Найдено 200+ «E»

EACH OTHER

Англо-український словник технічних термінів

один одногоодне одного одне з одним одна одну

EAGER

Англо-український словник технічних термінів

нетерплячийенергійний (про метод обчислювання) палкий

EAGER EVALUATION

Англо-український словник технічних термінів

енергійне (завзяте) обчислювання (за принципом обчислюй усе, що можеш)

EARLY BINDING

Англо-український словник технічних термінів

раннє зв'язуваннястатичне зв'язування (під час компіляції)

EARMARK

Англо-український словник технічних термінів

відмічатимітити відмітити (напр. ,знайдені помилки для дальшої обробки)

EARN

Англо-український словник технічних термінів

зароблятизаслуговувати заробити заслужити

EARTH

Англо-український словник технічних термінів

землязаземлення ґрунт суходіл уземлення

EASE

Англо-український словник технічних термінів

легкістьневимушеність полегшувати послабляти послабити полегшити

EASY-TO-TEST ARCHITECTURE

Англо-український словник технічних термінів

архітектуразручна для тестування тестовна архітектура

EAVESDROPPER

Англо-український словник технічних термінів

перехоплювач повідомленьпідслуховувач

EBON

Англо-український словник технічних термінів

оливково-сірийтемно-оливковий гебановий

ECCENTRIC

Англо-український словник технічних термінів

ексцентричнийнецентровий позацентровий ексцентровий

ECHO-PRINTING

Англо-український словник технічних термінів

луно-друкехо-друк (прочитаних даних)

ECHOING

Англо-український словник технічних термінів

відображення (на екрані дисплея символів, які вводяться з клавіатури)відлуння

ECLIPSE

Англо-український словник технічних термінів

потемніннязатьмарення екліптика затемнення затьмарити затемнити заступити заступР

ECONOMICALLY VIABLE

Англо-український словник технічних термінів

економічно життєздатнийжиттєздатний у конкретних економічних умовах

ECRU

Англо-український словник технічних термінів

бежевийсірявий ясний жовтаво-брунатний сирового (небіленого) полотна

EDIT

Англо-український словник технічних термінів

змінитиредакційна правка (яку вносять при роботі з екранним редактором) зредагувати відредагувати редагувати

EDIT BOX

Англо-український словник технічних термінів

вікно редагуванняредагувальне вікно

EDIT CHECK

Англо-український словник технічних термінів

контрольне редагуванняконтроль результатів редагування

EDIT FIELD

Англо-український словник технічних термінів

редагувальне полеполе редагування

EDIT(ING) SESSION

Англо-український словник технічних термінів

сеанс редагуваннясеанс роботи з програмою-редактором

EDITING

Англо-український словник технічних термінів

(призначення) редагувальний(процес) редагування (у дії) що редагує

EDITING KEY

Англо-український словник технічних термінів

клавіша редагуванняредагувальна клавіша

EDITING PROGRAM

Англо-український словник технічних термінів

програма-редакторредагувальна програма

EDITING STATEMENT

Англо-український словник технічних термінів

оператор визначання форматуоператор редагування команда редагування

EDITING TERMINAL

Англо-український словник технічних термінів

термінал для редагуваннятермінал для (посторінкового) формування зображення (в системах відеотексу) редакторський термінал

EDITOR

Англо-український словник технічних термінів

програма-редакторпрограма редагування редактор

EDITOR PROGRAM

Англо-український словник технічних термінів

редакторська програмапрограма редагування

EDP COMMUNITY

Англо-український словник технічних термінів

спеціалісти в галузі автоматизованого обробляння даних

EDUCATE

Англо-український словник технічних термінів

виховуватидавати (дати) освіту розвинути розвивати виховати

EDUCATION SOFTWARE

Англо-український словник технічних термінів

програмні засоби (софтвер) процесу навчання

EDULCORATE

Англо-український словник технічних термінів

вилучати хибну інформаціювичищати масив даних чистити

EFFACE

Англо-український словник технічних термінів

викреслитивикреслювати стирати витерти стерти витирати

EFFECT

Англо-український словник технічних термінів

результатнаслідок вплив ефект явище РґС–СЏ діяти вчинити чинити виконати здійснюватР

EFFECTIVE

Англо-український словник технічних термінів

дійснийчинний ефективний, що має силу

EFFECTIVE ADDRESS

Англо-український словник технічних термінів

виконавча адресаефективна (виконувана) адреса справжня адреса виконувана адреса адреса, що виконується

EFFECTIVE SYMBOL SIGNALING RATE

Англо-український словник технічних термінів

ефективна швидкість передавання символів

ER MODEL

Англо-український словник технічних термінів

entity-relationship (ER) modelмодель типу об'єкт - відношення модель типу суть - зв'язок (у реляційних базах даних)

ERATOSTHENES SIEVE

Англо-український словник технічних термінів

стандартна програма знаходження простих чиселератосфенове решето решето Ератосфена

EULER'S METHOD

Англо-український словник технічних термінів

ойлерів (ейлерів) методметод Oйлера (Ейлера)

ABORT EDIT

Англо-український словник технічних термінів

припинити редагування (машинне повідомлення)

ABSOLUTE ERROR

Англо-український словник технічних термінів

абсолютна похибкаабсолютна помилка

ADDRESS ERROR EXCEPTION

Англо-український словник технічних термінів

вилучення через помилку в адресі (адресуванні)

ALTERING ERROR

Англо-український словник технічних термінів

неповторювана помилканерегулярна похибка нерегулярна помилка помилка, яка не повторюється

ANCILLARY EQUIPMENT

Англо-український словник технічних термінів

допоміжне обладнаннядопоміжна апаратура AND і (логічна операція або функція) кон'юнкція AND виконувати (виконати) операцію і

APPLICATION ENTITY

Англо-український словник технічних термінів

прикладний компонент (системи програмних засобів)

APPLICATION ENVIRONMENT

Англо-український словник технічних термінів

середовище прикладної системиприкладне середовище предметна область (у системі з базою знань)

ARRAY ELEMENT

Англо-український словник технічних термінів

елемент масивуелемент масиву елемент масиву елемент масиву

AS A CONSERVATIVE ESTIMATE

Англо-український словник технічних термінів

оцінками (див. estimate)за скромними підрахунками

ASYMPTOTICALLY EQUIVALENT

Англо-український словник технічних термінів

асимптотно рівнийасимптотно еквівалентний

BAD UNIT ERROR

Англо-український словник технічних термінів

помилка через невідповідний пристрій

BENCHMARK EVALUATION

Англо-український словник технічних термінів

оцінювання (продуктивності) з використанням контрольної задачі

BIAS(ED) ERROR

Англо-український словник технічних термінів

систематична помилка (похибка)помилка зміщення

CALL EXPRESSION

Англо-український словник технічних термінів

викликовий вираз (який реалізує звертання до підпрограми)

CERTAIN EVENT

Англо-український словник технічних термінів

подія зі ймовірністю 1вірогідна подія

COME INTO EFFECT

Англо-український словник технічних термінів

набиратипочинати (почати) діяти вступати (вступити) в дію (силу) (див. effect) набрати чинності

COMMAND ENVIRONMENT

Англо-український словник технічних термінів

командне середовищесистема команд командні засоби

COMMON ERROR

Англо-український словник технічних термінів

тривіальна помилказвичайна (звична) помилка поширена помилка

COMPARE ERROR

Англо-український словник технічних термінів

виявлена під час порівнюванняпомилка

COMPILER ERROR

Англо-український словник технічних термінів

помилка компілювання (транслювання)

COMPUTER ENGINEERING

Англо-український словник технічних термінів

обчислювальна техніка (як галузь знань)конструювання комп'ютерів (обчислювальних машин) обчислювальна техніка

COMPUTER EQUIPMENT

Англо-український словник технічних термінів

обчислювальне (комп'ютерне) обладнаннякомп'ютери

COMPUTER-AIDED ENGINEERING

Англо-український словник технічних термінів

автоматизоване розробляння (проектування)

COMPUTER-ASSISTED SOFTWARE ENGINEERING

Англо-український словник технічних термінів

автоматизоване проектування систем програмних засобів (софтверу)

COMPUTING ENVIRONMENT

Англо-український словник технічних термінів

обчислювальний (комп'ютерний) обладунокобчислювальне середовище

COMPUTING/COMMUNICATION ENVIRONMENT

Англо-український словник технічних термінів

комунікаційно-обчислювальне обладнаннякомунікаційно-обчислювальні засоби

CONSISTENCY ERROR

Англо-український словник технічних термінів

помилка через несумісність (напр., форматів)

CONTROL-C ERROR

Англо-український словник технічних термінів

помилка через натиснення клавіш ctrl і Cпомилка, яка потребує перезаладовування

CURRENT ENVIRONMENT

Англо-український словник технічних термінів

поточна ситуаціяпоточні операційні обставини

CUSTOMER ENGINEER

Англо-український словник технічних термінів

інженер з проблем збування продукціїінженер-продавець фахівець по роботі з покупцями

DATA TERMINAL EQUIPMENT

Англо-український словник технічних термінів

термінали (для збирання та готування) данихтермінальна апаратура термінальне устаткування

DEAD END

Англо-український словник технічних термінів

остаточний кінецьзупинка без можливості повторного запуску

DEADLY EMBRACE

Англо-український словник технічних термінів

тупикова ситуаціясмертельні обійми (в системі взаємодійних процесів)

DEFECTIVE EQUATION

Англо-український словник технічних термінів

ніж початкове (те, з якого його отримано)рівняння з меншим числом коренів

DISPLAY ELEMENT

Англо-український словник технічних термінів

елемент зображенняпримітив зображення

IBM ENVIRONMENT

Англо-український словник технічних термінів

середовище (апаратних і програмних) засобів фірми IBM

EARTH BANK

Англо-русский гидрогеологический словарь

земляная насыпьАнгло-русский гидрогеологический словарь. — Ташкент.Составители: М.Т. Калустьян, д-р геол-мин.наук Н.Н. Ходжибаев; под редакцией члена-корреспонде

EARTH BLANKET

Англо-русский гидрогеологический словарь

земляное покрытиеАнгло-русский гидрогеологический словарь. — Ташкент.Составители: М.Т. Калустьян, д-р геол-мин.наук Н.Н. Ходжибаев; под редакцией члена-корреспон

EARTH FLOW

Англо-русский гидрогеологический словарь

грязевый поток; селевой потокАнгло-русский гидрогеологический словарь. — Ташкент.Составители: М.Т. Калустьян, д-р геол-мин.наук Н.Н. Ходжибаев; под редакцией чле

EARTH(Y) WATER

Англо-русский гидрогеологический словарь

жидкая вода, известковая водаАнгло-русский гидрогеологический словарь. — Ташкент.Составители: М.Т. Калустьян, д-р геол-мин.наук Н.Н. Ходжибаев; под редакцией чле

EARTHFLOW

Англо-русский гидрогеологический словарь

оползень, обвалАнгло-русский гидрогеологический словарь. — Ташкент.Составители: М.Т. Калустьян, д-р геол-мин.наук Н.Н. Ходжибаев; под редакцией члена-корреспонде

EARTHY FABRIC

Англо-русский гидрогеологический словарь

мелкоземистое сложениеАнгло-русский гидрогеологический словарь. — Ташкент.Составители: М.Т. Калустьян, д-р геол-мин.наук Н.Н. Ходжибаев; под редакцией члена-корр

EBBING WELL

Англо-русский гидрогеологический словарь

отливной колодецАнгло-русский гидрогеологический словарь. — Ташкент.Составители: М.Т. Калустьян, д-р геол-мин.наук Н.Н. Ходжибаев; под редакцией члена-корреспонд

ECONOMY

Англо-русский гидрогеологический словарь

1. хозяйство 2.экономика— water economy Англо-русский гидрогеологический словарь. — Ташкент.Составители: М.Т. Калустьян, д-р геол-мин.наук Н.Н. Ходжибаев; под р

EDDY CONDUCTIVITY

Англо-русский гидрогеологический словарь

турбулентная (вихревая) проводимостьАнгло-русский гидрогеологический словарь. — Ташкент.Составители: М.Т. Калустьян, д-р геол-мин.наук Н.Н. Ходжибаев; под редакц

EDDY DIFFUSION

Англо-русский гидрогеологический словарь

вихревая (турбулентная) диффузияАнгло-русский гидрогеологический словарь. — Ташкент.Составители: М.Т. Калустьян, д-р геол-мин.наук Н.Н. Ходжибаев; под редакцией

EDGE EFFECT

Англо-русский гидрогеологический словарь

краевой эффектАнгло-русский гидрогеологический словарь. — Ташкент.Составители: М.Т. Калустьян, д-р геол-мин.наук Н.Н. Ходжибаев; под редакцией члена-корреспонден

EDGE WATER

Англо-русский гидрогеологический словарь

краевая вода; пластовая водаАнгло-русский гидрогеологический словарь. — Ташкент.Составители: М.Т. Калустьян, д-р геол-мин.наук Н.Н. Ходжибаев; под редакцией член

EFFECT

Англо-русский гидрогеологический словарь

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); 1. влияние,действие, воздействие; 2.результат — absolute heating effect — backwater effect — diffusion effect

EFFECTIVENESS

Англо-русский гидрогеологический словарь

— precipitation effectiveness Англо-русский гидрогеологический словарь. — Ташкент.Составители: М.Т. Калустьян, д-р геол-мин.наук Н.Н. Ходжибаев; под редакцией чл

EFFLUENT CHANNEL

Англо-русский гидрогеологический словарь

выводной каналАнгло-русский гидрогеологический словарь. — Ташкент.Составители: М.Т. Калустьян, д-р геол-мин.наук Н.Н. Ходжибаев; под редакцией члена-корреспонден

EFFLUENT IMPOUNDED BODY

Англо-русский гидрогеологический словарь

питаемый подземными водами водоёмАнгло-русский гидрогеологический словарь. — Ташкент.Составители: М.Т. Калустьян, д-р геол-мин.наук Н.Н. Ходжибаев; под редакцией

EFFLUENT RIVER

Англо-русский гидрогеологический словарь

река, в русло которой поступают подземные водыАнгло-русский гидрогеологический словарь. — Ташкент.Составители: М.Т. Калустьян, д-р геол-мин.наук Н.Н. Ходжибаев;

EFFLUENT STREAM

Англо-русский гидрогеологический словарь

1. поток, вытекавший из другого потока или озера 2. поверхностный поток, питаемый подземными водами Англо-русский гидрогеологический словарь. — Ташкент.Состави

EFFLUX

Англо-русский гидрогеологический словарь

истечение, исток— jet efflux Англо-русский гидрогеологический словарь. — Ташкент.Составители: М.Т. Калустьян, д-р геол-мин.наук Н.Н. Ходжибаев; под редакцией чле

EGRESS

Англо-русский гидрогеологический словарь

выход, утечка;выход на поверхность (геол.)Англо-русский гидрогеологический словарь. — Ташкент.Составители: М.Т. Калустьян, д-р геол-мин.наук Н.Н. Ходжибаев; под

EINSTEIN'S DIMENSIONLESS FUNCTION

Англо-русский гидрогеологический словарь

безразмерная функций ЭйнштейнаАнгло-русский гидрогеологический словарь. — Ташкент.Составители: М.Т. Калустьян, д-р геол-мин.наук Н.Н. Ходжибаев; под редакцией чл

EKMAN EQUATION

Англо-русский гидрогеологический словарь

уравнение ЭкманаАнгло-русский гидрогеологический словарь. — Ташкент.Составители: М.Т. Калустьян, д-р геол-мин.наук Н.Н. Ходжибаев; под редакцией члена-корреспонд

ELASTIC PROPERTIES

Англо-русский гидрогеологический словарь

упругие свойстваАнгло-русский гидрогеологический словарь. — Ташкент.Составители: М.Т. Калустьян, д-р геол-мин.наук Н.Н. Ходжибаев; под редакцией члена-корреспонд

ELASTIC WAVE

Англо-русский гидрогеологический словарь

упругая волнаАнгло-русский гидрогеологический словарь. — Ташкент.Составители: М.Т. Калустьян, д-р геол-мин.наук Н.Н. Ходжибаев; под редакцией члена-корреспондент

ELECTRIC ANALOG(UE) MODEL

Англо-русский гидрогеологический словарь

электрическая аналоговая модельАнгло-русский гидрогеологический словарь. — Ташкент.Составители: М.Т. Калустьян, д-р геол-мин.наук Н.Н. Ходжибаев; под редакцией ч

ELECTRIC CONDUCTIVITY

Англо-русский гидрогеологический словарь

электропроводимостьАнгло-русский гидрогеологический словарь. — Ташкент.Составители: М.Т. Калустьян, д-р геол-мин.наук Н.Н. Ходжибаев; под редакцией члена-корресп

ELECTRIC LOGGING

Англо-русский гидрогеологический словарь

электрический каротажАнгло-русский гидрогеологический словарь. — Ташкент.Составители: М.Т. Калустьян, д-р геол-мин.наук Н.Н. Ходжибаев; под редакцией члена-корре

ELECTRIC THERMOMETER

Англо-русский гидрогеологический словарь

электрический термометрАнгло-русский гидрогеологический словарь. — Ташкент.Составители: М.Т. Калустьян, д-р геол-мин.наук Н.Н. Ходжибаев; под редакцией члена-кор

ELECTRICAL ANALOGY DETERMINATION

Англо-русский гидрогеологический словарь

определение методом электрической аналогииАнгло-русский гидрогеологический словарь. — Ташкент.Составители: М.Т. Калустьян, д-р геол-мин.наук Н.Н. Ходжибаев; под

ELECTRICAL ANALOGY SOLUTION

Англо-русский гидрогеологический словарь

решение методом электрической аналогииАнгло-русский гидрогеологический словарь. — Ташкент.Составители: М.Т. Калустьян, д-р геол-мин.наук Н.Н. Ходжибаев; под реда

ELECTROLYTE CONCENTRATION

Англо-русский гидрогеологический словарь

электролитическая концентрацияАнгло-русский гидрогеологический словарь. — Ташкент.Составители: М.Т. Калустьян, д-р геол-мин.наук Н.Н. Ходжибаев; под редакцией чл

ELECTROMELIORATION

Англо-русский гидрогеологический словарь

электромелиорацияАнгло-русский гидрогеологический словарь. — Ташкент.Составители: М.Т. Калустьян, д-р геол-мин.наук Н.Н. Ходжибаев; под редакцией члена-корреспон

ELEMENT OF HYDROGRAPH

Англо-русский гидрогеологический словарь

составляющая гидрографаАнгло-русский гидрогеологический словарь. — Ташкент.Составители: М.Т. Калустьян, д-р геол-мин.наук Н.Н. Ходжибаев; под редакцией члена-кор

ELEVATION

Англо-русский гидрогеологический словарь

подъём; высота; возвышение; возвышенность; отметка уровня или высоты— actual elevation — bant elevation — benchmark elevation — head elevation — headwaters eleva

ELEVATION PROFILE

Англо-русский гидрогеологический словарь

профиль высотАнгло-русский гидрогеологический словарь. — Ташкент.Составители: М.Т. Калустьян, д-р геол-мин.наук Н.Н. Ходжибаев; под редакцией члена-корреспондент

ELUVIAL SOIL

Англо-русский гидрогеологический словарь

элювиальная почваАнгло-русский гидрогеологический словарь. — Ташкент.Составители: М.Т. Калустьян, д-р геол-мин.наук Н.Н. Ходжибаев; под редакцией члена-корреспон

END CONTRACTION

Англо-русский гидрогеологический словарь

боковое сжатиеАнгло-русский гидрогеологический словарь. — Ташкент.Составители: М.Т. Калустьян, д-р геол-мин.наук Н.Н. Ходжибаев; под редакцией члена-корреспонден

ENDORHEIC REGION

Англо-русский гидрогеологический словарь

бессточный районАнгло-русский гидрогеологический словарь. — Ташкент.Составители: М.Т. Калустьян, д-р геол-мин.наук Н.Н. Ходжибаев; под редакцией члена-корреспонд

ENDURING SURFACE

Англо-русский гидрогеологический словарь

разрушающаяся поверхностьАнгло-русский гидрогеологический словарь. — Ташкент.Составители: М.Т. Калустьян, д-р геол-мин.наук Н.Н. Ходжибаев; под редакцией члена-к

ENERGY BALANCE

Англо-русский гидрогеологический словарь

энергетический балансАнгло-русский гидрогеологический словарь. — Ташкент.Составители: М.Т. Калустьян, д-р геол-мин.наук Н.Н. Ходжибаев; под редакцией члена-корре

ENERGY EQUATION

Англо-русский гидрогеологический словарь

уравнение энергииАнгло-русский гидрогеологический словарь. — Ташкент.Составители: М.Т. Калустьян, д-р геол-мин.наук Н.Н. Ходжибаев; под редакцией члена-корреспон

ENERGY GRADE LINE

Англо-русский гидрогеологический словарь

линия напораАнгло-русский гидрогеологический словарь. — Ташкент.Составители: М.Т. Калустьян, д-р геол-мин.наук Н.Н. Ходжибаев; под редакцией члена-корреспондента

ENERGY INCREMENT

Англо-русский гидрогеологический словарь

приращение энергииАнгло-русский гидрогеологический словарь. — Ташкент.Составители: М.Т. Калустьян, д-р геол-мин.наук Н.Н. Ходжибаев; под редакцией члена-корреспо

ENERGY SLOPE

Англо-русский гидрогеологический словарь

гидравлический уклонАнгло-русский гидрогеологический словарь. — Ташкент.Составители: М.Т. Калустьян, д-р геол-мин.наук Н.Н. Ходжибаев; под редакцией члена-коррес

ENGLISH UNITS

Англо-русский гидрогеологический словарь

английские мерыАнгло-русский гидрогеологический словарь. — Ташкент.Составители: М.Т. Калустьян, д-р геол-мин.наук Н.Н. Ходжибаев; под редакцией члена-корреспонде

ENTRANCE HEAD

Англо-русский гидрогеологический словарь

напор, способный вызвать течениеАнгло-русский гидрогеологический словарь. — Ташкент.Составители: М.Т. Калустьян, д-р геол-мин.наук Н.Н. Ходжибаев; под редакцией

ENTRAPMENT

Англо-русский гидрогеологический словарь

1.устройство для сбора и распределения воды 2. перехватывание Англо-русский гидрогеологический словарь. — Ташкент.Составители: М.Т. Калустьян, д-р геол-мин.наук

ENTRY

Англо-русский гидрогеологический словарь

— water entry Англо-русский гидрогеологический словарь. — Ташкент.Составители: М.Т. Калустьян, д-р геол-мин.наук Н.Н. Ходжибаев; под редакцией члена-корреспонден

ENVELOPE CURVE

Англо-русский гидрогеологический словарь

огибающая криваяАнгло-русский гидрогеологический словарь. — Ташкент.Составители: М.Т. Калустьян, д-р геол-мин.наук Н.Н. Ходжибаев; под редакцией члена-корреспонд

ENVIRONMENT CONSERVATION

Англо-русский гидрогеологический словарь

охраны природы и правильное природопользованиеАнгло-русский гидрогеологический словарь. — Ташкент.Составители: М.Т. Калустьян, д-р геол-мин.наук Н.Н. Ходжибаев;

EOLIAN

Англо-русский гидрогеологический словарь

эоловый, ветровойАнгло-русский гидрогеологический словарь. — Ташкент.Составители: М.Т. Калустьян, д-р геол-мин.наук Н.Н. Ходжибаев; под редакцией члена-корреспон

EOLIAN DEPOSITS

Англо-русский гидрогеологический словарь

эоловые отложенияАнгло-русский гидрогеологический словарь. — Ташкент.Составители: М.Т. Калустьян, д-р геол-мин.наук Н.Н. Ходжибаев; под редакцией члена-корреспон

EPHEMERAL DESERT

Англо-русский гидрогеологический словарь

эфемерная пустыняАнгло-русский гидрогеологический словарь. — Ташкент.Составители: М.Т. Калустьян, д-р геол-мин.наук Н.Н. Ходжибаев; под редакцией члена-корреспон

EPHEMERAL STREAM

Англо-русский гидрогеологический словарь

временный потокАнгло-русский гидрогеологический словарь. — Ташкент.Составители: М.Т. Калустьян, д-р геол-мин.наук Н.Н. Ходжибаев; под редакцией члена-корреспонде

EQUALIZING RESERVOIR

Англо-русский гидрогеологический словарь

собирательный бассейнАнгло-русский гидрогеологический словарь. — Ташкент.Составители: М.Т. Калустьян, д-р геол-мин.наук Н.Н. Ходжибаев; под редакцией члена-корре

EQUALVOLUME COMPOSITE SAMPLE

Англо-русский гидрогеологический словарь

равнообъёмная смешанная пробаАнгло-русский гидрогеологический словарь. — Ташкент.Составители: М.Т. Калустьян, д-р геол-мин.наук Н.Н. Ходжибаев; под редакцией чле

EQUATION

Англо-русский гидрогеологический словарь

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});уравнениеbasic equation of hydrodynamics — основное уравнение гидродинамикиcompressible boundary layer equation

EQUATION METHOD

Англо-русский гидрогеологический словарь

метод уравненийАнгло-русский гидрогеологический словарь. — Ташкент.Составители: М.Т. Калустьян, д-р геол-мин.наук Н.Н. Ходжибаев; под редакцией члена-корреспонде

EQUILIBRIUM BOUNDARY LAYER

Англо-русский гидрогеологический словарь

установившийся пограничный слойАнгло-русский гидрогеологический словарь. — Ташкент.Составители: М.Т. Калустьян, д-р геол-мин.наук Н.Н. Ходжибаев; под редакцией ч

EQUILIBRIUM DRAWDOWN

Англо-русский гидрогеологический словарь

предельное понижение уровня грунтовых водАнгло-русский гидрогеологический словарь. — Ташкент.Составители: М.Т. Калустьян, д-р геол-мин.наук Н.Н. Ходжибаев; под р

EQUILIBRIUM POINT

Англо-русский гидрогеологический словарь

точка равновесияАнгло-русский гидрогеологический словарь. — Ташкент.Составители: М.Т. Калустьян, д-р геол-мин.наук Н.Н. Ходжибаев; под редакцией члена-корреспонд

EQUILIBRIUM PROFILE

Англо-русский гидрогеологический словарь

профиль равновесияАнгло-русский гидрогеологический словарь. — Ташкент.Составители: М.Т. Калустьян, д-р геол-мин.наук Н.Н. Ходжибаев; под редакцией члена-корреспо

EQUILIBRIUM WELL DISCHARGE

Англо-русский гидрогеологический словарь

предельная величина дебита при понижении уровня грунтовых водАнгло-русский гидрогеологический словарь. — Ташкент.Составители: М.Т. Калустьян, д-р геол-мин.наук Н

EQUIMOLECULAR SOLUTION

Англо-русский гидрогеологический словарь

эквимолекулярный растворАнгло-русский гидрогеологический словарь. — Ташкент.Составители: М.Т. Калустьян, д-р геол-мин.наук Н.Н. Ходжибаев; под редакцией члена-ко

EQUIPMENT

Англо-русский гидрогеологический словарь

снаряжение оборудование аппаратура— equipment above ground Англо-русский гидрогеологический словарь. — Ташкент.Составители: М.Т. Калустьян, д-р геол-мин.наук Н.Н

EQUIPMENT ABOVE GROUND

Англо-русский гидрогеологический словарь

наземное оборудованиеАнгло-русский гидрогеологический словарь. — Ташкент.Составители: М.Т. Калустьян, д-р геол-мин.наук Н.Н. Ходжибаев; под редакцией члена-корре

EQUIPOTENTIAL CURVE

Англо-русский гидрогеологический словарь

эквипотенциальная криваяАнгло-русский гидрогеологический словарь. — Ташкент.Составители: М.Т. Калустьян, д-р геол-мин.наук Н.Н. Ходжибаев; под редакцией члена-ко

EQUIPOTENTIAL SURFACE

Англо-русский гидрогеологический словарь

эквипотенциальная поверхностьАнгло-русский гидрогеологический словарь. — Ташкент.Составители: М.Т. Калустьян, д-р геол-мин.наук Н.Н. Ходжибаев; под редакцией чле

EQUIVALENT DIAMETER

Англо-русский гидрогеологический словарь

эквивалентный диаметрАнгло-русский гидрогеологический словарь. — Ташкент.Составители: М.Т. Калустьян, д-р геол-мин.наук Н.Н. Ходжибаев; под редакцией члена-корре

EQUIVALENT HEIGHT

Англо-русский гидрогеологический словарь

эквивалентная высотаАнгло-русский гидрогеологический словарь. — Ташкент.Составители: М.Т. Калустьян, д-р геол-мин.наук Н.Н. Ходжибаев; под редакцией члена-коррес

EQUIVALENT SIZE

Англо-русский гидрогеологический словарь

эквивалентный диаметр (наносов)Англо-русский гидрогеологический словарь. — Ташкент.Составители: М.Т. Калустьян, д-р геол-мин.наук Н.Н. Ходжибаев; под редакцией ч

EQUIVALENT WATER LEVELS

Англо-русский гидрогеологический словарь

соответственные уровни водыАнгло-русский гидрогеологический словарь. — Ташкент.Составители: М.Т. Калустьян, д-р геол-мин.наук Н.Н. Ходжибаев; под редакцией члена

ERODED MATERIAL

Англо-русский гидрогеологический словарь

эродированный материалАнгло-русский гидрогеологический словарь. — Ташкент.Составители: М.Т. Калустьян, д-р геол-мин.наук Н.Н. Ходжибаев; под редакцией члена-корр

ERODED SOIL

Англо-русский гидрогеологический словарь

эродированная почваАнгло-русский гидрогеологический словарь. — Ташкент.Составители: М.Т. Калустьян, д-р геол-мин.наук Н.Н. Ходжибаев; под редакцией члена-корресп

ERODIBILITY

Англо-русский гидрогеологический словарь

эродируемость,подверженность эрозии— inherent erodibility Англо-русский гидрогеологический словарь. — Ташкент.Составители: М.Т. Калустьян, д-р геол-мин.наук Н.Н.

ERODIBLE (BED) CHANNEL

Англо-русский гидрогеологический словарь

эродируемое русло; неустойчивое руслоАнгло-русский гидрогеологический словарь. — Ташкент.Составители: М.Т. Калустьян, д-р геол-мин.наук Н.Н. Ходжибаев; под редак

ERODIBLE (BED) CHANNEL

Англо-русский гидрогеологический словарь

эродируемое русло; неустойчивое руслоАнгло-русский гидрогеологический словарь. — Ташкент.Составители: М.Т. Калустьян, д-р геол-мин.наук Н.Н. Ходжибаев; под редак

EROSION SURVEY

Англо-русский гидрогеологический словарь

эрозионная съёмкаАнгло-русский гидрогеологический словарь. — Ташкент.Составители: М.Т. Калустьян, д-р геол-мин.наук Н.Н. Ходжибаев; под редакцией члена-корреспон

ERROR

Англо-русский гидрогеологический словарь

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});ошибка, погрешность— accidental error — accumulative error — admissible error — aggregate error — average absol

ERROR DISTRIBUTION

Англо-русский гидрогеологический словарь

распределение ошибокАнгло-русский гидрогеологический словарь. — Ташкент.Составители: М.Т. Калустьян, д-р геол-мин.наук Н.Н. Ходжибаев; под редакцией члена-коррес

ERROR LIMIT

Англо-русский гидрогеологический словарь

предел погрешностиАнгло-русский гидрогеологический словарь. — Ташкент.Составители: М.Т. Калустьян, д-р геол-мин.наук Н.Н. Ходжибаев; под редакцией члена-корреспо

ERROR THEORY

Англо-русский гидрогеологический словарь

теория ошибокАнгло-русский гидрогеологический словарь. — Ташкент.Составители: М.Т. Калустьян, д-р геол-мин.наук Н.Н. Ходжибаев; под редакцией члена-корреспондент

ESCAPE

Англо-русский гидрогеологический словарь

1. водосброс на канале 2. сброс, истечение — flank escape Англо-русский гидрогеологический словарь. — Ташкент.Составители: М.Т. Калустьян, д-р геол-мин.наук Н.

ESCAPE CANAL

Англо-русский гидрогеологический словарь

канал для сбросной водыАнгло-русский гидрогеологический словарь. — Ташкент.Составители: М.Т. Калустьян, д-р геол-мин.наук Н.Н. Ходжибаев; под редакцией члена-кор

ESTIMATION

Англо-русский гидрогеологический словарь

подсчёт, расчёт ;оценка— colorimetric estimation — flood estimation — forecast estimation — quantitative estimation — stream discharge estimation Англо-русский г

ESTUARY

Англо-русский гидрогеологический словарь

эстуарий— freshwater estuary Англо-русский гидрогеологический словарь. — Ташкент.Составители: М.Т. Калустьян, д-р геол-мин.наук Н.Н. Ходжибаев; под редакцией чле

ETERNAL FROST

Англо-русский гидрогеологический словарь

многолетняя мерзлотаАнгло-русский гидрогеологический словарь. — Ташкент.Составители: М.Т. Калустьян, д-р геол-мин.наук Н.Н. Ходжибаев; под редакцией члена-коррес

ETERNAL FROZEN GROUND

Англо-русский гидрогеологический словарь

многолетне-мерзлотный грунтАнгло-русский гидрогеологический словарь. — Ташкент.Составители: М.Т. Калустьян, д-р геол-мин.наук Н.Н. Ходжибаев; под редакцией члена

EULER'S HYDRODYNAMICAL LAW

Англо-русский гидрогеологический словарь

основное уравнение гидродинамики ЭйлераАнгло-русский гидрогеологический словарь. — Ташкент.Составители: М.Т. Калустьян, д-р геол-мин.наук Н.Н. Ходжибаев; под ред

EVAPORATING SURFACE

Англо-русский гидрогеологический словарь

испаряющая поверхностьАнгло-русский гидрогеологический словарь. — Ташкент.Составители: М.Т. Калустьян, д-р геол-мин.наук Н.Н. Ходжибаев; под редакцией члена-корр

EVAPORATION .

Англо-русский гидрогеологический словарь

испарениеactual evaporation . — действительное испарениеflash evaporation . — быстрое испарениеfree-water-surface evaporation . — испарение с водной поверхностиl

EVAPORATION AREA

Англо-русский гидрогеологический словарь

площадь испаренияАнгло-русский гидрогеологический словарь. — Ташкент.Составители: М.Т. Калустьян, д-р геол-мин.наук Н.Н. Ходжибаев; под редакцией члена-корреспон

EVAPORATION DISCHARGE

Англо-русский гидрогеологический словарь

расход на испарениеАнгло-русский гидрогеологический словарь. — Ташкент.Составители: М.Т. Калустьян, д-р геол-мин.наук Н.Н. Ходжибаев; под редакцией члена-корресп

EVAPORATION GAUGE

Англо-русский гидрогеологический словарь

испарительАнгло-русский гидрогеологический словарь. — Ташкент.Составители: М.Т. Калустьян, д-р геол-мин.наук Н.Н. Ходжибаев; под редакцией члена-корреспондента А

EVAPORATION HEAT

Англо-русский гидрогеологический словарь

теплота испаренияАнгло-русский гидрогеологический словарь. — Ташкент.Составители: М.Т. Калустьян, д-р геол-мин.наук Н.Н. Ходжибаев; под редакцией члена-корреспон

EVAPORATION LOSS

Англо-русский гидрогеологический словарь

потери на испарениеАнгло-русский гидрогеологический словарь. — Ташкент.Составители: М.Т. Калустьян, д-р геол-мин.наук Н.Н. Ходжибаев; под редакцией члена-корресп

EVAPORATION PAN

Англо-русский гидрогеологический словарь

испарительАнгло-русский гидрогеологический словарь. — Ташкент.Составители: М.Т. Калустьян, д-р геол-мин.наук Н.Н. Ходжибаев; под редакцией члена-корреспондента А

EVAPORATION PLOT

Англо-русский гидрогеологический словарь

испарительная площадкаАнгло-русский гидрогеологический словарь. — Ташкент.Составители: М.Т. Калустьян, д-р геол-мин.наук Н.Н. Ходжибаев; под редакцией члена-корр

EVAPORATION RATE

Англо-русский гидрогеологический словарь

скорость испаренияАнгло-русский гидрогеологический словарь. — Ташкент.Составители: М.Т. Калустьян, д-р геол-мин.наук Н.Н. Ходжибаев; под редакцией члена-корреспо

EVAPORATION TANK

Англо-русский гидрогеологический словарь

испарительный бассейнАнгло-русский гидрогеологический словарь. — Ташкент.Составители: М.Т. Калустьян, д-р геол-мин.наук Н.Н. Ходжибаев; под редакцией члена-корре

EVAPORATIONPAN COEFFICIENT

Англо-русский гидрогеологический словарь

коэффициент испарителяАнгло-русский гидрогеологический словарь. — Ташкент.Составители: М.Т. Калустьян, д-р геол-мин.наук Н.Н. Ходжибаев; под редакцией члена-корр

EVAPORATIVITY

Англо-русский гидрогеологический словарь

испаряемостьАнгло-русский гидрогеологический словарь. — Ташкент.Составители: М.Т. Калустьян, д-р геол-мин.наук Н.Н. Ходжибаев; под редакцией члена-корреспондента

EVAPORATOR

Англо-русский гидрогеологический словарь

испаритель; опреснительАнгло-русский гидрогеологический словарь. — Ташкент.Составители: М.Т. Калустьян, д-р геол-мин.наук Н.Н. Ходжибаев; под редакцией члена-кор

EVAPORIMETER

Англо-русский гидрогеологический словарь

испаритель, эвапориметр— afloat evaporimeter — pan evaporimeter — soil evaporimeter — standard evaporimeter — sunken evaporimeter — tank evaporimeter Англо-русск

EVAPOTRANSPIRATION

Англо-русский гидрогеологический словарь

эвапотранспирация (испарение + транспирация)Англо-русский гидрогеологический словарь. — Ташкент.Составители: М.Т. Калустьян, д-р геол-мин.наук Н.Н. Ходжибаев; по

EVAPOTRANSPIRATION RATIO

Англо-русский гидрогеологический словарь

коэффициент эвапотранспирацииАнгло-русский гидрогеологический словарь. — Ташкент.Составители: М.Т. Калустьян, д-р геол-мин.наук Н.Н. Ходжибаев; под редакцией чле

EVAPOTRANSPIROMETER

Англо-русский гидрогеологический словарь

почвенный испаритель,лизиметр— hydraulic evapotranspirometer — weighing evapotranspirometer Англо-русский гидрогеологический словарь. — Ташкент.Составители: М.Т.

EVAPOTRANSPIROMETER TANK

Англо-русский гидрогеологический словарь

почвенный испарительАнгло-русский гидрогеологический словарь. — Ташкент.Составители: М.Т. Калустьян, д-р геол-мин.наук Н.Н. Ходжибаев; под редакцией члена-коррес

EVENTUAL FLOOD

Англо-русский гидрогеологический словарь

ожидаемый паводокАнгло-русский гидрогеологический словарь. — Ташкент.Составители: М.Т. Калустьян, д-р геол-мин.наук Н.Н. Ходжибаев; под редакцией члена-корреспон

EVOLUTION

Англо-русский гидрогеологический словарь

эволюция, развитие— river bed evolution Англо-русский гидрогеологический словарь. — Ташкент.Составители: М.Т. Калустьян, д-р геол-мин.наук Н.Н. Ходжибаев; под ре

EXACT SOLUTION

Англо-русский гидрогеологический словарь

точное решениеАнгло-русский гидрогеологический словарь. — Ташкент.Составители: М.Т. Калустьян, д-р геол-мин.наук Н.Н. Ходжибаев; под редакцией члена-корреспонден

EXAMINATION

Англо-русский гидрогеологический словарь

исследование, анализ— qualitative examination — rainfall examination Англо-русский гидрогеологический словарь. — Ташкент.Составители: М.Т. Калустьян, д-р геол-ми

EXCESS CAPACITY

Англо-русский гидрогеологический словарь

форсированный расходАнгло-русский гидрогеологический словарь. — Ташкент.Составители: М.Т. Калустьян, д-р геол-мин.наук Н.Н. Ходжибаев; под редакцией члена-коррес

EXCESS MOISTURE

Англо-русский гидрогеологический словарь

избыточная влагаАнгло-русский гидрогеологический словарь. — Ташкент.Составители: М.Т. Калустьян, д-р геол-мин.наук Н.Н. Ходжибаев; под редакцией члена-корреспонд

EXCESS WATER

Англо-русский гидрогеологический словарь

избыточная вода (сток при превышении осадков над инфильтрацией)Англо-русский гидрогеологический словарь. — Ташкент.Составители: М.Т. Калустьян, д-р геол-мин.наук

EXCESS WATER DISPOSAL

Англо-русский гидрогеологический словарь

удаление избытка водыАнгло-русский гидрогеологический словарь. — Ташкент.Составители: М.Т. Калустьян, д-р геол-мин.наук Н.Н. Ходжибаев; под редакцией члена-корре

EXCESSIVE MOISTENING

Англо-русский гидрогеологический словарь

избыточное увлажнениеАнгло-русский гидрогеологический словарь. — Ташкент.Составители: М.Т. Калустьян, д-р геол-мин.наук Н.Н. Ходжибаев; под редакцией члена-корре

EXCHANGE

Англо-русский гидрогеологический словарь

обмен— heat exchange — turbulent exchange — turbulent heat exchange — water exchange Англо-русский гидрогеологический словарь. — Ташкент.Составители: М.Т. Калуст

EXCHANGE CAPACITY

Англо-русский гидрогеологический словарь

ёмкость обменного поглощения, ёмкость обменаАнгло-русский гидрогеологический словарь. — Ташкент.Составители: М.Т. Калустьян, д-р геол-мин.наук Н.Н. Ходжибаев; по

EXCHANGE COEFFICIENT

Англо-русский гидрогеологический словарь

коэффициент обменаАнгло-русский гидрогеологический словарь. — Ташкент.Составители: М.Т. Калустьян, д-р геол-мин.наук Н.Н. Ходжибаев; под редакцией члена-корреспо

EXCHANGE COMPLEX

Англо-русский гидрогеологический словарь

обменный комплексАнгло-русский гидрогеологический словарь. — Ташкент.Составители: М.Т. Калустьян, д-р геол-мин.наук Н.Н. Ходжибаев; под редакцией члена-корреспон

EXCHANGE REACTION

Англо-русский гидрогеологический словарь

обменная реакцияАнгло-русский гидрогеологический словарь. — Ташкент.Составители: М.Т. Калустьян, д-р геол-мин.наук Н.Н. Ходжибаев; под редакцией члена-корреспонд

EXHAUST LINE

Англо-русский гидрогеологический словарь

кривая истощенияАнгло-русский гидрогеологический словарь. — Ташкент.Составители: М.Т. Калустьян, д-р геол-мин.наук Н.Н. Ходжибаев; под редакцией члена-корреспонд

EXIT COEFFICIENT

Англо-русский гидрогеологический словарь

коэффициент потерьАнгло-русский гидрогеологический словарь. — Ташкент.Составители: М.Т. Калустьян, д-р геол-мин.наук Н.Н. Ходжибаев; под редакцией члена-корреспо

EXPANSION

Англо-русский гидрогеологический словарь

расширение, распространение— volumetric expansion Англо-русский гидрогеологический словарь. — Ташкент.Составители: М.Т. Калустьян, д-р геол-мин.наук Н.Н. Ходжиба

EXPANSION COEFFICIENT

Англо-русский гидрогеологический словарь

коэффициент расширенияАнгло-русский гидрогеологический словарь. — Ташкент.Составители: М.Т. Калустьян, д-р геол-мин.наук Н.Н. Ходжибаев; под редакцией члена-корр

EXPANSIVE CLAY

Англо-русский гидрогеологический словарь

набухающая глинаАнгло-русский гидрогеологический словарь. — Ташкент.Составители: М.Т. Калустьян, д-р геол-мин.наук Н.Н. Ходжибаев; под редакцией члена-корреспонд

EXPEDITIONARY OBSERVATIONS

Англо-русский гидрогеологический словарь

экспедиционные наблюденияАнгло-русский гидрогеологический словарь. — Ташкент.Составители: М.Т. Калустьян, д-р геол-мин.наук Н.Н. Ходжибаев; под редакцией члена-к

EXPERIMENT

Англо-русский гидрогеологический словарь

опыт, эксперимент— dish pan experiment — flume experiment — model experiment — plot experiment — test experiment Англо-русский гидрогеологический словарь. — Ташк

EXPERIMENTAL BASIN

Англо-русский гидрогеологический словарь

экспериментальный бассейнАнгло-русский гидрогеологический словарь. — Ташкент.Составители: М.Т. Калустьян, д-р геол-мин.наук Н.Н. Ходжибаев; под редакцией члена-к

EXPERIMENTAL CATCHMENT

Англо-русский гидрогеологический словарь

экспериментальный водосборАнгло-русский гидрогеологический словарь. — Ташкент.Составители: М.Т. Калустьян, д-р геол-мин.наук Н.Н. Ходжибаев; под редакцией члена-

EXPERIMENTAL DESIGN

Англо-русский гидрогеологический словарь

схема опытаАнгло-русский гидрогеологический словарь. — Ташкент.Составители: М.Т. Калустьян, д-р геол-мин.наук Н.Н. Ходжибаев; под редакцией члена-корреспондента

EXPERIMENTAL PLOT

Англо-русский гидрогеологический словарь

стоковая площадкаАнгло-русский гидрогеологический словарь. — Ташкент.Составители: М.Т. Калустьян, д-р геол-мин.наук Н.Н. Ходжибаев; под редакцией члена-корреспон

EXPERIMENTAL STATION

Англо-русский гидрогеологический словарь

экспериментальная станцияАнгло-русский гидрогеологический словарь. — Ташкент.Составители: М.Т. Калустьян, д-р геол-мин.наук Н.Н. Ходжибаев; под редакцией члена-к

EXPERIMENTAL TANK

Англо-русский гидрогеологический словарь

экспериментальный бассейнАнгло-русский гидрогеологический словарь. — Ташкент.Составители: М.Т. Калустьян, д-р геол-мин.наук Н.Н. Ходжибаев; под редакцией члена-к

EXPERIMENTAL WATERSHED

Англо-русский гидрогеологический словарь

опытный водоразделАнгло-русский гидрогеологический словарь. — Ташкент.Составители: М.Т. Калустьян, д-р геол-мин.наук Н.Н. Ходжибаев; под редакцией члена-корреспо

EXPLORATION DRILLING

Англо-русский гидрогеологический словарь

разведочное бурениеАнгло-русский гидрогеологический словарь. — Ташкент.Составители: М.Т. Калустьян, д-р геол-мин.наук Н.Н. Ходжибаев; под редакцией члена-корресп

EXPLORATORY SURVEY

Англо-русский гидрогеологический словарь

рекогносцировочная съёмкаАнгло-русский гидрогеологический словарь. — Ташкент.Составители: М.Т. Калустьян, д-р геол-мин.наук Н.Н. Ходжибаев; под редакцией члена-к

EXPLORATORY WELL

Англо-русский гидрогеологический словарь

разведочная скважинаАнгло-русский гидрогеологический словарь. — Ташкент.Составители: М.Т. Калустьян, д-р геол-мин.наук Н.Н. Ходжибаев; под редакцией члена-коррес

EXTENDED FORECAST

Англо-русский гидрогеологический словарь

продлённый прогнозАнгло-русский гидрогеологический словарь. — Ташкент.Составители: М.Т. Калустьян, д-р геол-мин.наук Н.Н. Ходжибаев; под редакцией члена-корреспо

ABSOLUTE HEATING EFFECT

Англо-русский гидрогеологический словарь

абсолютная теплотворная способностьАнгло-русский гидрогеологический словарь. — Ташкент.Составители: М.Т. Калустьян, д-р геол-мин.наук Н.Н. Ходжибаев; под редакци

ACCELERATED EROSION

Англо-русский гидрогеологический словарь

ускоренная эрозияАнгло-русский гидрогеологический словарь. — Ташкент.Составители: М.Т. Калустьян, д-р геол-мин.наук Н.Н. Ходжибаев; под редакцией члена-корреспон

ACCUMULATIVE ERROR

Англо-русский гидрогеологический словарь

суммарная ошибкаАнгло-русский гидрогеологический словарь. — Ташкент.Составители: М.Т. Калустьян, д-р геол-мин.наук Н.Н. Ходжибаев; под редакцией члена-корреспонд

ACTUAL ELEVATION

Англо-русский гидрогеологический словарь

высота над уровнем моряАнгло-русский гидрогеологический словарь. — Ташкент.Составители: М.Т. Калустьян, д-р геол-мин.наук Н.Н. Ходжибаев; под редакцией члена-кор

ADMISSIBLE ERROR

Англо-русский гидрогеологический словарь

допустимая ошибкаАнгло-русский гидрогеологический словарь. — Ташкент.Составители: М.Т. Калустьян, д-р геол-мин.наук Н.Н. Ходжибаев; под редакцией члена-корреспон

AREA ELEVATION DISTRIBUTION

Англо-русский гидрогеологический словарь

распределение площади по высотеАнгло-русский гидрогеологический словарь. — Ташкент.Составители: М.Т. Калустьян, д-р геол-мин.наук Н.Н. Ходжибаев; под редакцией ч

AVERAGE ABSOLUTE ERROR

Англо-русский гидрогеологический словарь

средняя абсолютная ошибкаАнгло-русский гидрогеологический словарь. — Ташкент.Составители: М.Т. Калустьян, д-р геол-мин.наук Н.Н. Ходжибаев; под редакцией члена-к

AVERAGE ERROR

Англо-русский гидрогеологический словарь

средняя ошибкаАнгло-русский гидрогеологический словарь. — Ташкент.Составители: М.Т. Калустьян, д-р геол-мин.наук Н.Н. Ходжибаев; под редакцией члена-корреспонден

BADLAND EROSION

Англо-русский гидрогеологический словарь

эрозия, приводящая к возникновению бэдлендаАнгло-русский гидрогеологический словарь. — Ташкент.Составители: М.Т. Калустьян, д-р геол-мин.наук Н.Н. Ходжибаев; под

BALANCE EQUATION

Англо-русский гидрогеологический словарь

балансовое уравнениеАнгло-русский гидрогеологический словарь. — Ташкент.Составители: М.Т. Калустьян, д-р геол-мин.наук Н.Н. Ходжибаев; под редакцией члена-коррес

BASE EXCHANGE CAPACITY

Англо-русский гидрогеологический словарь

ёмкость поглощения (обменных катионов)Англо-русский гидрогеологический словарь. — Ташкент.Составители: М.Т. Калустьян, д-р геол-мин.наук Н.Н. Ходжибаев; под реда

BELT OF EROSION

Англо-русский гидрогеологический словарь

пояс эрозииАнгло-русский гидрогеологический словарь. — Ташкент.Составители: М.Т. Калустьян, д-р геол-мин.наук Н.Н. Ходжибаев; под редакцией члена-корреспондента

BERNOULLI’S EQUATION

Англо-русский гидрогеологический словарь

уравнение БернуллиАнгло-русский гидрогеологический словарь. — Ташкент.Составители: М.Т. Калустьян, д-р геол-мин.наук Н.Н. Ходжибаев; под редакцией члена-корреспо

BOUGUER EFFECT

Англо-русский словарь нефтегазовой промышленности

аномалия БугеАнгло-русский словарь нефтегазовой промышленности.2011.

BOUNDARY LAYER EQUATION

Англо-русский гидрогеологический словарь

уравнение движения жидкости в пограничном слоеАнгло-русский гидрогеологический словарь. — Ташкент.Составители: М.Т. Калустьян, д-р геол-мин.наук Н.Н. Ходжибаев;

BOUSSINESK’S EQUATION

Англо-русский гидрогеологический словарь

уравнение БуссинескаАнгло-русский гидрогеологический словарь. — Ташкент.Составители: М.Т. Калустьян, д-р геол-мин.наук Н.Н. Ходжибаев; под редакцией члена-коррес

COLORIMETRIC ESTIMATION

Англо-русский гидрогеологический словарь

определение колориметрическим методомАнгло-русский гидрогеологический словарь. — Ташкент.Составители: М.Т. Калустьян, д-р геол-мин.наук Н.Н. Ходжибаев; под редак

CONSTANT ERROR

Англо-русский гидрогеологический словарь

систематическая ошибкаАнгло-русский гидрогеологический словарь. — Ташкент.Составители: М.Т. Калустьян, д-р геол-мин.наук Н.Н. Ходжибаев; под редакцией члена-корр

CONVECTIVE EQUILIBRIUM

Англо-русский гидрогеологический словарь

конвективное равновесиеАнгло-русский гидрогеологический словарь. — Ташкент.Составители: М.Т. Калустьян, д-р геол-мин.наук Н.Н. Ходжибаев; под редакцией члена-кор

CUMULATIVE ERROR

Англо-русский гидрогеологический словарь

накопленная ошибкаАнгло-русский гидрогеологический словарь. — Ташкент.Составители: М.Т. Калустьян, д-р геол-мин.наук Н.Н. Ходжибаев; под редакцией члена-корреспо

DUFFOUR EFFECT

Англо-русский гидрогеологический словарь

эффект ДюфораАнгло-русский гидрогеологический словарь. — Ташкент.Составители: М.Т. Калустьян, д-р геол-мин.наук Н.Н. Ходжибаев; под редакцией члена-корреспондент

DUPUIT'S EQUATION

Англо-русский гидрогеологический словарь

уравнение ДюпюиАнгло-русский гидрогеологический словарь. — Ташкент.Составители: М.Т. Калустьян, д-р геол-мин.наук Н.Н. Ходжибаев; под редакцией члена-корреспонде

DYNAMIC(AL) EQUILIBRIUM

Англо-русский гидрогеологический словарь

динамическое равновесиеАнгло-русский гидрогеологический словарь. — Ташкент.Составители: М.Т. Калустьян, д-р геол-мин.наук Н.Н. Ходжибаев; под редакцией члена-кор

FLANK ESCAPE

Англо-русский гидрогеологический словарь

боковой водосбросАнгло-русский гидрогеологический словарь. — Ташкент.Составители: М.Т. Калустьян, д-р геол-мин.наук Н.Н. Ходжибаев; под редакцией члена-корреспон

FLOATING EVAPORATION PAN

Англо-русский гидрогеологический словарь

плавучий испарительАнгло-русский гидрогеологический словарь. — Ташкент.Составители: М.Т. Калустьян, д-р геол-мин.наук Н.Н. Ходжибаев; под редакцией члена-корресп

FLOODFLOW EQUATION

Англо-русский гидрогеологический словарь

формула для определения паводковых расходовАнгло-русский гидрогеологический словарь. — Ташкент.Составители: М.Т. Калустьян, д-р геол-мин.наук Н.Н. Ходжибаев; под

GRADIENT EQUATION

Англо-русский гидрогеологический словарь

градиентное уравнениеАнгло-русский гидрогеологический словарь. — Ташкент.Составители: М.Т. Калустьян, д-р геол-мин.наук Н.Н. Ходжибаев; под редакцией члена-корре

GRASHOF'S EQUATION

Англо-русский гидрогеологический словарь

уравнение ГрасхофаАнгло-русский гидрогеологический словарь. — Ташкент.Составители: М.Т. Калустьян, д-р геол-мин.наук Н.Н. Ходжибаев; под редакцией члена-корреспо

LAPLACE EQUATION

Англо-русский гидрогеологический словарь

уравнение ЛапласаАнгло-русский гидрогеологический словарь. — Ташкент.Составители: М.Т. Калустьян, д-р геол-мин.наук Н.Н. Ходжибаев; под редакцией члена-корреспон

MANNING EQUATION

Англо-русский гидрогеологический словарь

формула МаннингаАнгло-русский гидрогеологический словарь. — Ташкент.Составители: М.Т. Калустьян, д-р геол-мин.наук Н.Н. Ходжибаев; под редакцией члена-корреспонд

MARGULES’ EQUATION

Англо-русский гидрогеологический словарь

уравнение Маргулиса (для расчёта течений)Англо-русский гидрогеологический словарь. — Ташкент.Составители: М.Т. Калустьян, д-р геол-мин.наук Н.Н. Ходжибаев; под р

MULLER EQUATION

Англо-русский гидрогеологический словарь

уравнение Мюллера (для расчёта движения наносов)Англо-русский гидрогеологический словарь. — Ташкент.Составители: М.Т. Калустьян, д-р геол-мин.наук Н.Н. Ходжибаев

OILFIRED GENERATION (OF ELECTRIC POWER)

Англо-русский глоссарий алюминиевой промышленности

генерирование электроэнергии на станциях, работающих на мазуте/жидком топливеАнгло-русский глоссарий алюминиевой промышленности.2011.

PROCESS ENGINEER

Англо-русский глоссарий алюминиевой промышленности

(инжерер-) технологАнгло-русский глоссарий алюминиевой промышленности.2011.

PROGRAMMING ORDER EXTENSION TELEPHONE EXCHANGE

Англо-русский глоссарий алюминиевой промышленности

инструкция по программированию телефонного узлаАнгло-русский глоссарий алюминиевой промышленности.2011.

RAMMED SELFBAKING ELECTRODE

Англо-русский глоссарий алюминиевой промышленности

набивной самоспекающийся/самообжигающийся электродАнгло-русский глоссарий алюминиевой промышленности.2011.

REYNOLDS EQUATION

Англо-русский гидрогеологический словарь

уравнение РейнольдсаАнгло-русский гидрогеологический словарь. — Ташкент.Составители: М.Т. Калустьян, д-р геол-мин.наук Н.Н. Ходжибаев; под редакцией члена-коррес

REYNOLDS NUMBER EFFECT

Англо-русский гидрогеологический словарь

влияние числа РейнольдсаАнгло-русский гидрогеологический словарь. — Ташкент.Составители: М.Т. Калустьян, д-р геол-мин.наук Н.Н. Ходжибаев; под редакцией члена-ко

SCULLFREE ELECTROLYZER

Англо-русский глоссарий алюминиевой промышленности

безгарниссажная конструкция электролизёраАнгло-русский глоссарий алюминиевой промышленности.2011.

SIDEBYSIDE ELECTROLYZER/CELL/POT

Англо-русский глоссарий алюминиевой промышленности

электролизер с боковым подводом тока (БТ)Англо-русский глоссарий алюминиевой промышленности.2011.

STRONG DEPLETION EFFECT

Англо-русский глоссарий алюминиевой промышленности

высокая химическая стойкостьАнгло-русский глоссарий алюминиевой промышленности.2011.

STRONG ELECTROLYTE

Англо-русский глоссарий алюминиевой промышленности

сильный электролитАнгло-русский глоссарий алюминиевой промышленности.2011.

TAR ESP

Англо-русский глоссарий алюминиевой промышленности

электростатический фильтрАнгло-русский глоссарий алюминиевой промышленности.2011.

TERMINATE (VERB) THE ANODE EFFECT

Англо-русский глоссарий алюминиевой промышленности

гасить вспышкуАнгло-русский глоссарий алюминиевой промышленности.2011.

TERMINATE (VERB) THE ANODE EFFECT

Англо-русский глоссарий алюминиевой промышленности

гасить вспышкуАнгло-русский глоссарий алюминиевой промышленности.2011.

THROUGHPUT (OF THE EQUIPMENT)

Англо-русский глоссарий алюминиевой промышленности

объем выпуска (продукции), производительность, пропускная способность;; количество материала, пропускаемого через систему или установку;; эл. проходящая, пропуск

THROUGHPUT (OF THE EQUIPMENT)

Англо-русский глоссарий алюминиевой промышленности

объем выпуска (продукции), производительность, пропускная способность;; количество материала, пропускаемого через систему или установку;; эл. проходящая, пропуск

TOLERANCE (TO …) (ALSO DURABILITY, ENDURANCE)

Англо-русский глоссарий алюминиевой промышленности

устойчивость (к), стойкость, толерантность, выносливость;; допуск, наибольшее допустимое отклонение;; допустимая дозаАнгло-русский глоссарий алюминиевой промышле

TOLERANCE (TO …) (ALSO DURABILITY, ENDURANCE)

Англо-русский глоссарий алюминиевой промышленности

устойчивость (к), стойкость, толерантность, выносливость;; допуск, наибольшее допустимое отклонение;; допустимая дозаАнгло-русский глоссарий алюминиевой промышле

TOLERANCE (TO …) (ALSO DURABILITY, ENDURANCE)

Англо-русский глоссарий алюминиевой промышленности

устойчивость (к), стойкость, толерантность, выносливость;; допуск, наибольшее допустимое отклонение;; допустимая дозаАнгло-русский глоссарий алюминиевой промышле

TOLERANCE (TO …) (ALSO DURABILITY, ENDURANCE)

Англо-русский глоссарий алюминиевой промышленности

устойчивость (к), стойкость, толерантность, выносливость;; допуск, наибольшее допустимое отклонение;; допустимая дозаАнгло-русский глоссарий алюминиевой промышле

VACUUM (ALSO DEPRESSION, REDUCED/NEGATIVE PRESSURE, UNDERPRESSURE, ETC.)

Англо-русский глоссарий алюминиевой промышленности

вакуум, разрежениеАнгло-русский глоссарий алюминиевой промышленности.2011.

VACUUM (ALSO DEPRESSION, REDUCED/NEGATIVE PRESSURE, UNDERPRESSURE, ETC.)

Англо-русский глоссарий алюминиевой промышленности

вакуум, разрежениеАнгло-русский глоссарий алюминиевой промышленности.2011.

VALENCE ELECTRON

Англо-русский глоссарий алюминиевой промышленности

валентный электронАнгло-русский глоссарий алюминиевой промышленности.2011.

VAPORIZATION (OF ELECTROLYTE)

Англо-русский глоссарий алюминиевой промышленности

выпаривание (vaporization of electrolyte электролита)Англо-русский глоссарий алюминиевой промышленности.2011.

VAPORIZATION (OF ELECTROLYTE)

Англо-русский глоссарий алюминиевой промышленности

выпаривание (vaporization of electrolyte электролита)Англо-русский глоссарий алюминиевой промышленности.2011.

WATTHOURMETER/ELECTRICITY METER/ACTIVE ENERGY METER/INTEGRATION WATTMETER

Англо-русский глоссарий алюминиевой промышленности

счетчик (электро)энергииАнгло-русский глоссарий алюминиевой промышленности.2011.

WEAK ELECTROLYTE

Англо-русский глоссарий алюминиевой промышленности

слабый электролитАнгло-русский глоссарий алюминиевой промышленности.2011.

WEIGHING EQUIPMENT

Англо-русский глоссарий алюминиевой промышленности

весовое хозяйствоАнгло-русский глоссарий алюминиевой промышленности.2011.

WET FOIL CAPACITOR, ELECTROLYTIC CAPACITOR/CONDENSER

Англо-русский глоссарий алюминиевой промышленности

электролитический конденсаторАнгло-русский глоссарий алюминиевой промышленности.2011.

Время запроса ( 0.378308021 сек)
T: 0.386222586 M: 1 D: 0