN LEVEL MEASUREMENT

Англо-русский металлургический словарь

измерение уровня загрузкиАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

BURNINGUP OF THE TAPHOLE BY THE OXYGEN LANCE

Англо-русский металлургический словарь

прожигание летки кислородомАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

BURNT LIME

Англо-русский металлургический словарь

негашеная известьАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

CADMIUM RED LINE

Англо-русский металлургический словарь

красная линия (спектра) кадмияАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

CALCIUM LIME

Англо-русский металлургический словарь

негашеная известьАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

CALCIUMMANGANESESILICON LADLE DEOXIDIZER

Англо-русский металлургический словарь

кальциевомарганцевокремнистый раскислитель стали в ковшеАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

CALL LAMP

Англо-русский металлургический словарь

сигнальная лампаАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

CALLING LAMP

Англо-русский металлургический словарь

сигнальная лампаАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

CAMPAIGN LIFE

Англо-русский металлургический словарь

кампанияАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

CAPACITY LAG

Англо-русский металлургический словарь

• емкостная инерция • емкостное запаздывание Англо-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

CARBIDE LAYER

Англо-русский металлургический словарь

карбидный слойАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

CARBON BLOCK RUNNER LINING

Англо-русский металлургический словарь

футеровка желоба из углеродистых блоковАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

CARBON LINING

Англо-русский металлургический словарь

углеродистая футеровкаАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

CARBON LOAM

Англо-русский металлургический словарь

• пек • углеродистая масса Англо-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

CARBON LOSS

Англо-русский металлургический словарь

потеря тепла от механического недожогаАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

CARBONATEBICARBONATE LEACHING

Англо-русский металлургический словарь

карбонатно-бикарбонатное выщелачиваниеАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

CARBONFREE SURFACE LAYER

Англо-русский металлургический словарь

безуглеродистый поверхностный слойАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

CARBURIZED LAYER

Англо-русский металлургический словарь

науглероженный слойАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

CASTHOUSE IRON RUNNER LAYOUT

Англо-русский металлургический словарь

план чугунных желобов литейного двораАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

CASTHOUSE LIGHTING

Англо-русский металлургический словарь

освещение литейного двораАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

CASTING LADLE

Англо-русский металлургический словарь

разливочный ковшАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

CASTING LAP

Англо-русский металлургический словарь

морщина на отливкеАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

CASTING LOAM

Англо-русский металлургический словарь

формовочная глинаАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

CATHODE LIQUOR

Англо-русский металлургический словарь

катодная жидкостьАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

CATHODE LOOP

Англо-русский металлургический словарь

ушко катодаАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

CATION LATTICE POSITION

Англо-русский металлургический словарь

катионный узел решеткиАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

CAUSTIC LIME

Англо-русский металлургический словарь

негашеная известьАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

CAUSTIC SODA LYE TREATMENT

Англо-русский металлургический словарь

обработка натровым щелокомАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

CENTER LINE OF GROOVE

Англо-русский металлургический словарь

осевая линия калибраАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

CENTER OF LAUE PHOTOGRAPH

Англо-русский металлургический словарь

центр лауэграммыАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

CENTRAL LAYER LINE

Англо-русский металлургический словарь

центральная слоевая линияАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

CENTRAL LOOSENESS

Англо-русский металлургический словарь

рыхлость центральной зоныАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

CENTRALIZED LUBRICATING SYSTEM

Англо-русский металлургический словарь

централизованная система смазкиАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

CENTROID OF XRAY DIFFRACTION LINE

Англо-русский металлургический словарь

центр тяжести рентгеновской дифракционной линииАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

CHAMFEREDEDGE LAP JOINT

Англо-русский металлургический словарь

(сварное) соединение внахлестку с подрезом кромкиАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

CHARACTERISTIC SPECTRAL LINE

Англо-русский металлургический словарь

линия характеристического спектраАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

CHARGE LEVEL

Англо-русский металлургический словарь

уровень шихтыАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

CHARGING LAUNDER

Англо-русский металлургический словарь

заливочный желобАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

CHARGING LEVEL

Англо-русский металлургический словарь

• высота завалки • горизонт засыпи • уровень рабочей (загрузочной) площадки • уровень рабочей площадки Англо-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

CHEMICALTREATING LINE

Англо-русский металлургический словарь

(агрегатная) линия химической обработкиАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

CHLORINATED LIME

Англо-русский металлургический словарь

хлорная известьАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

CINDER LOAD

Англо-русский металлургический словарь

содержание золыАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

CINDER LOADING

Англо-русский металлургический словарь

• озоленность • содержание золы Англо-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

CIRCLE LINE

Англо-русский металлургический словарь

линия дисковых ножницАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

CIRCULAR SLOTTED LAP JOINT

Англо-русский металлургический словарь

соединение внахлестку с круглой прорезьюАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

CIRCULATING LINE

Англо-русский металлургический словарь

циркуляционная системаАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

CIRCULATION LINE

Англо-русский металлургический словарь

линия рециркуляцииАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

CLAMPING LENGTH

Англо-русский металлургический словарь

установочная длинаАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

CLEANING LINE

Англо-русский металлургический словарь

• (агрегатная) линия очистки • линия очистки Англо-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

CLEAR LENS

Англо-русский металлургический словарь

• бесцветное (защитное) стекло • прозрачное (защитное) стекло Англо-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

CLEARANCE LEAKAGE

Англо-русский металлургический словарь

неплотность в зазореАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

CLOSED V LOOP

Англо-русский металлургический словарь

замкнутая v-областьАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

CLOSEPACKED LAYER

Англо-русский металлургический словарь

плотноупакованный (плоский) слойАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

CLOSEPACKED LIQUID

Англо-русский металлургический словарь

жидкость с плотной упаковкойАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

CLUSTER OF LAMELLAE

Англо-русский металлургический словарь

блок пачек скольженияАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

COEFFICIENT OF LIQUIDITY

Англо-русский металлургический словарь

показатель жидкотекучестиАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

COIL BUILDUP LINE

Англо-русский металлургический словарь

• (агрегатная) линия сварки рулонов • линия сварки рулонов Англо-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

COIL BUILDUP LINE

Англо-русский металлургический словарь

• агрегатная линия сварки рулонов • линия сварки рулонов Англо-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

COIL CUTUP LINE

Англо-русский металлургический словарь

• (агрегатная) линия поперечной резки рулонной полосы • линия поперечной резки рулонной полосы Англо-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

COIL LAYERS

Англо-русский металлургический словарь

витки рулонаАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

COIL LENGTH

Англо-русский металлургический словарь

длина рулонаАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

COIL LIFTANDTURN UNIT

Англо-русский металлургический словарь

подъемно-поворотный стол для рулоновАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

COIL LIFTER

Англо-русский металлургический словарь

подъемный стол для рулоновАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

COIL LOFTANDTURN UNIT

Англо-русский металлургический словарь

подъемно-поворотный стол для рулоновАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

COIL PREPARATION LINE

Англо-русский металлургический словарь

• (агрегатная) подготовительная линия рулонной полосы • подготовительная линия рулонной полосы Англо-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

COIL SLITTING LINE

Англо-русский металлургический словарь

агрегат продольной резки рулонной полосыАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

COILING LENGTH OF DRUM

Англо-русский металлургический словарь

длина наматывания на барабанАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

COKE CONVEYOR LINE

Англо-русский металлургический словарь

тракт коксоподачиАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

COKE LIQUOR

Англо-русский металлургический словарь

оборотный растворАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

COLD LAP

Англо-русский металлургический словарь

Холодный спай. 1) Дефекты в виде морщин на поверхности металла слитка или отливки, образующиеся при примерзании поверхности и слишком низкой температуре заливки.

COLD LAYER

Англо-русский металлургический словарь

холодный слойАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

COLD LEVELING

Англо-русский металлургический словарь

правка в холодном состоянииАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

COLD LEVELLING

Англо-русский металлургический словарь

• правка (проката) в холодном состоянии • правка в холодном состоянии Англо-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

COLD LIGHT

Англо-русский металлургический словарь

люминесцентное свечениеАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

COLDROLLING LOAD

Англо-русский металлургический словарь

давление при холодной прокаткеАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

COLLAPSE LOAD

Англо-русский металлургический словарь

обрушающая нагрузкаАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

COLLECTING LAUNDER

Англо-русский металлургический словарь

приемный желобАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

COLORLESS LIGHT

Англо-русский металлургический словарь

• ахроматический свет • белый свет Англо-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

COMMENCEMENT OF LIQUEFACTION

Англо-русский металлургический словарь

начало плавленияАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

COMPENSATION LEAD

Англо-русский металлургический словарь

компенсационный проводАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

COMPOUND LEVER

Англо-русский металлургический словарь

• рычажная система • сложный рычаг • составной рычаг Англо-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

COMPRESSIVE LOAD DEFORMATION

Англо-русский металлургический словарь

деформация под действием сжимающей нагрузкиАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

COMPRESSOR SURGE LIMIT

Англо-русский металлургический словарь

помпажная характеристика компрессораАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

CONDITIONS OF LOADING

Англо-русский металлургический словарь

условия нагруженияАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

CONSTANT LIFE FATIGUE DIAGRAM

Англо-русский металлургический словарь

Постоянный график усталости.В анализе разрушения - линии (обычно в прямоугольных координатах) семейства кривых, каждая из которых - для единственного усталостног

CONSTANT VOLUME LINE

Англо-русский металлургический словарь

изохораАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

CONTAINER LINER

Англо-русский металлургический словарь

• пресс • рабочая втулка контейнера Англо-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

CONTINUOUS ASSORTING LINE

Англо-русский металлургический словарь

непрерывная линия сортировкиАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

CONTINUOUS LOOP

Англо-русский металлургический словарь

змеевикАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

CONTINUOUS PROCESSING LINE

Англо-русский металлургический словарь

непрерывная линия отделкиАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

CONTINUOUS STRIP LACQUERING

Англо-русский металлургический словарь

непрерывное лакирование полосыАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

CONTRIBUTION TO THE LINE BROADENING

Англо-русский металлургический словарь

вклад в расширение линииАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

CONTROL LABORATORY

Англо-русский металлургический словарь

• аналитическая лаборатория • контрольная лаборатория Англо-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

CONTROL LIMITS

Англо-русский металлургический словарь

пределы, охватывающие измеренные характеристикиАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

CONVECTION LOSSES

Англо-русский металлургический словарь

потери (тепла) конвекциейАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

CONVERTER LINING

Англо-русский металлургический словарь

футеровка конвертераАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

CONVERTER OF ACID LINING

Англо-русский металлургический словарь

конвертер с кислой футеровкойАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

CONVERTER OF BASIC LINING

Англо-русский металлургический словарь

конвертер с основной футеровкойАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

COOLER LOSSES

Англо-русский металлургический словарь

потери (тепла) в холодильникахАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

COPPER LAYER

Англо-русский металлургический словарь

• медное покрытие • медный слой Англо-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

COPPER LEACHING

Англо-русский металлургический словарь

выщелачивание медиАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

CORE LATHE

Англо-русский металлургический словарь

станок для обточки стержнейАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

CORROSIONRESISTANT LAYER

Англо-русский металлургический словарь

коррозионностойкая пленкаАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

CORROSIVE LIQUOR

Англо-русский металлургический словарь

агрессивная жидкостьАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

COUNTERBALANCE LEVER

Англо-русский металлургический словарь

рычаг балансираАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

COUNTERWEIGHTED LIFTTYPE DOOR

Англо-русский металлургический словарь

поднимающаяся дверца (печи) с противовесомАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

COUNTING LOSS

Англо-русский металлургический словарь

пропуск в счетеАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

COVALENT LINKAGE

Англо-русский металлургический словарь

• атомная связь • гомеополярная связь Англо-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

CRACK LENGTH

Англо-русский металлургический словарь

См. crack depth.Англо-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

CRANE LADLE

Англо-русский металлургический словарь

крановый ковшАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

CREEP LIFE

Англо-русский металлургический словарь

долговечность при ползучестиАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

CRYSTAL JUNCTION LINE

Англо-русский металлургический словарь

граница зеренАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

CRYSTAL LATTICE VIBRATIONS

Англо-русский металлургический словарь

колебания кристаллической решеткиАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

CRYSTAL LOADING

Англо-русский металлургический словарь

механическая нагрузка кристаллаАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

CRYSTAL OF LOW SYMMETRY

Англо-русский металлургический словарь

• кристалл с низкой симметрией • низкосимметричный кристалл Англо-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

Время запроса ( 0.416940605 сек)
T: 0.423897409 M: 1 D: 0