Найдено 100+ «C»

CABINET

Англо-український словник технічних термінів

шафакартотечна скринька полиця корпус (приладу) кабінет

CABLE

Англо-український словник технічних термінів

жильникбагатожильний провід кабель шнур живлення

CABLE CONNECTOR

Англо-український словник технічних термінів

кабельний з'єднувачкабельний рознім

CABLE LAYOUT

Англо-український словник технічних термінів

кабель-плансхема розміщення кабелів

CACHE

Англо-український словник технічних термінів

буфермісце для зберігання кеш (швидкодійна буферна пам'ять) надоперативна пам'ять кешувати (зберігати часто вживані дані у кеш-пам'яті) зберігати в пам'яті

CACHE COHERENCE

Англо-український словник технічних термінів

узгодженість кеш-пам'яті (з основною)

CACHE FLUSH

Англо-український словник технічних термінів

звільнення кеш-пам'яті (від даних, що там були)

CACHE HIT

Англо-український словник технічних термінів

кеш-влучення (знаходження потрібних даних у кеш-пам'яті без звертання до основної пам'яті)

CACHE MEMORY

Англо-український словник технічних термінів

надоперативна пам'ятькеш (швидкодійна буферна пам'ять великої ємності (місткості)) кеш-пам'ять

CACHE MISS

Англо-український словник технічних термінів

кеш-промах (потрібні дані не знайдено у кеш-пам'яті, і довелося звертатися до основної пам'яті)

CALCULATE

Англо-український словник технічних термінів

обчислитипідрахувати лічити обчислювати підраховувати

CALCULATION

Англо-український словник технічних термінів

лічбакошторис числення обчислення обчислювання калькуляція розрахунок підрахунок

CALCULATION KEY

Англо-український словник технічних термінів

ключ для вираховування (адреси в базах даних)

CALCULATOR

Англо-український словник технічних термінів

калькуляторобчислювальна машина (пристрій) обчислювач рахівник

CALENDAR MANAGEMENT

Англо-український словник технічних термінів

календарне управлінняуправління календарними подіями

CALL

Англо-український словник технічних термінів

зверненнязвертання виклик заявка кликати викликати викликати називати вимагати

CALL CHAIN

Англо-український словник технічних термінів

ланцюг викликівпослідовність викликів

CALL EXPRESSION

Англо-український словник технічних термінів

викликовий вираз (який реалізує звертання до підпрограми)

CALL FOR

Англо-український словник технічних термінів

вимагатипередбачити передбачати годитися (щось зробити) викликати викликати

CALL IN

Англо-український словник технічних термінів

звертатисязаявляти (заявити) про себе звернутися

CALL IN QUESTION

Англо-український словник технічних термінів

оспорюватипіддавати (піддати) сумніву

CALL INSTRUCTION

Англо-український словник технічних термінів

команда звертання (звернення)команда виклику

CALL INTO ACTION

Англо-український словник технічних термінів

запускати в дію (див. action)уводити в дію

CALL NUMBER

Англо-український словник технічних термінів

викликальний (викликовий) параметр (який містить інформацію для звернення до підпрограми)

CALL WORD

Англо-український словник технічних термінів

викликальне слово (яке вміщує інформацію для викликання підпрограми)

CALLACCEPTED SIGNAL

Англо-український словник технічних термінів

сигнал підтвердження (прийняття) виклику

CALLBACK FUNCTION

Англо-український словник технічних термінів

експортована функція (що замінила собою стандартну)

CALLED PROGRAM

Англо-український словник технічних термінів

програма, яку викликаютьвикликувана програма

CALLER

Англо-український словник технічних термінів

програма, яка викликаєвикликовий оператор викликова програма джерело виклику

CALLIGRAPHIC DISPLAY

Англо-український словник технічних термінів

векторний дисплейкаліграфічне зображення (на відміну від растрового) дисплей з програмним керуванням променем каліграфний дисплей

CALLIGRAPHIC PLOTTER

Англо-український словник технічних термінів

каліграфічний графопобудовник (на відміну від растрового)

CALLING BRANCH

Англо-український словник технічних термінів

викликальна (викликова) послідовність

CALLING CONVENTIONS

Англо-український словник технічних термінів

погодження викликівугода про виклики (зв'язки)

CALLING PROGRAM

Англо-український словник технічних термінів

викликова програма (яка викликає)викликальна програма

CALLING SEQUENCE

Англо-український словник технічних термінів

викликова послідовність (яка викликає)виклична послідовність (яка реалізує звертання до програми)

CALLING STATION

Англо-український словник технічних термінів

станція, яка викликаєвикликальна станція

CALLNOTACCEPTED SIGNAL

Англо-український словник технічних термінів

сигнал про неприйняття викликусигнал відмови од виклику

CALLSTACK

Англо-український словник технічних термінів

список послідовності вкладених підпрограм

CAMPUSBASED CENTER

Англо-український словник технічних термінів

університетський обчислювальний центр

CANCEL

Англо-український словник технічних термінів

викреслюватикасувати скасувати взаємно знищувати гасити (промінь) скорочувати (дріб) викреслити скасовувати відміняти (R ) анулювати

CANCEL CHARACTER

Англо-український словник технічних термінів

знак анулюваннясимвол скасовування символ ігнорування

CANCEL KEY

Англо-український словник технічних термінів

касуванняклавіша скасовування клавіша скидання

CANCELLATION

Англо-український словник технічних термінів

скорочуваннявзаємне знищування скорочення (дробу) втрата точності стирання погашення (променя)

CANDIDATE PACKAGE

Англо-український словник технічних термінів

пакет програмпридатний до застосування

CANNED DATA

Англо-український словник технічних термінів

штучні дані (для тестування програми)

CANNED SOFTWARE

Англо-український словник технічних термінів

стандартні програмні засоби (софтвер)

CANONIC(AL)

Англо-український словник технічних термінів

канонічнийправильний узвичаєний основний

C

Энциклопедический словарь

C (це) — в музыке название ноты до или ut, первой ступени диатонической гаммы. C-dur — название мажорной гаммы до, C-moll — название минорной гаммы до. С служит

C

Англо-русский универсальный дополнительный практический словарь И. Мостицкого

1. авто категория Cсм. category C2. авто Classic vehicle (title brand)Англо-русский универсальный дополнительный практический переводческий словарь И. Мостицкого

C

Норвежско-русский словарь

-'en, -'er1) третья буква норвежского алфавита2) муз. ля (нота)Норвежско-русский словарь.2013.

C

Латинско-русский словарь

cтретья буква латинского алфавита (вначале обозначавшая и звук G); в сокращенияхC. — Cajus (Gajus)C. — Caja (Gaja)C. = condemno — осуждаю (в судейской подаче г

C

Англо-русский дополнительный словарь

сто долларов commonwealth - содружество b/c - bulk cargo - насыпной, навалочный или наливной груз; бестарный груз

C

Англо-русский словарь компьютерных терминов

C 1. имя жесткого диска; 2. (по)смотри, увидимся (сокращение, принятое в электронной почте и в чатах); 3. язык Си

C

Латинско-русский словарь

M. Tullius Cicero106-43 до н. э.Латинско-русский словарь.2003.

C

Политехнический французско-русский словарь

I сокр. от candela nouvelleкандела, кдII сокр. от capacité1) ёмкость2) конденсатор3) производительность; мощность4) грузоподъёмность; пропускная способностьIII с

C

Англо-русский словарь биологических терминов

I сокр. от complementкомплементII сокр. от cysteineцистеинIII сокр. от cytosineцитозин* * *• complement• cysteine• cytosineEnglish-russian biological dictionary.

C

Англо-русский большой универсальный переводческий словарь

[si:]содружествоАнгло-русский большой универсальный переводческий словарь.ramix.2012.

C

Новый большой англо-русский словарь

[si:] n (pl Cs, c's [si:z])1. 3-я буква английского алфавита2. (C) амер. отметка «удовлетворительно»a C in history - «удовлетворительно» по истории3. (c) мат. c

C

Словарь компьютерных терминов

C — Язык программирования высокого уровня, разработанный Бьярном Страуструпом в 1983 году. C++ — улучшенная версия языка С, в которой добавлены объектно-ориентир

C

Немецко-русский политехнический словарь

I сокр. от Code, KodeкодII сокр. от Coulombк, кулонIII сокр. от KapazitätёмкостьDeutsch-Russische Wörterbuch polytechnischen.2013.

C

Итальяно-русский автомобильный словарь

(carbonio) углеродDizionario italiano-russo Automobile.2013.

C

Большой немецко-русский и русско-немецкий словарь

I n =, =1) третья буква немецкого алфавита 2) муз. до II = konstantes Kapital эк.постоянный капиталIII = Lichtgeschwindigkeit физ.скорость светаIV = Zenti-с = са

C

Англо-русский толковый словарь генетических терминов

1. Содержание ДНК в расчете на гаплоидное число хромосом. 2. см. constant part * * *C — обозначение: а) цитозина (6-амино-2-гидрокси-пиримидин), пиримидинового

C

Энциклопедический словарь по металлургии

Смотри Углерод (C)Энциклопедический словарь по металлургии. — М.: Интермет Инжиниринг.Главный редактор Н.П. Лякишев.2000

C

Новый англо-русский словарь современной разговорной лексики

n AmE sl 1) If we only could lay our hands on five C's! — Нам бы только достать пятьсот зеленых! That suit cost me two C's — Этот костюм обошелся мне в двести

C

Англо-русский словарь нефтегазовой промышленности

1. [center] — центр2. [centigrade] — температурная шкала Цельсия || стоградусный; со стоградусной шкалой3. [carbonate] — карбонат || карбонатный4. [completing] —

C

Англо-русский словарь технических аббревиатур

1. cable - кабель; телеграмма;2. calibration - калибровка; градуировка; тарирование;3. call - вызов; позывной;4. calorie - калория; килокалория;5. calyx - чашечк

C

Англо-русский новый словарь современного неформального английского языка

transcription, транскрипция: [ csi: ]C n AmE sl 1. If we only could lay our hands on five C's! Нам бы только достать пятьсот зеленых! That suit cost me two C's Э

C

Новый большой англо-русский словарь

C [si:] n (pl Cs, c‘s [si:z]) 1. 3-я буква английского алфавита 2. (C) амер. отметка «удовлетворительно» a C in history - «удовлетворительно» по истории 3. (c

C

Большой немецко-русский и русско-немецкий словарь

I n =, =1) третья буква немецкого алфавита2) муз. доII = centum лат.стоIII = Coulomb фр. физ.к = кулонIV = Curie уст.см. CiV = Zentrumцентр (почтовый индекс)Боль

C

Новый большой англо-русский словарь

[si:] n (pl Cs, c's [si:z])1. 3-я буква английского алфавита2. (C) амер. отметка «удовлетворительно»a C in history - «удовлетворительно» по истории3. (c) мат. c

C

Англо-русский дорожно-транспортный словарь

• (calibration) калибровка• (case) кожух, корпус• (control) орган управления, управление1. Англо-русский дорожно-транспортный словарь. – М.: «М.И.П. – Москоу Инт

C

Англо-русский словарь Мюллера

C, c [si:] n (pl Cs, C's [si:z])1) 3-я буква англ. алфавита2) муз. до3) амер. сто до́лларовАнгло-русский словарь. — М.: Советская энциклопедия.В.К. Мюллер.1969.

C

Англо-русский словарь Мюллера

C, c [si:] n (pl Cs, C's [si:z]) 1) 3-я буква англ. алфавита 2) муз. до 3) амер. сто до́лларовАнгло-русский словарь. — М.: Советская энциклопедия.В.К. Мюллер.19

C

Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

(це)в музыке название ноты до или ut, первой ступени диатонической гаммы. C-dur — название мажорной гаммы до, C-moll — название минорной гаммы до. С служит ключе

C

Англо-русский словарь по компьютерам

язык программирования С (произносится СИ )

C

Англо-русский словарь общей лексики

I [©Ђ] мат. константа, постоянная величина (в формуле, выражении) II сокр. от centimetre сантиметр III сокр. от carat карат (0,2 грамма) IV - C.; сокр. от centur

C

Немецко-русский политехнический словарь

I сокр. от CurieкюриII сокр. от KonzentrationконцентрацияIII сокр. от Zenti- с, санти- (десятичная приставка к единицам измерения) IV сокр. от Zirrusперистое обл

C

Португальско-русский словарь

I скр от coulomb, culom элкулонII m = cPortuguese-russian dictionary.2013.

C

Англо-русский словарь общей лексики

I [©Ђ] мн. Cs, C's [©ЂЄ] 1) третья буква англ. алфавита; C - прописная, c - строчная 2) как часть акронима, используется для обозначения звукосочетания [©Ђ] - CU

C

Норвежско-русский словарь

-'en, -'er1) третья буква норвежского алфавита 2) муз. ля (нота)Норвежско-русский словарь.2013.

C

Англо-русский вспомогательный словарь

1. 100 долларов; бак; 2. музыкальный тон; 3. калория; малая калория, грамм-калория; 4. груз; 5. (судебное) дело; 6. цент; 7. сантиметр; 8. глава; 9. около; прибл

C

Англо-русский юридический словарь

сокр.1) [codex] кодекс2) [confidential] доверительный; секретный3) [confinement] арест; заключение4) [contract] договор5) [copy] копия; экземпляр6) [copyright] а

C

Англо-русский экономический словарь

1) фин., амер. С (в долгосрочном рейтинге долговых обязательств по системе агентства "Стандард энд Пурз": рейтинг, присваиваемый в случае, если в отношении эмите

C

Англо-русский словарь технических аббревиатур

C-negative - отрицательный вывод источника напряжения; минус сеточной батареи; отрицательный вывод источника напряжения смещения на сеткеАнгло-русский словарь т

C

Азербайджанcко-русский словарь

Третья буква азербайджанского алфавита.

C

Англо-русский большой универсальный переводческий словарь

[siː]доконстанта, постоянная величинасто доллароввекоколо, приблизительномалая калория, грамм-калориябольшая калория, килограмм-калориясантиметрАнгло-русский бол

C

Большой испанско-русский словарь

I f3-я буква испанского алфавита сеII топ.; сокр. от CaboмысIII спорт.; сокр. от canoaканоэIV спорт.; сокр. от carreraзабег, заездV сокр. от Celsiusпо Цельсию, в

C

Англо-русский словарь по социологии

abbrev.1. константа;2. контрольная группа.* * *сокр.1) константа;2) контрольная группа.Англо-русский словарь по социологии.2011.

C

Англо-русский словарь нефтегазовой промышленности

[coarse] — грубый (о настройке); крупнозернистый * * *Си (универсальный язык программирования; первоначально разработан как язык системного программирования для

C

Большой немецко-русский и русско-немецкий словарь

радиообозначение ёмкостиБольшой немецко-русский и русско-немецкий словарь.2003.

C

Энциклопедия кораблей

«C»подводная лодка (Великобритания) Тип:подводная лодка (Великобритания).Водоизмещение:295/325 тонн.Размеры:43 м х 4 м х 3,5 м.Силовая установка:одновальная, бе

C

Музыкальная энциклопедия

        1) Третья буква алфавита музыкального; название и буквенное обозначение III ступени распространённого в раннем средневековье муз. звукоряда, осн. тоном к

C

Англо-русский словарь технических аббревиатур

1. calorie - грамм-калория; калория; кал;2. calyx - чашечка; чашевидная часть;3. capacitance - ёмкость; ёмкостное сопротивление;4. capacity - ёмкость; мощность;

C

Большой итальяно-русский и русско-итальянский словарь

I m, f; = c чи (буква алфавита); с come Como — "чи" как в слове Комо (при произнесении слова по буквам в телефонном разговоре) II лат., сокр. от centum 100 (

C

Англо-русский словарь по компьютерам

1. имя жесткого диска; 2. (по)смотри, увидимся (сокращение, принятое в электронной почте и в чатах); 3. язык си

C

Англо-русский словарь биологических терминов

I сокр. от calorieкалорияII сокр. от calyxчашечка, чашевидная частьIII сокр. от capacity1) объём, ёмкость 2) мощность, производительность IV сокр. от cause1) при

C

Англо-русский технический словарь

<electr.> <abbr.> кулонАнгло-русский технический словарь.

C

Молекулярная биология и генетика. Толковый словарь

C.См. константная область [молекулы].(Источник: «Англо-русский толковый словарь генетических терминов». Арефьев В.А., Лисовенко Л.А., Москва: Изд-во ВНИРО, 1995

C

Большой французско-русский и русско-французский словарь

m; = c3-я буква французского алфавитаБольшой французско-русский и русско-французский словарь.2003.

C

Англо-русский словарь по иммунологии

1) сокр. от complement комплемент 2) сокр. от cytosine цитозин Англо-русский словарь по иммунологии и иммуногенетике. — М.: Русский язык.Сучков С. В. Под ред

C

Англо-русский толковый словарь терминов и сокращений по ВТ, Интернету и программированию

1) (see) смотри, посмотри, увидимся аббревиатура, принятая в электронной почте (например, C U later) 2) язык Си процедурный язык программирования, разработанный

C

Англо-русский словарь военных терминов

сокр. от 1. cannoneer 2. cargo aircraft (воен.)

C

Немецко-русский автосервисный словарь

I(elektrische Kapazität) электрическая ёмкостьII(Container) контейнерDeutsch-russische wörterbuch der automobil-und automotive service.2013.

C

Большой французско-русский и русско-французский словарь

m; = C Большой французско-русский и русско-французский словарь.2003.

C

Англо-український комп'ютерний словник

Сі (мова програмування, розроблена компанією Bell Laboratories в 70-х рр. 20 ст.)

C

Англо-русский словарь по компьютерной безопасности

сокр. от confidentialконфиденциально; для служебного пользованияАнгло-русский словарь по компьютерной безопасности.Академик.ру.2011.

C

Португальско-русский словарь

m = Cсэ (третья буква португальского алфавита)Portuguese-russian dictionary.2013.

C

Политехнический французско-русский словарь

I сокр. от candela nouvelleкандела, кдII сокр. от capacité1) ёмкость 2) конденсатор 3) производительность; мощность 4) ёмкость, пропускная способность III сокр.

C

Англо-русский словарь по пластикам

1. (сокр. от capacity) ёмкость2. (сокр. от concentration) концентрацияEnglish-russian plastics terminology dictionary.2013.

C

Англо-русский словарь по биотехнологиям

цитозин (сокр. Ц)English-Russian Biotechnology Glossary.A. F. Valikhov, V. V. Kolotvin, O. A. Legonkova, I. A. Rogov, Thomas Creamer.2007.

C $

Англо-русский экономический словарь

канадский долларАнгло-русский экономический словарь.

C $

Большой немецко-русский и русско-немецкий словарь

= Cordoba исп.кордова, кордоба (денежная единица Никарагуа)Большой немецко-русский и русско-немецкий словарь.2003.

C /

Португальско-русский словарь

1) скр от com prep с2) скр от conta счётPortuguese-russian dictionary.2013.

C$

Англо-русский экономический словарь

constant dollars; C$"постоянные доллары": доллары базового периода, используемые для определения реальной покупательной способности; мера измерения покупательной

C'

Большой французско-русский и русско-французский словарь

сокр.; см. ce Большой французско-русский и русско-французский словарь.2003.

C+

Англо-русский словарь технических аббревиатур

C-positive - положительный вывод источника напряжения; плюс сеточной батареи; положительный вывод источника напряжения смещения на сеткеАнгло-русский словарь те

C++

Англо-український комп'ютерний словник

покращена версія мови Сі, в якій додані об'єктно-орієнтувальні розширення

C++

Аббревиатуры

термин языка программирования C++

C++

Англо-русский толковый словарь терминов и сокращений по ВТ, Интернету и программированию

язык C++ язык программирования высокого уровня, разработанный Бьёрном Страуструпом (Bjarne Stroustrup) в AT&T Bell Laboratories (Муррей-Хилл, Нью-Джерси) в 1983

C.

Англо-русский словарь технических аббревиатур

1. Centigrade - по шкале Цельсия; °С; стоградусный;2. collected - полученный;3. contract - контракт;4. court - суд;5. currency - валютаАнгло-русский словарь техн

C.

Немецко-русский словарь по искусству

= ca.Deutsch-russische wörterbuch der kunst.2013.

C.

Большой итальяно-русский и русско-итальянский словарь

1) сокр. от circa около, ок. 2) юр. сокр. от codice кодекс 3) сокр. от comune коммуна 4) сокр. от città город, г. 5) сокр. от corrente текущий (например, год

C.

Политехнический французско-русский словарь

I сокр. от centimètreсантиметр, смII сокр. от codeкодIII сокр. от contrôleur1) диспетчер; контролёр2) контрольный приборIV сокр. от courseходDictionnaire polytec

C.

Португальско-русский словарь

I скр от ист Conto (conto de réis)конто (денежная единица, равная тысяче крузейро в Бразилии, тысяче эскудо в Португалии); ист миллион рейсII скр от calçadaшоссе

C.

Португальско-русский словарь

I скр от cantoпеснь, героическая поэмаII скр от cenaсцена, явлениеIII скр от centoсотняPortuguese-russian dictionary.2013.

C.

Большой немецко-русский и русско-немецкий словарь

I = Cent англ.цент (монета в США и др. странах)II = currentis лат.текущего года ( месяца )Большой немецко-русский и русско-немецкий словарь.2003.

C.

Англо-русский юридический словарь

сокр.1) англ. [Chancellor] канцлер2) англ. [Chancery] канцлерский суд; канцлерское отделение3) [Chapter] глава (напр. закона)4) [Code] кодекс5) [Code of Justinia

C.

Англо-русский словарь по прокатке металлов

(cycle)цикл, герц (частота)Англо-русский словарь по прокатке металлов. — М.: Физматгиз..Сост. Саксонов Г. М.; под ред. и с доп. А. А. Королева.1963.

C.

Англо-русский словарь Мюллера

c. I carat noun карат (200 миллиграммов) II curie noun кюри (единица радио-активности) III C. - centigrade noun по стоградусной шкале (о температуре)Англо-русски

C.

Англо-русский большой универсальный переводческий словарь

караткюрипо стоградусной шкалеАнгло-русский большой универсальный переводческий словарь.ramix.2012.

C.

Англо-русский экономический словарь

1) эк. сокр. от cent 2) эк. сокр. от centime 3) эк. сокр. от centavo 4) юр., брит. сокр. от chapter 2),* * *кубический.cubic.ВНЕШНЯЯ ЭКОНОМИКА - словарь сокращен

C/

Англо-русский словарь нефтегазовой промышленности

[contractor] — буровой подрядчикАнгло-русский словарь нефтегазовой промышленности.2011.

C0

Англо-русский универсальный дополнительный практический словарь И. Мостицкого

Размер одного из основных форматов бумаги, в мм: 917 x 1297Англо-русский универсальный дополнительный практический переводческий словарь И. Мостицкого.И. Мостицк

C1

Англо-русский универсальный дополнительный практический словарь И. Мостицкого

Размер одного из основных форматов бумаги, в мм: 648 x 917Англо-русский универсальный дополнительный практический переводческий словарь И. Мостицкого.И. Мостицки

C1

Англо-русский толковый словарь генетических терминов

С1, С2, С3 — обозначение последовательных поколений полиплоидных организмов (см. Полиплоид), полученных при полиплоидизации с применением колхицина, т. н. колхип

Время запроса ( 5.615979248 сек)
T: 5.620658044 M: 1 D: 0