ASYMPTOTICALLY EQUIVALENT

асимптотно рівнийасимптотно еквівалентний

Англо-український словник технічних термінів 

T: 0.081504093 M: 1 D: 1