Найдено 50+ «K»

KBD

Англо-український словник технічних термінів

комутаційна панельклавішний пульт клавішна панель клавіатура

KEEP IN MIND

Англо-український словник технічних термінів

зберігати в пам'ятівзяти до відома запам'ятати мати на увазі (див. mіnd) пам'ятати

KEEP IN TOUCH WITH

Англо-український словник технічних термінів

підтримувати зв'язок зпідтримувати зв'язок (див. touch)

KELLY GREEN

Англо-український словник технічних термінів

зеленийжовтаво-зелений ірландський зелений

KEY WORD

Англо-український словник технічних термінів

зарезервоване слово (в мові програмування)ключове слово зарезервоване слово (в мові програмування) зарезервоване слово (в мові програмування) ключове слово к

KEYBOARD

Англо-український словник технічних термінів

комутаційна панельклавішний пульт клавішна панель клавіатура

KEYBOARD ACCELERATOR

Англо-український словник технічних термінів

гаряча клавіша (замінює послідовність натискування кількох клавіш)

KEYBOARD LAYOUT PATTERN

Англо-український словник технічних термінів

схема розміщування клавіш на клавіатурі

KEYPAD

Англо-український словник технічних термінів

клавішне поле (на основній клавіатурі)мала клавіатура мала клавішна панель допоміжна клавіатура цифрова клавіатура (P )

ACCELERATOR KEY

Англо-український словник технічних термінів

швидка (або гаряча) клавіша (замінює послідовність натискань інших клавіш)клавішний прискорювач

DECIMAL KEY

Англо-український словник технічних термінів

клавіша десяткових цифрдесятковий ключ пошуку

ESCAPE KEY

Англо-український словник технічних термінів

клавіша виходуклавіша переходу (напр., на інший регістр)

GRAPHICAL KINEMATICS

Англо-український словник технічних термінів

графічні засоби відтворювання кінематики механізмів

OPERATION KEYBOARD

Англо-український словник технічних термінів

операційна клавіатураробоча клавіатура

K

Новый большой англо-русский словарь

[keı] n (pl Ks, k's [keız])1. 11-я буква английского алфавита2. обозначение римских чисел в средневековье:1) (k) число 2502) (K) число 250 0003. (сокр. от kilo-)

KAABA

Новый большой англо-русский словарь

[ʹkɑ:bə] nКааба, чёрный камень в древней мечети в Мекке (предмет поклонения мусульман)Новый большой англо-русский словарь.2001.

KABUL

Новый большой англо-русский словарь

[ʹkɑ:bʋl,ʹkɔ:bʋl] n геогр.1. г. Кабул2. р. КабулНовый большой англо-русский словарь.2001.

KAFFIR

Новый большой англо-русский словарь

I[ʹkæfə] n южно-афр.1. 1) кафр (о представителе народности банту)2) пренебр. кафр, чёрный; представитель (любого) негритянского племени на территории ЮАР2. кафрс

KAIL

Новый большой англо-русский словарь

[keıl] = kaleНовый большой англо-русский словарь.2001.

KAILYARD SCHOOL

Новый большой англо-русский словарь

[ʹkeılju:d͵sku:l] лит. пренебр.«Огородная школа», областническая литература (о бытописателях конца XIX - начала XX вв.)Новый большой англо-русский словарь.2001.

KAINITE

Новый большой англо-русский словарь

[ʹkaı|naıt,ʹkeı{naıt}-] n мин.каинитНовый большой англо-русский словарь.2001.

KAINOGENESIS

Новый большой англо-русский словарь

[͵keınə(ʋ)ʹdʒenısıs] n биол.ценогенезНовый большой англо-русский словарь.2001.

KAINOGENETIC

Новый большой англо-русский словарь

[͵keınə(ʋ)dʒıʹnetık] a биол.ценогенетическийНовый большой англо-русский словарь.2001.

KAJAWAH

Новый большой англо-русский словарь

[kəʹdʒɑ:və] n инд.(верблюжий) вьюк, состоящий из пары корзин или мешковНовый большой англо-русский словарь.2001.

KALMYK

Новый большой англо-русский словарь

1. [ʹkælmık] = Kalmuck2. [ʹkælmık] aкалмыцкийKalmyk Autonomous Soviet Socialist Republic - ист. Калмыцкая АССРНовый большой англо-русский словарь.2001.

KAMA

Новый большой англо-русский словарь

I[ʹkɑ:mə] n1. инд. миф. Кама, бог любви2. чувственная страсть, вожделениеII[ʹkɑ:mə] n геогр. р. КамаНовый большой англо-русский словарь.2001.

KAMCHATKA

Новый большой англо-русский словарь

[kæmʹtʃæ|tkə,kɑ:mʹtʃɑ:{tkə}-] n геогр.п-ов КамчаткаНовый большой англо-русский словарь.2001.

KAMERAD

Новый большой англо-русский словарь

[ʹkɑ:mərɑ:d] n нем.товарищНовый большой англо-русский словарь.2001.

KAMIKAZE

Новый большой англо-русский словарь

1. [͵kæmıʹkɑ:zı] n1) камикадзе, японский лётчик-смертник2) самолёт, пилотируемый лётчиком-смертником2. [͵kæmıʹkɑ:zı] a1) свойственный, характерный для камикадзеk

KAMPALA

Новый большой англо-русский словарь

[kɑ:m|ʹpɑ:lə,kæm{ʹpɑ:lə}-] n геогр.г. КампалаНовый большой англо-русский словарь.2001.

KAMPF

Новый большой англо-русский словарь

[kæmpf] n нем.борьбаНовый большой англо-русский словарь.2001.

KANOON

Новый большой англо-русский словарь

[kəʹnu:n] nканон, канун (древний музыкальный инструмент типа арфы, имеющий 50-60 струн)Новый большой англо-русский словарь.2001.

KANTIAN

Новый большой англо-русский словарь

1. [ʹkæn|tıən,ʹkɑ:n{tıən}-] n филос.кантианец2. [ʹkæn|tıən,ʹkɑ:n{tıən}-] a филос.кантианскийНовый большой англо-русский словарь.2001.

KAON

Новый большой англо-русский словарь

[ʹkeıɒn] n физ.каон, K-мезонНовый большой англо-русский словарь.2001.

KAPELLMEISTER

Новый большой англо-русский словарь

[kɑ:ʹpel͵maıstə] n (pl без измен.)капельмейстер, дирижёрНовый большой англо-русский словарь.2001.

KAPUT(T)

Новый большой англо-русский словарь

[kəʹpʋt] a predic воен. жарг.1) разбитый, сломанный; непригодныйmy battery went kaput(t) - у меня села батарейка2) разбитый, разгромленныйkaput(t)! - капут!, кон

KARA DAG

Новый большой англо-русский словарь

[ʹkɑ:rɑ:ʹdɑ:(g)] = Qara DaghНовый большой англо-русский словарь.2001.

KARACHI

Новый большой англо-русский словарь

[kəʹrɑ:tʃı] n геогр.г. КарачиНовый большой англо-русский словарь.2001.

KARAKALPAK

Новый большой англо-русский словарь

1. [͵kɑ:rəʹkɑ:lpɑ:k] n1. каракалпак; каракалпачкаthe Kara-Kalpaks - собир. каракалпаки2. каракалпакский язык2. [͵kɑ:rəʹkɑ:lpɑ:k] aкаракалпакскийKara-Kalpak Auton

KARAKALPAKIA

Новый большой англо-русский словарь

[kɑ:͵rɑ:kʌlʹpɑ:kıə] n геогр.Кара-КалпакияRepublic of Kara-Kalpakia - Республика Кара-КалпакияНовый большой англо-русский словарь.2001.

KARAKORAM RANGE

Новый большой англо-русский словарь

[͵kɑ:rəʹkɔ:rəmʹreındʒ] геогр.Каракорум (горная система)Новый большой англо-русский словарь.2001.

KARAKORUM RANGE

Новый большой англо-русский словарь

[͵kɑ:rəʹkɔ:rəmʹreındʒ] геогр.Каракорум (горная система)Новый большой англо-русский словарь.2001.

KARAKUL

Новый большой англо-русский словарь

[ʹkærək(ə)l,ʹkærəku:l] n1. каракуль, каракульская порода овец2. каракульская смушка, каракульчаНовый большой англо-русский словарь.2001.

KARLMARXSTADT

Новый большой англо-русский словарь

[͵kɑ:lʹmɑ:ks͵ʃtɑ:t] n геогр.г. Карл-Маркс-Штадт; см. ChemnitzНовый большой англо-русский словарь.2001.

KARYO

Новый большой англо-русский словарь

[ʹkærıə(ʋ)-] биол. в сложных словах (с греч. корнями) имеет значение относящийся к ядру клетки:karyolymph - кариолимфа, ядерный сокkaryorhexis - кариорексис, фра

KASBAH

Новый большой англо-русский словарь

[ʹkæzbɑ:] nкасба, старый город (в городах Северной Африки)Новый большой англо-русский словарь.2001.

KASHA

Новый большой англо-русский словарь

[ʹkɑ:ʃə] n русск.1) каша, особ. гречневая2) крупа, особ. гречневаяНовый большой англо-русский словарь.2001.

KATHODE

Новый большой англо-русский словарь

[ʹkæθəʋd] n физ.катодНовый большой англо-русский словарь.2001.

KATIE

Новый большой англо-русский словарь

[ʹkeıtı] nКе(й)ти (женское имя); см. Catharine, KatharineНовый большой англо-русский словарь.2001.

KATZENJAMMER

Новый большой англо-русский словарь

[ʹkætsen͵dʒæmə] n нем. разг.1. похмелье2. какофония, сум бурное хаотичное нагромождение звуков3. шумный протестhis speech produced a public Katzenjammer - его ре

KAVA

Новый большой англо-русский словарь

[ʹkɑ:və] n1. бот. кава (Piper methysticum)2. опьяняющий напиток из кавыНовый большой англо-русский словарь.2001.

KAW

Новый большой англо-русский словарь

[kɔ:] уст. = cawНовый большой англо-русский словарь.2001.

KAXGAR

Новый большой англо-русский словарь

[ʹkɑ:ʃ͵gɑ:] n геогр.1. г. Кашгар2. р. КашгарНовый большой англо-русский словарь.2001.

KAY

Новый большой англо-русский словарь

[keı] nКей (мужское и женское имя); см. Gail, Catherine, KatharineНовый большой англо-русский словарь.2001.

KAYAN

Новый большой англо-русский словарь

[ʹkaıən] = cayenneНовый большой англо-русский словарь.2001.

KAYO

Новый большой англо-русский словарь

1. [keıʹəʋ] n спорт. жарг.нокаут2. [keıʹəʋ] v спорт. жарг.отправить в нокаут (противника)Новый большой англо-русский словарь.2001.

KAYSER

Новый большой англо-русский словарь

[ʹkaızə] n физ.кайзер (волновая единица)Новый большой англо-русский словарь.2001.

HINDU KUSH

Новый большой англо-русский словарь

[ʹhındu:ʹkʋʃ] геогр.Гиндукуш (горная система)Новый большой англо-русский словарь.2001.

HIP KNOB

Новый большой англо-русский словарь

[ʹhıpnɒb] n архит.украшение в месте пересечения рёбер крышиНовый большой англо-русский словарь.2001.

HONG KONG FLU

Новый большой англо-русский словарь

[ʹhɒŋkɒŋʹflu:] мед.гонконгский гриппНовый большой англо-русский словарь.2001.

HOUSEMAID'S KNEE

Новый большой англо-русский словарь

[͵haʋsmeıdzʹni:] мед.воспаление сумки надколенникаНовый большой англо-русский словарь.2001.

HUNTING KNIFE

Новый большой англо-русский словарь

[ʹhʌntıŋnaıf]охотничий ножНовый большой англо-русский словарь.2001.

HUSH KIT

Новый большой англо-русский словарь

[ʹhʌʃ͵kıt]глушитель шума реактивных двигателейНовый большой англо-русский словарь.2001.

ЯШАР КЕМАЛЬ (YASAR KEMAL) (НАСТ . ИМЯ КЕМАЛЬ САДЫК ГЕКЧЕЛИ) (Р. 1922)

Энциклопедический словарь естествознания

ЯШАР КЕМАЛЬ (Yasar Kemal) (наст . имя Кемаль Садык Гекчели) (р. 1922), турецкий писатель. Роман "Тощий Мемед" (т. 1-2, 1955), "Земля - железная, небо - медное" (

Время запроса ( 0.278009624 сек)
T: 0.282259045 M: 1 D: 0