Найдено 200+ «F»

FSF

Англо-український словник технічних термінів

Free Software Foundation (FSF)Фундація Вільного Програмного Забезпечення

ACCESS FUNCTION

Англо-український словник технічних термінів

функція доступу (до компонентних даних)

ACCUMULATION FACTOR

Англо-український словник технічних термінів

множник (див. factor)множник (1+r) у формулі A=P(1+r)n складних відсотків

ACTIVE FILE

Англо-український словник технічних термінів

відкритий файл (серед багатьох відкритих файлів активним є лише один)активний файл відкритий файл

ADVANCED FACILITIES

Англо-український словник технічних термінів

засоби для досвідченого (вправного) користувача

AMENDMENTS FILE

Англо-український словник технічних термінів

файл поправокфайл удосконалень (покращень)

ANTICIPATORY FETCH

Англо-український словник технічних термінів

випереджувальний викликвипереджальний виклик

ARC-HYPERBOLIC FUNCTION

Англо-український словник технічних термінів

обернена гіпербольна функція (див. function)

ARCHIVED FILE

Англо-український словник технічних термінів

зархівований файлархівований файл файл, що зберігається в архіві

AREA FILL

Англо-український словник технічних термінів

фарбування (окремих) ділянок (на екрані дисплея)

ARGUMENT FIELD

Англо-український словник технічних термінів

поле (адреса) операндаполе (адреса) аргумента

AS FOLLOWS

Англо-український словник технічних термінів

так, як випливає знаступним чином таким чином

ASK FOR TROUBLE

Англо-український словник технічних термінів

необережно поводитисяшукати собі біди

ASSUMED FUNCTION

Англо-український словник технічних термінів

вихідна функціяпервісна (початкова) функція (див. function)

ASSUMPTION FORMULA

Англо-український словник технічних термінів

первісна (початкова) формула (див. formula)вихідна формула

BACK AND FORTH

Англо-український словник технічних термінів

туди й сюдивперед і назад сюди й туди

BACKUP FILE

Англо-український словник технічних термінів

дублювальний файлрезервний файл резервна копія файлу

BATCH FILE

Англо-український словник технічних термінів

командний файл для роботи в пакетному режимікомандний файл пакетний файл

BE FAMILIAR

Англо-український словник технічних термінів

бути поінформованимзагальновідомий бути ознайомленим знаний

BE FIT FOR

Англо-український словник технічних термінів

бути придатнимвміщати(ся) підходити годитися

BE RESPONSIBLE FOR

Англо-український словник технічних термінів

зумовитизумовлювати відповідати складати скласти

BEST FITTING

Англо-український словник технічних термінів

оптимальне добирання (метод виділяння сегментованої пам'яті за запитом)

BOTTOM PAPER FEED

Англо-український словник технічних термінів

подавання (подача) паперу знизу (в друкувальному пристрої)

BOUNDARY FILL

Англо-український словник технічних термінів

забарвлювання обведеної ділянкизафарбовування (заповнювання) замкнутої області

BRING FORWARD

Англо-український словник технічних термінів

висувативисунути запропонувати пропонувати

BROWSE FACILITIES

Англо-український словник технічних термінів

засоби забезпечення перегляду (в базах даних)

BUILT-IN FUNCTION

Англо-український словник технічних термінів

вмонтована функціястандартна функція (реалізовна стандартною бібліотечною програмою)

CACHE FLUSH

Англо-український словник технічних термінів

звільнення кеш-пам'яті (від даних, що там були)

CALL FOR

Англо-український словник технічних термінів

вимагатипередбачити передбачати годитися (щось зробити) викликати викликати

CALLBACK FUNCTION

Англо-український словник технічних термінів

експортована функція (що замінила собою стандартну)

CARRY FLAG

Англо-український словник технічних термінів

міта (прапорець) переносуміта (ознака) переносу

CHARACTER FILL

Англо-український словник технічних термінів

внесення спеціального знака або символузаповнювання (ладування) пам'яті даним символом

CIRCUIT FUNCTION

Англо-український словник технічних термінів

функціональне призначення схемисхемна функція

CIRCULAR FILE

Англо-український словник технічних термінів

циркулярний файл (нові записи робляться на місці найдавніших)

COMMAND FIELD

Англо-український словник технічних термінів

поле командиполе коду операції (на програмному бланку)

COMMENTS FIELD

Англо-український словник технічних термінів

поле коментарів (на програмному бланку)

COMMON FIELD

Англо-український словник технічних термінів

спільне поле (напр., пам'яті для кількох програм)

COMPATIBLE FAMILY

Англо-український словник технічних термінів

серія (ряд) сумісних обчислювальних машин

COMPLEX FRACTION

Англо-український словник технічних термінів

чотириповерховий дрібчотириповерховий дріб (див. fraction)

COMPUTER FAMILY

Англо-український словник технічних термінів

родина (сімейство) обчислювальних машин

COMPUTER FIELD

Англо-український словник технічних термінів

обчислювальна техніка (галузь науки)

COMPUTER FRAUD

Англо-український словник технічних термінів

комп'ютерне шахрайствошахрайство з використання ЕOМ комп'ютерне шахрайство зловмисне використання машини

CONTEXT FILE

Англо-український словник технічних термінів

файл контексту мережі (інформація про топологію мережі)

CONTINUED FRACTION

Англо-український словник технічних термінів

ланцюговий дрібланцюговий або неперервний дріб

CONTROL FLOW

Англо-український словник технічних термінів

потік керування (програмою)керівний потік керівна логіка (програми)

DECISION FUNCTION

Англо-український словник технічних термінів

розв'язувальна функціяфункція вибору розв'язку функція приймання рішень

DECOMPOSITION OF FRACTION

Англо-український словник технічних термінів

(наслідок) розклад дробу(процeс) розкладання дробу

DEGRADATION FACTOR

Англо-український словник технічних термінів

коефіцієнт згасаннякоефіцієнт зниження продуктивності (обчислювальної системи)

DEGRADATION FAILURE

Англо-український словник технічних термінів

поступове погіршання (внаслідок виходу характеристик за допустимі межі)

DIFFERENT FROM ZERO

Англо-український словник технічних термінів

що не дорівнює (нулеві)відмінний від нуля

DISK FILE

Англо-український словник технічних термінів

файл на дискахфайл на диску дисковий файл

DISPLAY FILE

Англо-український словник технічних термінів

дисплейний файл (для зберігaння інформації, що видається на екран)

EDIT FIELD

Англо-український словник технічних термінів

редагувальне полеполе редагування

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION

Англо-український словник технічних термінів

Міжнародна організація з питань стандартизації (P )Міжнародна організація по стандартизації (R )

JORDAN CANONICAL FORM

Англо-український словник технічних термінів

жорданова канонна (канонічна) (нормальна) форма

OCR-A FONT

Англо-український словник технічних термінів

стандартний шрифт для оптичного зчитуванняшрифт OCR-A

F

Норвежско-русский словарь

-'en, -'er1) шестая буква норвежского алфавита2) муз. фа (нота)Норвежско-русский словарь.2013.

FABRIKKARBEIDER

Норвежско-русский словарь

-en, -eфабричный (заводской) рабочийНорвежско-русский словарь.2013.

FABRIKKBY

Норвежско-русский словарь

-en, -erфабричный (заводской) промышленный городНорвежско-русский словарь.2013.

FABRIKKEIER

Норвежско-русский словарь

-en, -eвладелец фабрики (завода)Норвежско-русский словарь.2013.

FABRIKKHERRE

Норвежско-русский словарь

-n, -r1) владелец фабрики (завода) 2) управляющий фабрикой (заводом) Норвежско-русский словарь.2013.

FAGERDALEN

Норвежско-русский словарь

долина Фагердаль (в фюльке Хордаланн)Норвежско-русский словарь.2013.

FAGERDALSFOSS

Норвежско-русский словарь

водопад Фагердальсфосс (в фюльке Ругаланн)Норвежско-русский словарь.2013.

FAGPRESSE

Норвежско-русский словарь

-en (-a)специальная периодическая печатьНорвежско-русский словарь.2013.

FAGSKOLE

Норвежско-русский словарь

-n, -rремесленное (техническое) училище, школа фабрично-заводского обученияНорвежско-русский словарь.2013.

FAGUTDANNELSE

Норвежско-русский словарь

-n1) подготовка специалистов 2) специальное образование, специальная подготовка Норвежско-русский словарь.2013.

FAGUTDANNET

Норвежско-русский словарь

adjимеющий специальную (профессиональную) подготовкуНорвежско-русский словарь.2013.

FAGUTTRYKK

Норвежско-русский словарь

-et, =специальное выражение, профессионализмНорвежско-русский словарь.2013.

FAGVIS

Норвежско-русский словарь

advпо специальностям, по профессиямНорвежско-русский словарь.2013.

FAIBLE

Норвежско-русский словарь

|'fe:bəl| разг. ha en faible for (en, noe) питать слабость к (кому, чему-л.) Норвежско-русский словарь.2013.

FAIR PLAY

Норвежско-русский словарь

игра по правилам, честная играНорвежско-русский словарь.2013.

FAJANSE

Норвежско-русский словарь

-n, -r1) фаянс av fajanse — фаянсовый2) собир. изделия из фаянсаНорвежско-русский словарь.2013.

FAJANSEFABRIKANT

Норвежско-русский словарь

-en, -erвладелец (владелица) фаянсового заводаНорвежско-русский словарь.2013.

FAJANSEFABRIKK

Норвежско-русский словарь

-en, -erфаянсовый заводНорвежско-русский словарь.2013.

FAJANSEHANDEL

Норвежско-русский словарь

-enторговля фаянсомНорвежско-русский словарь.2013.

FAJANSEHANDLER

Норвежско-русский словарь

-en, -eпродавец фаянсовой посудыНорвежско-русский словарь.2013.

FAJANSEVARER

Норвежско-русский словарь

plизделия из фаянсаНорвежско-русский словарь.2013.

FAKK

Норвежско-русский словарь

-etвойлокНорвежско-русский словарь.2013.

FAKKE

Норвежско-русский словарь

I -et, -et хватать, схватывать II -et, -et валять (шерсть и т. п.)Норвежско-русский словарь.2013.

FAKKEL

Норвежско-русский словарь

-kelen, -ler1) факел 2) светоч 3) обычно pl астр. протуберанецНорвежско-русский словарь.2013.

FAKKELBÆRER

Норвежско-русский словарь

-en, -eфакельщикНорвежско-русский словарь.2013.

FAKKELDANS

Норвежско-русский словарь

-en, -erтанец с факелами (на свадьбе в старину)Норвежско-русский словарь.2013.

FAKKELSKINN

Норвежско-русский словарь

-etсвет факелаНорвежско-русский словарь.2013.

FAKS

Норвежско-русский словарь

-et1) грива, чёлка 2) мор. коса, мель, отмельНорвежско-русский словарь.2013.

FAKSIMILE

Норвежско-русский словарь

-n, -r1) факс(имиле), репродукция, копия, фототелеграмма 2) фототелеграфная (факсимильная) связь Норвежско-русский словарь.2013.

FAKTA

Норвежско-русский словарь

I pl от faktum II inv разг. фактически Норвежско-русский словарь.2013.

FAKTISK

Норвежско-русский словарь

adjфактический, действительныйНорвежско-русский словарь.2013.

FAKTOR

Норвежско-русский словарь

I -oren, -orer 1) фактор, обстоятельство en viktig faktor — важный фактор2) мат. сомножитель II -en, -er заведующий технической частью типографии, факторНорвежс

FAKTUM

Норвежско-русский словарь

faktumet, faktaфактfaktum er at ... — факт, что ...Норвежско-русский словарь.2013.

FAKTURERE

Норвежско-русский словарь

-te, -t ком. выписывать накладную Норвежско-русский словарь.2013.

FALKEHAM

Норвежско-русский словарь

фольк. i falkeham — в образе соколаНорвежско-русский словарь.2013.

FALKEHETTE

Норвежско-русский словарь

-a (-en), -erколпачок (на голову сокола)Норвежско-русский словарь.2013.

FALKEJAKT

Норвежско-русский словарь

-en (-a)соколиная охотаНорвежско-русский словарь.2013.

FALKEJEGER

Норвежско-русский словарь

-en, -eсокольничий, сокольникНорвежско-русский словарь.2013.

FALKEØYE

Норвежско-русский словарь

-tзоркий глазНорвежско-русский словарь.2013.

FALL

Норвежско-русский словарь

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); I -et, = 1) падение (тж. перен.) teppets fall — опускание занавеса (в театре)stå for fall — быть на краю гибел

FALLBORD

Норвежско-русский словарь

-et, =откидной стол (в купе, каюте)Норвежско-русский словарь.2013.

FALLBRO

Норвежско-русский словарь

-en, -er уст. подъёмный мост Норвежско-русский словарь.2013.

FALLDØR

Норвежско-русский словарь

-a (-en), -erлюк, опускная дверьНорвежско-русский словарь.2013.

FALLE

Норвежско-русский словарь

falt, falt1) падать, упасть, свалиться falle omkull — упасть навзничьla noe falle — ронять, уронить2) идти, падать (о снеге, дожде) 3) опадать (о листьях), выпад

FALLEFERDIG

Норвежско-русский словарь

adjразваливающийся, разрушающийся (о зданиях, стенах)Норвежско-русский словарь.2013.

FALLEKNIV

Норвежско-русский словарь

см. foldekniv Норвежско-русский словарь.2013.

FALLELIS

Норвежско-русский словарь

-en (-et), -erанглийский дверной замокНорвежско-русский словарь.2013.

FALLEM

Норвежско-русский словарь

-men, -merопускная дверь, люкНорвежско-русский словарь.2013.

FALLEN

Норвежско-русский словарь

adjпавший, убитый (в бою), погибшийНорвежско-русский словарь.2013.

FALLENT

Норвежско-русский словарь

-en, -er фин. банкрот Норвежско-русский словарь.2013.

FALLERA

Норвежско-русский словарь

intслова припева в шуточных народных песняхНорвежско-русский словарь.2013.

FALLERI

Норвежско-русский словарь

intслова припева в шуточных народных песняхНорвежско-русский словарь.2013.

FALLGITTER

Норвежско-русский словарь

-teret (-ret), = (-re)подъёмная решётка, опускная решётка (ворот укреплённого замка)Норвежско-русский словарь.2013.

FALLGRAV

Норвежско-русский словарь

-en (-a), -er1) волчья яма, западня 2) яма под снегом 3) перен. ловушкаНорвежско-русский словарь.2013.

FALLGRUVE

Норвежско-русский словарь

-a (-en), -er1) волчья яма, западня 2) яма под снегом 3) перен. ловушкаНорвежско-русский словарь.2013.

FALLLEM

Норвежско-русский словарь

-men, -merопускная дверь, люкНорвежско-русский словарь.2013.

FALLLOV

Норвежско-русский словарь

-en, -er физ. закон падения Норвежско-русский словарь.2013.

FALSTER

Норвежско-русский словарь

о-в Фальстер (в Дании)Норвежско-русский словарь.2013.

FANA

Норвежско-русский словарь

уезд Фана (в фюльке Хордаланн)Норвежско-русский словарь.2013.

FANARÅKEN

Норвежско-русский словарь

ледник Фанарокен (в Ютунхеймен)Норвежско-русский словарь.2013.

FARRIS

Норвежско-русский словарь

оз. Фаррис (в фюльке Вестфолль)Норвежско-русский словарь.2013.

FARSUND

Норвежско-русский словарь

г. Фарсунн (в фюльке Вестагдер)Норвежско-русский словарь.2013.

FAUSKE

Норвежско-русский словарь

уезд Фёуске (в фюльке Нурланн)Норвежско-русский словарь.2013.

FDUR

Норвежско-русский словарь

муз. фа мажорНорвежско-русский словарь.2013.

FEDA

Норвежско-русский словарь

уезд Феда (в фюльке Вестагдер)Норвежско-русский словарь.2013.

FEIRING

Норвежско-русский словарь

уезд Фейринг (в фюльке Акерсхус)Норвежско-русский словарь.2013.

FEISK

Норвежско-русский словарь

adjглупый, дурашливый, придурковатыйНорвежско-русский словарь.2013.

FENSFJORDEN

Норвежско-русский словарь

Фенс-фьорд (в фюльке Хордаланн и Согн-ог-Фьюране)Норвежско-русский словарь.2013.

FERAGEN

Норвежско-русский словарь

оз. Фераген (в фюльке Сёр-Трённелаг)Норвежско-русский словарь.2013.

FET

Норвежско-русский словарь

уезд Фет (в фюльке Акерсхус)Норвежско-русский словарь.2013.

FETTRYKT

Норвежско-русский словарь

adjнапечатанный жирным шрифтомНорвежско-русский словарь.2013.

FILEFJELL

Норвежско-русский словарь

горы Филефьелль (в фюльке Опланн и Согн-ог-Фьюране)Норвежско-русский словарь.2013.

FILLAN

Норвежско-русский словарь

уезд Филлан (в фюльке Сёр-Трённелаг)Норвежско-русский словарь.2013.

FINANSDEPARTEMENTET

Норвежско-русский словарь

Министерство финансов и таможен (в Норвегии)Норвежско-русский словарь.2013.

FINLAND

Норвежско-русский словарь

ФинляндияНорвежско-русский словарь.2013.

FINNKONGKEILA

Норвежско-русский словарь

посёлок Финконгкейла (в фюльке Финмарк)Норвежско-русский словарь.2013.

FINNLAND

Норвежско-русский словарь

ФинляндияНорвежско-русский словарь.2013.

FINNMARK

Норвежско-русский словарь

фюльке ФинмаркНорвежско-русский словарь.2013.

FINNØY

Норвежско-русский словарь

уезд Финнёй (в фюльке Ругаланн)Норвежско-русский словарь.2013.

FINSE

Норвежско-русский словарь

ж.-д. станция Финсе (на дороге Осло-Берген)Норвежско-русский словарь.2013.

FINSKE BUKT

Норвежско-русский словарь

Финский заливНорвежско-русский словарь.2013.

FINSKEBUKTA

Норвежско-русский словарь

Финский заливНорвежско-русский словарь.2013.

FINSLAND

Норвежско-русский словарь

уезд Финсланн (в фюльке Вестагдер)Норвежско-русский словарь.2013.

FIPLINGDALEN

Норвежско-русский словарь

долина Фиплингдаль (в фюльке Нурланн)Норвежско-русский словарь.2013.

FIRDAFYLKE

Норвежско-русский словарь

Фирдафюльке (старое название Фьюране, Сун-фьорда и Нур-фьорда)Норвежско-русский словарь.2013.

FIRENZE

Норвежско-русский словарь

ФлоренцияНорвежско-русский словарь.2013.

FITJAR

Норвежско-русский словарь

уезд Фитьяр (в фюльке Хордаланн)Норвежско-русский словарь.2013.

FJALER

Норвежско-русский словарь

уезд Фьялер (в фюльке Согн-ог-Фьюране)Норвежско-русский словарь.2013.

FJELBERG

Норвежско-русский словарь

уезд Фьельберг (в фюльке Хордаланн)Норвежско-русский словарь.2013.

FJELL

Норвежско-русский словарь

уезд Фьелль (в фюльке Хордаланн)Норвежско-русский словарь.2013.

FJELLFAST

Норвежско-русский словарь

adjпрочный, несокрушимый как скалаНорвежско-русский словарь.2013.

FJOTLAND

Норвежско-русский словарь

уезд Фьотланн (в фюльке Вестагдер)Норвежско-русский словарь.2013.

FJÆRE

Норвежско-русский словарь

уезд Фьере (в фюльке Эустагдер)Норвежско-русский словарь.2013.

FLAKSTAD

Норвежско-русский словарь

уезд Флакстад (в фюльке Нурланн)Норвежско-русский словарь.2013.

FLATANGER

Норвежско-русский словарь

уезд Флатангер (в фюльке Нур-Трённелаг)Норвежско-русский словарь.2013.

FLEKKEFJORD

Норвежско-русский словарь

г. Флеккефьорд (в фюльке Вестагдер)Норвежско-русский словарь.2013.

FLEKKERØY

Норвежско-русский словарь

о-в Флеккерё (в фюльке Вестагдер)Норвежско-русский словарь.2013.

FLEMSØY

Норвежско-русский словарь

о-в Флемсё (в фюльке Мёре-ог-Ромсдаль)Норвежско-русский словарь.2013.

FLESBERG

Норвежско-русский словарь

уезд Флесберг (в фюльке Бускеруд)Норвежско-русский словарь.2013.

FLESKEDALEN

Норвежско-русский словарь

долина Флескедаль (в Ютунхеймен)Норвежско-русский словарь.2013.

FLISA

Норвежско-русский словарь

р. Флиса (левый приток р. Гломмы)Норвежско-русский словарь.2013.

FLORØ

Норвежско-русский словарь

посёлок Флурё (в фюльке Согн-ог-Фьюране)Норвежско-русский словарь.2013.

FLOSTA

Норвежско-русский словарь

уезд Флоста (в фюльке Эустагдер)Норвежско-русский словарь.2013.

FLÅ

Норвежско-русский словарь

I уезд Фло (в фюльке Бускеруд)II уезд Фло (в фюльке Сёр-Трённелаг)Норвежско-русский словарь.2013.

FLÅVÆR

Норвежско-русский словарь

посёлок Фловэр (в фюльке Мёре-ог-Ромсдаль)Норвежско-русский словарь.2013.

FN

Норвежско-русский словарь

ООН (Организация Объединенных Наций)Норвежско-русский словарь.2013.

FNOBSERVATØRER

Норвежско-русский словарь

-en, -eнаблюдатели ООННорвежско-русский словарь.2013.

FNSOLDAT

Норвежско-русский словарь

-en, -erсолдат ООН, «голубая каска»Норвежско-русский словарь.2013.

FOKSTUA

Норвежско-русский словарь

ж.-д. станция Фокстуа (на Доврской железной дороге)Норвежско-русский словарь.2013.

FOLD

Норвежско-русский словарь

Фольд (древнее название Осло-фьорда)Норвежско-русский словарь.2013.

FOLDAL

Норвежско-русский словарь

уезд Фольдаль (в фюльке Хедмарк)Норвежско-русский словарь.2013.

FOLDEREID

Норвежско-русский словарь

уезд Фольдерейд (в фюльке Нур-Трённелаг)Норвежско-русский словарь.2013.

FOLGEFONNA

Норвежско-русский словарь

ледник Фольгефонна (в фюльке Хордаланн)Норвежско-русский словарь.2013.

FOLKEFORBUNDET

Норвежско-русский словарь

ист. Лига нацийНорвежско-русский словарь.2013.

FOLLA

Норвежско-русский словарь

р. Фолла (приток р. Гломмы)Норвежско-русский словарь.2013.

FORBASKA

Норвежско-русский словарь

adj разг. окаянный, чертовский Норвежско-русский словарь.2013.

FORBUNDSSOVJETET

Норвежско-русский словарь

Совет Союза (палата Верховного Совета СССР)Норвежско-русский словарь.2013.

FORENTE ARABISKE REPUBLIKKEN

Норвежско-русский словарь

Объединённая Арабская Республика (ОАР)Норвежско-русский словарь.2013.

FORENTE NASJONER

Норвежско-русский словарь

Организация Объединенных Наций (ООН)Норвежско-русский словарь.2013.

FORINDIA

Норвежско-русский словарь

геогр. (полуостров) ИндостанНорвежско-русский словарь.2013.

FORKUET

Норвежско-русский словарь

adjугнетённый, притеснённый, подавленныйНорвежско-русский словарь.2013.

FORNEBU

Норвежско-русский словарь

п-ов Форнебу (вблизи Осло)Норвежско-русский словарь.2013.

FORRETTIGHET

Норвежско-русский словарь

см. forrett II Норвежско-русский словарь.2013.

FORSAND

Норвежско-русский словарь

уезд Форсанн (в фюльке Ругаланн)Норвежско-русский словарь.2013.

FORSVARET

Норвежско-русский словарь

вооружённые силы (Норвегии)Норвежско-русский словарь.2013.

FORSVARSSANITETET

Норвежско-русский словарь

Военно-медицинское управление вооружённых сил (Норвегии)Норвежско-русский словарь.2013.

FORTUNA

Норвежско-русский словарь

Фортуна (богиня судьбы, удачи, счастья)fru Fortuna — госпожа УдачаНорвежско-русский словарь.2013.

FOSNAVÅG

Норвежско-русский словарь

посёлок Фоснавог (в фюльке Мёре-ог-Ромсдаль)Норвежско-русский словарь.2013.

FOSNES

Норвежско-русский словарь

уезд Фоснес (в фюльке Мёре-ог-Ромсдаль)Норвежско-русский словарь.2013.

FOSSAN

Норвежско-русский словарь

ж.-д. станция Фоссан (в фюльке Вестфолль)Норвежско-русский словарь.2013.

FOSSEMVATNET

Норвежско-русский словарь

ж.-д. станция Фоссемватнет (в фюльке Нур-Трённелаг)Норвежско-русский словарь.2013.

FOSSER

Норвежско-русский словарь

ж.-д. станция Фоссер (в фюльке Акерсхус)Норвежско-русский словарь.2013.

FRAMSTUPENDE

Норвежско-русский словарь

adjсутулыйНорвежско-русский словарь.2013.

FRAMSTUPES

Норвежско-русский словарь

advсутулясьНорвежско-русский словарь.2013.

FRANKRIKE

Норвежско-русский словарь

ФранцияНорвежско-русский словарь.2013.

FRANS JOSEF LAND

Норвежско-русский словарь

о-ва Земля Франца ИосифаНорвежско-русский словарь.2013.

FREDRIKSTAD

Норвежско-русский словарь

г. ФредрикстадНорвежско-русский словарь.2013.

FREI

Норвежско-русский словарь

I уезд Фрей (в фюльке Мёре-ог-Ромсдаль)II о-в Фрей (в фюльке Мёре-ог-Ромсдаль)Норвежско-русский словарь.2013.

FRELSESARMÉ

Норвежско-русский словарь

Армия спасения (религиозная благотворительная организация)Норвежско-русский словарь.2013.

FRELSESARMÉEN

Норвежско-русский словарь

Армия спасения (религиозная благотворительная организация)Норвежско-русский словарь.2013.

FROAN

Норвежско-русский словарь

о-ва Фруан (в фюльке Сёр-Трённелаг)Норвежско-русский словарь.2013.

FROGN

Норвежско-русский словарь

уезд Фрогн (в фюльке Акерсхус)Норвежско-русский словарь.2013.

FROGNER

Норвежско-русский словарь

Фрогнер (район г. Осло)Норвежско-русский словарь.2013.

FROGNERPARK

Норвежско-русский словарь

-enФрогнерпарк (парк в г. Осло)Норвежско-русский словарь.2013.

FROL

Норвежско-русский словарь

уезд Фруль (в фюльке Нур-Трённелаг)Норвежско-русский словарь.2013.

FROLAND

Норвежско-русский словарь

уезд Фруланн (в фюльке Эустагдер)Норвежско-русский словарь.2013.

FROSTA

Норвежско-русский словарь

уезд Фроста (в фюльке Нур-Трённелаг)Норвежско-русский словарь.2013.

FRUNZE

Норвежско-русский словарь

г. ФрунзеНорвежско-русский словарь.2013.

FRÆNA

Норвежско-русский словарь

уезд Френа (в фюльке Мёре-ог-Ромсдаль)Норвежско-русский словарь.2013.

FRØYA

Норвежско-русский словарь

I о-в Фрёйя (около Тронхеймс-фьорда)II о-в Фрёйя (около Нур-фьорда)Норвежско-русский словарь.2013.

FURNES

Норвежско-русский словарь

уезд Фурнес (в фюльке Хедмарк)Норвежско-русский словарь.2013.

FUSA

Норвежско-русский словарь

уезд Фуса (в фюльке Хордаланн)Норвежско-русский словарь.2013.

FYN

Норвежско-русский словарь

о-в Фюн (в Дании)Норвежско-русский словарь.2013.

FYRESDAL

Норвежско-русский словарь

уезд Фюресдаль (в фюльке Телемарк)Норвежско-русский словарь.2013.

FÅBERG

Норвежско-русский словарь

уезд Фоберг (в фюльке Опланн)Норвежско-русский словарь.2013.

FÆRDER

Норвежско-русский словарь

о-ва Фердер (около Осло-фьорда)Норвежско-русский словарь.2013.

FÆRØYENE

Норвежско-русский словарь

Фарерские островаНорвежско-русский словарь.2013.

FØNIKIA

Норвежско-русский словарь

ист. ФиникияНорвежско-русский словарь.2013.

FØRDE

Норвежско-русский словарь

уезд Фёрде (в фюльке Согн-ог-Фьюране)Норвежско-русский словарь.2013.

BAK FRAM

Норвежско-русский словарь

advзадом напередНорвежско-русский словарь.2013.

BAK FREM

Норвежско-русский словарь

advзадом напередНорвежско-русский словарь.2013.

BAKKE FYRENE

Норвежско-русский словарь

загребать жарНорвежско-русский словарь.2013.

BAKTERIOLOGISK FORURENSNING

Норвежско-русский словарь

-en (-a), -er экол. бактериологическое загрязнение Норвежско-русский словарь.2013.

BALANSERT FIRPOL

Норвежско-русский словарь

тех. уравновешенный четырёхполюсник Норвежско-русский словарь.2013.

BALANSERT FORSTERKER

Норвежско-русский словарь

-en, -e тех. балансный усилитель, мед. симметричный усилитель Норвежско-русский словарь.2013.

BANE VEIEN FOR

Норвежско-русский словарь

расчищать путь для, подготовить почву дляНорвежско-русский словарь.2013.

BAR FLEKK

Норвежско-русский словарь

-en, -erплешина, плешинкаНорвежско-русский словарь.2013.

BARIUM FLUORID

Норвежско-русский словарь

-et хим. фтористый барий, бария фторид Норвежско-русский словарь.2013.

BARN FØDT ETTER FARENS DØD

Норвежско-русский словарь

юр. ребёнок, родившийся после смерти родителя Норвежско-русский словарь.2013.

BARNE OG FAMILIEDEPARTEMENTET

Норвежско-русский словарь

Министерство по делам семьи и ребенкаНорвежско-русский словарь.2013.

BARNE OG FAMILIEMINISTER

Норвежско-русский словарь

Министр по делам семьи и ребенкаНорвежско-русский словарь.2013.

BARNERIK FAMILIE

Норвежско-русский словарь

многодетная семьяНорвежско-русский словарь.2013.

BARNSLIG FORGAPELSE

Норвежско-русский словарь

-n, -rдетское увлечение, детская влюбленностьНорвежско-русский словарь.2013.

BASISK FARGESTOFF

Норвежско-русский словарь

-et, -er (=)основное красящее веществоНорвежско-русский словарь.2013.

BASISK FORING

Норвежско-русский словарь

-en нефт. основная футеровка Норвежско-русский словарь.2013.

BASISSTIGNINGSTAKT FOR INNSKUDD

Норвежско-русский словарь

банк. базисная ставка для увеличения вкладов Норвежско-русский словарь.2013.

BAZINS FORMEL

Норвежско-русский словарь

тех. формула БазенаНорвежско-русский словарь.2013.

BEARBEIDE FOR FILM

Норвежско-русский словарь

экранизироватьНорвежско-русский словарь.2013.

BEARBEIDELSE FOR FILM

Норвежско-русский словарь

экранизация литературного произведенияНорвежско-русский словарь.2013.

BEFRI EN FOR NOE

Норвежско-русский словарь

сбыть с рук, освободить от бремениНорвежско-русский словарь.2013.

BEGRENSENDE FAKTOR

Норвежско-русский словарь

ограничивающий фактор, лимитирующий факторНорвежско-русский словарь.2013.

BEGRENSET FORPLIKTELSE

Норвежско-русский словарь

юр. ограниченная ответственность Норвежско-русский словарь.2013.

BEGYNNE FORFRA

Норвежско-русский словарь

начинать на голом месте, начать все с самого началаНорвежско-русский словарь.2013.

BEGÅ EN FEIL

Норвежско-русский словарь

делать ошибкуНорвежско-русский словарь.2013.

BEGÅ EN FORBRYTELSE

Норвежско-русский словарь

юр. совершить преступление Норвежско-русский словарь.2013.

BEHANDLING FORELIGGER

Норвежско-русский словарь

юр. til behandling foreligger - на повестке дня Норвежско-русский словарь.2013.

BEHØRIG FORM

Норвежско-русский словарь

установленная форма, надлежащая формаНорвежско-русский словарь.2013.

BEKJENNE FARGE

Норвежско-русский словарь

1) карт. ходить в масть2) перен. сбросить маску, показать своё настоящее лицоНорвежско-русский словарь.2013.

BELÅNE FAST EIENDOM

Норвежско-русский словарь

фин. ссужать под залог недвижимости, предоставлять ссуду под залог недвижимости Норвежско-русский словарь.2013.

BELÆRENDE FILM

Норвежско-русский словарь

учебный фильмНорвежско-русский словарь.2013.

BENEVNE FEILAKTIG

Норвежско-русский словарь

неверно называтьНорвежско-русский словарь.2013.

BEREGNE FEIL

Норвежско-русский словарь

неправильно рассчитывать, просчитываться, допускать ошибку в вычисленииНорвежско-русский словарь.2013.

BEREGNE FEILAKTIG

Норвежско-русский словарь

неправильно рассчитывать, просчитываться, допускать ошибку в вычисленииНорвежско-русский словарь.2013.

BERG FURU

Норвежско-русский словарь

бот. сосна горная (Pinus mugo)Норвежско-русский словарь.2013.

BERIKTIGE EN FAKTURA

Норвежско-русский словарь

оплачивать счёт-фактуруНорвежско-русский словарь.2013.

BERNOULLIS FORMEL

Норвежско-русский словарь

уравнение БернуллиНорвежско-русский словарь.2013.

DE FORENTE STATER

Норвежско-русский словарь

(USA) — Соединённые Штаты Америки (США)Норвежско-русский словарь.2013.

NES I FOSNA

Норвежско-русский словарь

уезд Нес (в фюльке Сёр-Трённелаг)Норвежско-русский словарь.2013.

NORDRE FRON

Норвежско-русский словарь

уезд Нурдре Фрон (в фюльке Опланн)Норвежско-русский словарь.2013.

SOGN OG FJORDANE

Норвежско-русский словарь

фюльке Согн-ог-ФьюранеНорвежско-русский словарь.2013.

Время запроса ( 0.582564778 сек)
T: 0.591281831 M: 1 D: 0