ADAPT

пристосовуватипристосувати адаптувати налаштовувати налаштувати (для конкретного застосування)

Англо-український словник технічних термінів 

ADAPTABILITY →← AD INFINITUM

T: 0.107850595 M: 3 D: 3