ASYMPTOTICALLY EQUIVALENT

асимптотно рівнийасимптотно еквівалентний

Англо-український словник технічних термінів 

ASYMPTOTICALLY STABLE →← ASYMPTOTICALLY

T: 0.142252317 M: 3 D: 3