ZERO FILL

занулuтизаповнювати нулями обнулuти занyлювати розм. обнyлювати

Англо-український словник технічних термінів 

ZERO FLAG →← ZERO ERROR CAPACITY

T: 0.089236024 M: 3 D: 3