BOLZANO-WEIERSTRASS PRINCIPLE

принцип Больцано-Ваєрштраса

Англо-український словник технічних термінів 

T: 0.100157491 M: 1 D: 1